Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Študija v podporo oceni učinka za revizijo uredbe eIDAS

Ta študija podpira Evropsko komisijo pri ocenjevanju učinka različnih možnosti politike za pregled uredbe eIDAS, da bi vzpostavili zakonodajni okvir za priročno, široko uporabno, varno in interoperabilno digitalno identiteto za enotni digitalni trg.

Študija prispeva k opredelitvi problema in utemeljitvi potrebe po zakonodajnem posredovanju EU na tem področju ter zagotavlja primerjalno analizo stroškov in koristi, ki se pričakujejo za ustrezne skupine deležnikov, na katere vplivajo različne možnosti politike, in sicer: javni organi, ponudniki spletnih storitev, organi za ugotavljanje skladnosti, ponudniki storitev zaupanja, ponudniki elektronske identifikacije in ponudniki aplikacij za denarnice.

Podatki in dokazi so bili zbrani z različnimi metodami: odprto javno posvetovanje, ciljno usmerjene ankete in poglobljeni razgovori s ključnimi deležniki ekosistema eIDAS v javnem in zasebnem sektorju. Na podlagi zbranih dokazov študija vsebuje sklepe in zagotavlja prednostno možnost za zakonodajno posredovanje, ki bi jo bilo treba obravnavati kot pomemben prispevek k uvedbi okvira EU za digitalno identiteto.

Datoteke za prenos

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Prenesi