Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Žiniasklaidos laisvė. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją dėl ES elektroninių ryšių taisyklių nesilaikymo

Šią savaitę Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją po to, kai Vengrijos žiniasklaidos taryba dėl labai abejotinų priežasčių atmetė Klubradio paraišką dėl radijo spektro naudojimo.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Radijo spektro naudojimo sąlygoms ir šių teisių suteikimo, pratęsimo, atnaujinimo ar atšaukimo procedūroms taikomos ES telekomunikacijų taisyklės, nustatytos Europos elektroninių ryšių kodekse (Direktyva (ES) 2018/1972). Pagrindiniai šių taisyklių elementai yra proporcingumo ir nediskriminavimo principai.

Komisija mano, kad Vengrijos žiniasklaidos tarybos sprendimai atsisakyti atnaujinti Klubradio teises buvo neproporcingi ir neskaidrūs, todėl jais pažeidžiama ES teisė. Komisija taip pat mano, kad šiuo konkrečiu atveju Vengrijos nacionalinis žiniasklaidos įstatymas buvo taikomas diskriminuojant. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą. Šalis turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Komisija gali nuspręsti pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir išsiųsti pagrįstą nuomonę.