Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Saoráidí Tástála agus Turgnaimh (TEFanna): Ceisteanna agus freagraí

Leis na ceisteanna coitianta sin maidir le TEFanna earnála IS faoin gClár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL), soiléirítear an coincheap agus an próiseas don phobal i gcoitinne.

Tá na ceisteanna bunaithe ar idirghníomhaíochtaí le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe na mBallstát. Déanfar iad a nuashonrú de réir mar is gá. Níl feidhm ag na Ceisteanna Coitianta maidir leis an imeall AI TEF. Ní thagann na ceisteanna coitianta in ionad an Rialacháin don Eoraip Dhigiteach, an Chláir Oibre don Eoraip Dhigiteach 2021-22, ná téacs an Ghlao ar Thograí, ar tagairtí oifigiúla iad. Ní féidir an Coimisiún Eorpach a chur faoi dhliteanas as aon cheann de na tuairimí a nochtar sa doiciméad seo.

Coincheap na nÁiseanna Tástála agus Turgnaimh

TEFanna agus a naisc le tionscnaimh ghaolmhara eile de chuid an Aontais

An maoiniú (próiseas)

Related content