Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Libertatea mass-mediei: Comisia lansează o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei pentru nerespectarea normelor UE privind comunicațiile electronice

Comisia a lansat săptămâna aceasta o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei, în urma deciziilor Consiliului ungar al mass-mediei de a respinge aplicația Klubradio privind utilizarea spectrului de frecvențe radio din motive foarte discutabile.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Condițiile aferente utilizării spectrului de frecvențe radio și procedurile de acordare, prelungire, reînnoire sau revocare a acestor drepturi fac obiectul normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, prevăzute în Codul european al comunicațiilor electronice [Directiva (UE) 2018/1972]. Elementele-cheie ale acestor norme sunt principiile proporționalității și nediscriminării.

Comisia consideră că deciziile Consiliului pentru mass-media din Ungaria de a refuza reînnoirea drepturilor Klubradio au fost disproporționate și netransparente și, prin urmare, au încălcat legislația UE. Comisia consideră totodată că legislația maghiară în domeniul mass-media a fost aplicată în mod discriminatoriu în această speță. Ca urmare, Comisia a decis să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere, prin care i se acordă două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să treacă la următoarea etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită un aviz motivat.