Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä

Euroopan komissio nimitti asiantuntijaryhmän antamaan neuvoja tekoälystrategiastaan.

    Ihmisen ja robotin käsi tavoittaa toisiaan

Tuotokset

Toimikautensa ensimmäisen vuoden aikana tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä (AI HLEG) työstää kahta päätavoitetta:

Tuotokset 1: Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet

Asiakirjassa esitetään ihmiskeskeistä lähestymistapaa tekoälyyn ja luetellaan seitsemän keskeistä vaatimusta, jotka tekoälyjärjestelmien olisi täytettävä, jotta ne olisivat luotettavia.

Toimitus 2: Luotettavaa tekoälyä koskevat toiminta- ja investointisuositukset

Ryhmä esitti ensimmäisen tuloksensa pohjalta 33 suositusta luotettavan tekoälyn ohjaamiseksi kohti kestävyyttä, kasvua, kilpailukykyä ja osallisuutta. Samalla suositukset lisäävät Euroopan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, hyödyttävät ja suojelevat niitä. 

Tekoälyalan korkean tason työryhmän työn tulokset esiteltiin ensimmäisessä eurooppalaisessa tekoälykokouksessa kesäkuussa 2019. Kokouksen jälkeen Euroopan komissio jatkoi ryhmän toimikautta vielä vuodella. Laajennetun toimeksiannon ansiosta ryhmä pystyi lisäämään työtään ja pilotoimaan luotettavan tekoälyn eettisiä suuntaviivoja. Tekoälyalan korkean tason työryhmän toimikausi päättyi heinäkuussa 2020, jolloin esiteltiin kaksi muuta tuotosta:

Tuotokset 3: Luotettavan tekoälyn (ALTAI) lopullinen arviointiluettelo 

Käytännön työkalu, joka muuntaa eettiset suuntaviivat helppokäyttöiseksi ja dynaamiseksi itsearvioinnin tarkistuslistaksi. Tarkistuslistaa voivat käyttää tekoälyn kehittäjät ja käyttöönottajat, jotka haluavat toteuttaa keskeiset vaatimukset. Tämä uusi luettelo on saatavana prototyyppinä verkkopohjaisena työkaluna ja PDF-muodossa.

Tuotos 4: Politiikka- ja investointisuosituksia koskevat alakohtaiset näkökohdat

Asiakirjassa tarkastellaan ryhmän aiemmin julkaisemien suositusten mahdollista täytäntöönpanoa kolmella erityisellä soveltamisalalla: Julkinen sektori, terveydenhuolto, valmistus ja esineiden internet.

AI HLEG ja eurooppalainen tekoälyallianssi

Tekoälyä käsittelevän korkean tason työryhmän yleinen työ on ollut keskeisessä asemassa tekoälyä koskevan komission lähestymistavan kehittämisessä. Eettisissä suuntaviivoissa käyttöön otetut luotettavuuden käsite ja seitsemän keskeistä vaatimusta ohjaavat tekoälyn tulevia lainsäädäntövaiheita.

Ryhmän suositukset ovat olleet voimavarana komission ja sen jäsenvaltioiden poliittisille päätöksentekoaloitteille. Näistä aloitteista mainittakoon tiedonanto ”Luottamuksen lisääminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn”, tekoälyä koskeva valkoinen kirja: eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen sekä päivitetty tekoälyä koskeva koordinoitu suunnitelma.

AI HLEG on tehnyt tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen tekoälyalan sidosryhmäyhteisön kanssa tekoälyallianssin kautta. Eurooppalainen tekoälyallianssi on verkkofoorumi, johon kuuluu yli 4000 jäsentä, jotka edustavat tiedeyhteisöä, yrityksiä ja teollisuutta, kansalaisyhteiskuntaa, EU:n kansalaisia ja poliittisia päättäjiä.

Tekoälyallianssin jäsenet antoivat yksityiskohtaista palautetta luotettavan tekoälyn eettisistä suuntaviivoista. Lisäksi foorumilla julkaistut aineistot, kuten politiikka-asiakirjat, akateemiset asiakirjat ja keskustelut, auttoivat määrittelemään tekoälyalan HLEG:n muita suoritteita.

Ensimmäisessä eurooppalaisen tekoälyallianssin yleiskokouksessa 500 foorumin jäsentä tapasi live-tapahtuman, jossa yhteisö osallistui suoraan Euroopan komission tekoälyä koskevaan päätöksentekoprosessiin. Vaikka AI HLEG lopetti toimeksiantonsa heinäkuussa 2020, tekoälyallianssin yhteisö jatkoi toimintaansa.

Lokakuussa 2020 yli 1900 osallistujaa liittyi verkossa Euroopan tekoälyallianssin toiseen yleiskokoukseen keskustelemaan komission valkoisesta kirjasta ”Tekoäly ja tulevaisuudennäkymistä” järjestetyn julkisen kuulemisen tärkeimmistä tuloksista eurooppalaisen tekoälyyn perustuvan huippuosaamisen ja luottamuksen rakentamisessa.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU:n syöväntorjuntasuunnitelma: Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Komissio käynnisti aiemmin tällä viikolla Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen, jonka tarkoituksena on tukea terveydenhuollon tarjoajia, tutkimuslaitoksia ja innovoijia, jotta syövän hoitoon liittyviä innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoälyä koskeva eurooppalainen lähestymistapa

EU:n lähestymistapa tekoälyyn keskittyy huippuosaamiseen ja luottamukseen ja pyrkii lisäämään tutkimus- ja teollisuuskapasiteettia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja perusoikeudet.

Katso myös

Tekoälyä koskeva sääntelykehysehdotus

Komissio ehdottaa kaikkien aikojen ensimmäistä tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jossa käsitellään tekoälyn riskejä ja asetetaan Euroopalle johtava asema maailmanlaajuisesti.

Eurooppalainen tekoälyallianssi

Eurooppalainen tekoälyallianssi on Euroopan komission aloite tekoälyä koskevan avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi. Tekoälyallianssi on käynnistänyt vuonna 2018 noin 6000 sidosryhmää järjestämällä säännöllisiä tapahtumia, julkisia kuulemisia ja verkkofoorumien...