Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sidosryhmien kyberturvallisuuden sertifiointiryhmä

Sidosryhmien kyberturvallisuuden sertifiointiryhmä perustettiin antamaan neuvoja kyberturvallisuussertifiointia koskevissa strategisissa kysymyksissä.

    Sidosryhmien kyberturvallisuutta käsittelevän yhteistyöryhmän logo

Tietoa ryhmästä

Sidosryhmien kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän (SCCG) yleisenä tehtävänä on tukea ja helpottaa eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointikehyksen strategisia kysymyksiä. Ryhmä antaa pyynnöstä ENISAlle neuvoja markkina-, standardointi- ja kyberturvallisuussertifiointiin liittyviin ENISAn tehtäviin liittyvissä yleisissä ja strategisissa kysymyksissä.  

Ryhmä avustaa myös Euroopan komissiota Cybsercurity Actin 47 artiklassa tarkoitetun unionin jatkuvan työohjelman valmistelussa. Se antaa lausunnon unionin työohjelmasta ja antaa kiireellisissä tapauksissa neuvoja komissiolle ja Euroopan kyberturvallisuuden sertifiointiryhmälle tarpeesta ottaa käyttöön uusia sertifiointijärjestelmiä, jotka eivät sisälly unionin työohjelmaan.

Kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti Euroopan komissio johtaa yhdessä ENISAn kanssa sidosryhmien kyberturvallisuuden sertifiointiryhmän kokouksia. ENISA huolehtii myös ryhmän sihteeristöstä. Periaatteessa ryhmän tulisi kokoontua kolme kertaa vuodessa. 

Euroopan komissio asettaa saataville kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Jäsenet

SCCG koostuu enintään 50 jäsenestä eri organisaatioista, muun muassa akateemisista laitoksista, kuluttajajärjestöistä, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, standardeja kehittävistä organisaatioista, yrityksistä ja toimialajärjestöistä sekä muista Euroopassa toimivista jäsenjärjestöistä, jotka ovat kiinnostuneita kyberturvallisuussertifioinnista.

Ryhmään kuuluu Euroopan standardointijärjestöistä nimitettyjä jäseniä, kuten CEN-European Committee for Standardisation, Cenelec-European Committee for Electrotechnical Standardisation, ETSI – European Telecommunications Standards Institute. Ryhmään osallistuvat myös kansainväliset standardointielimet, kuten Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO), Kansainvälinen sähkötekniikan toimikunta (IEC) ja Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU), eurooppalainen akkreditointiyhteistyö (EA) ja Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB).

Tutustu jäsenjärjestöjen täydelliseen luetteloon (.pdf)

Kokoukset

SCCG-asiakirjat

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Kyberturvallisuuspolitiikka

Euroopan unioni työskentelee eri rintamilla edistääkseen kyberuhkien sietokykyä, turvatakseen viestintämme ja tietomme sekä pitääkseen verkkoyhteiskunnan ja talouden turvallisena.

Katso myös

EU:n kyberturvallisuusasetus

Kyberturvallisuussäädöksellä vahvistetaan EU:n kyberturvallisuusvirastoa (ENISA) ja luodaan tuotteiden ja palvelujen kyberturvallisuuden sertifiointikehys.

EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehys

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteita koskeva EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehys mahdollistaa räätälöityjen ja riskiperusteisten EU:n sertifiointijärjestelmien luomisen.