Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Svoboda sdělovacích prostředků: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku z důvodu nedodržení pravidel EU v oblasti elektronických komunikací

Komise tento týden zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku poté, co maďarská rada pro sdělovací prostředky rozhodla zamítnout žádost společnosti Klubradio o využívání rádiového spektra z velmi sporných důvodů.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Podmínky pro využívání rádiového spektra a postupy pro udělování, prodlužování, obnovování nebo rušení těchto práv podléhají telekomunikačním pravidlům EU stanoveným v evropském kodexu pro elektronické komunikace (směrnice (EU) 2018/1972). Klíčovými prvky těchto pravidel jsou zásady proporcionality a nediskriminace.

Komise se domnívá, že rozhodnutí maďarské rady pro sdělovací prostředky odmítnout obnovení práv společnosti Klubradio byla nepřiměřená a netransparentní, a tudíž byla v rozporu s právem EU. Dále konstatuje, že maďarský zákon o sdělovacích prostředcích byl v tomto konkrétním případě použit diskriminačním způsobem. V důsledku toho se Komise rozhodla zaslat výzvu Maďarsku, které má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí odpovědělo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může rozhodnout, že v řízení o nesplnění povinnosti podnikne další kroky a zašle odůvodněné stanovisko.