Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Studie ter ondersteuning van de effectbeoordeling voor de herziening van de eIDAS-verordening

Deze studie ondersteunt de Europese Commissie bij het beoordelen van het effect van verschillende beleidsopties voor de herziening van de eIDAS-verordening, met als doel een wetgevingskader vast te stellen voor een handige, breed bruikbare, veilige en interoperabele digitale identiteit voor de digitale eengemaakte markt.

De studie draagt bij tot de omschrijving van het probleem en de rechtvaardiging voor de noodzaak van een wetgevend optreden van de EU op dit gebied, en bevat een vergelijkende analyse van de kosten en baten die worden verwacht voor relevante groepen belanghebbenden die gevolgen ondervinden van de verschillende beleidsopties, namelijk: overheidsinstanties, aanbieders van onlinediensten, conformiteitsbeoordelingsinstanties, verleners van vertrouwensdiensten, e-ID-aanbieders en aanbieders van portemonnees.

De gegevens en bewijzen zijn op verschillende manieren verzameld: een openbare raadpleging, gerichte enquêtes en diepgaande interviews met belangrijke belanghebbenden van het eIDAS-ecosysteem in de publieke en private sector. Op basis van het verzamelde bewijsmateriaal trekt de studie conclusies en biedt zij een voorkeursoptie voor de wetgevende interventie, die moet worden beschouwd als een substantiële input voor de invoering van een EU-kader voor digitale identiteit.

Downloads

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Downloaden