Skip to main content
Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa

Ihmiskeskeistä tekoälyä koskeva kansainvälinen tiedotusaloite

Ihmiskeskeistä tekoälyä koskeva kansainvälinen tiedotusaloite auttaa edistämään EU:n visiota kestävästä ja luotettavasta tekoälystä.

    Logo IntouchAI.EU-sivustolle

Mikä on International Outreach for Human-centric Artificial Intelligence -aloite?

Euroopan komission ulkopolitiikan välineiden yksikkö (FPI) ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT) käynnistivät yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa laajan ulkopolitiikan välinehankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa sääntelyyn ja eettisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä ja edistää luotettavan tekoälyn vastuullista kehittämistä maailmanlaajuisella tasolla.

InTouchAI.eu-hankkeessa (InTouchAI.eu) pyritään tukemaan Euroopan komissiota etiikan ja luottamuksen puitteiden luomisessa tekoälyn kasvun mahdollistamiseksi. Tämä on EU:n arvojen mukaista, ja sen pitäisi valmistella maaperää maailmanlaajuiselle koalitiolle tällä alalla.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen erityistavoitteina on tukea komissiota

  1. kehitetään vastuullista johtajuutta tekoälyä koskevissa globaaleissa keskusteluissa;
  2. luoda edellytykset sellaisten toimintalinjojen ja hyvien käytäntöjen ja standardien käyttöönotolle, joilla varmistetaan asianmukainen tekoälyä koskeva eettinen ja oikeudellinen kehys;
  3. lisätään yleisön tietoisuutta tekoälyyn liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Suunnitellut toimet

Strategisten viestintä- ja teknologiadiplomatian toimien avulla InTouchAI.eu pyrkii täydentämään käynnissä olevia kansainvälisiä prosesseja. Tätä varten se kehittää yhteisiä aloitteita keskeisten asiasta kiinnostuneiden kumppaneiden ja samanmielisten maiden kanssa.

Hankkeella pyritään hyödyntämään nykyisiä monenvälisiä ja kahdenvälisiä aloitteita kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20- ja G7-ryhmissä. Se edistää erityisesti komission toimintaa osana äskettäin perustettua globaalipolitiikan tekoälyfoorumia. Foorumin käynnistivät keskeiset kansainväliset organisaatiot ja asiaankuuluvat instituutiot, jotka toimivat ihmiskeskeisen tekoälyn edistämiseksi maailmanlaajuisella tasolla.

InTouchAI.eu-hankkeessa toteutetaan täytäntöönpanovaiheessa seuraavat toimet:

  1. Vuoropuhelu ja yhteiset aloitteet samanmielisten kumppaneiden kanssa: tavoitteena on tukea ihmiskeskeiseen tekoälyyn liittyviä kohdennettuja sidosryhmiä koskevaa poliittista vuoropuhelua ja tietämyksen vaihtoa, helpottaa sääntelytapojen lähentämistä ja lisätä tietoisuutta EU:n poliittisista aloitteista.
  2. Julkinen tiedotus ja teknologiadiplomatia: tavoitteenaon harjoittaa politiikkaa ja julkista viestintää ja teknologiadiplomatiaa ja lisätä EU:n toimien näkyvyyttä ja johtoasemaa, jotta voidaan edistää ihmiskeskeisen tekoälyn maailmanlaajuisen koalition perustamista.
  3. Tekoälyn kehityksentutkimus, tiedonkeruu ja seuranta: arvioidaan tekoälyaloitteiden edistymistä maailmanlaajuisesti sekä helpotetaan tietämyksen vaihtoa, lisätään tietoisuutta ja edistetään vastuullista ja luotettavaa tekoälyä koskevan yhteisen lähestymistavan ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Edistetään EU:n visiota kestävästä ja luotettavasta tekoälystä maailmassa

Euroopan unioni odottaa tekoälyn parantavan merkittävästi kansalaisten elämää ja tuovan merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle. EU:n lähestymistavan tärkein visio on ihmiskeskeisen tekoälyn luominen,jolla varmistetaan tekoälyn toimivuus ihmisille ja suojellaan perusoikeuksia. Tekoälyä koskevassa EU:n lähestymistavassa tuetaan myös EU:n teknologista ja teollista kapasiteettia ja tekoälyn käyttöönottoa koko taloudessa ja valmistaudutaan sosioekonomisiin muutoksiin.

Osana EU:n vuoden 2021 koordinoitua tekoälysuunnitelmaa Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät edistämään EU:n visiota kestävästä ja luotettavasta tekoälystä maailmassa. Komissio käy kansainvälisiä, monenvälisiä ja kahdenvälisiä keskusteluja vahvan liittouman rakentamiseksi niistä maista, jotka haluavat sääntelytakeita ja tekoälyn demokraattista hallintoa.

Ota yhteyttä

InTouchAI.eu-projektiryhmä: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu-tiimin johtaja ja kansainvälisten suhteiden ja strategisen viestinnän avainasiantuntija: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu keskeinen tekoälyetiikan asiantuntija: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Palvelusopimus 2020/418 042, jonka toteuttaa GFA Consulting Groupin johtama konsortio CARSAn, DFKI:n ja PwC:n kanssa Euroopan komission ulkopolitiikan välineistä vastaavan yksikön (FPI) ja viestinnän pääosaston kanssa. Esitettyjen näkemysten ei missään tapauksessa voida katsoa ilmaisevan Euroopan unionin virallista kantaa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoälyä koskeva eurooppalainen lähestymistapa

EU:n lähestymistapa tekoälyyn keskittyy huippuosaamiseen ja luottamukseen ja pyrkii lisäämään tutkimus- ja teollisuuskapasiteettia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja perusoikeudet.

Katso myös

Tekoälyä koskeva sääntelykehysehdotus

Komissio ehdottaa kaikkien aikojen ensimmäistä tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jossa käsitellään tekoälyn riskejä ja asetetaan Euroopalle johtava asema maailmanlaajuisesti.

Eurooppalainen tekoälyallianssi

Eurooppalainen tekoälyallianssi on Euroopan komission aloite tekoälyä koskevan avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi. Tekoälyallianssi on käynnistänyt vuonna 2018 noin 6000 sidosryhmää järjestämällä säännöllisiä tapahtumia, julkisia kuulemisia ja verkkofoorumien...

Asiaan liittyvät politiikat

International Relations

The European Union works with countries around the world and international organisations to ensure...