Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Tutkimus eIDAS-asetuksen tarkistamista koskevan vaikutustenarvioinnin tueksi

Tällä tutkimuksella tuetaan Euroopan komissiota eIDAS-asetuksen tarkistamista koskevien eri toimintavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on luoda lainsäädäntökehys mukavalle, laajalti käyttökelpoiselle, turvalliselle ja yhteentoimivalle digitaaliselle identiteetille digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Tutkimus auttaa määrittelemään ongelman ja perustelemaan, miksi tarvitaan EU:n lainsäädäntötoimia tällä alalla, ja siinä esitetään vertaileva analyysi kustannuksista ja hyödyistä, joita eri toimintavaihtoehdoilla odotetaan olevan asianomaisten sidosryhmien kannalta: viranomaiset, verkkopalvelujen tarjoajat, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, luottamuspalvelujen tarjoajat, sähköisen tunnistamisen tarjoajat ja lompakkosovellusten tarjoajat.

Tietoja ja todisteita on kerätty eri menetelmillä: avoin julkinen kuuleminen, kohdennetut selvitykset ja perusteelliset haastattelut, joihin osallistui julkisen ja yksityisen sektorin eIDAS-ekosysteemin keskeisiä sidosryhmiä. Tutkimuksessa tehdään kerätyn näytön perusteella johtopäätöksiä ja esitetään parhaaksi arvioitu vaihtoehto lainsäädäntötoimille, joita olisi pidettävä merkittävänä panoksena digitaalista identiteettiä koskevan EU:n kehyksen käyttöönotossa.

Ladattava aineisto

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Lataa