Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Median vapaus: Komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan, koska Unkari ei ole noudattanut EU:n sähköisen viestinnän sääntöjä

Komissio käynnisti tällä viikolla rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan Unkarin medianeuvoston päätettyä hylätä Klubradion radiotaajuuksien käyttöä koskevan hakemuksen erittäin kyseenalaisin perustein.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Radiotaajuuksien käyttöä koskeviin ehtoihin ja kyseisten oikeuksien myöntämistä, jatkamista, uusimista tai peruuttamista koskeviin menettelyihin sovelletaan eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä (direktiivi (EU) 2018/1972) vahvistettuja EU:n televiestintäsääntöjä. Näiden sääntöjen keskeisiä osatekijöitä ovat suhteellisuusperiaate ja syrjimättömyysperiaate.

Komissio katsoo, että Unkarin medianeuvoston päätökset kieltäytyä uusimasta Klubradion oikeuksia olivat suhteettomia ja läpinäkymättömiä ja siten EU:n oikeuden vastaisia. Komissio katsoo myös, että tiedotusvälineitä koskevaa Unkarin kansallista lakia on sovellettu syrjivästi tässä nimenomaisessa tapauksessa. Sen vuoksi komissio päätti lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen, ja sillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää ottaa seuraavan askeleen rikkomusmenettelyssä ja lähettää perustellun lausunnon.