Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grupa Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa Zainteresowanych Stron

Grupa Zainteresowanych Stron ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa została powołana, aby doradzać w kwestiach strategicznych dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

    Logo Grupy Interesariuszy ds. Współpracy w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa

Informacje o Grupie

Ogólna misja Grupy Zainteresowanych Stron ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (SCCG) polega na wspieraniu i ułatwianiu strategicznych kwestii dotyczących europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Na żądanie grupa będzie doradzać ENISA w kwestiach ogólnych i strategicznych dotyczących zadań ENISA związanych z rynkiem, standaryzacją i certyfikacją cyberbezpieczeństwa.  

Grupa będzie również wspierać Komisję Europejską w przygotowaniu kroczącego programu prac Unii, o którym mowa w art. 47 ustawy o Cybsercurity. Komisja wyda opinię w sprawie kroczącego programu prac Unii, a w pilnych przypadkach będzie doradzać Komisji i Europejskiej Grupie ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ECCG) w sprawie potrzeby wprowadzenia dodatkowych systemów certyfikacji nieujętych w kroczącym programie prac Unii.

Zgodnie z aktem w sprawie cyberbezpieczeństwa Komisja Europejska wraz z ENISA będzie współprzewodniczyć posiedzeniom Grupy Zainteresowanych Stron ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa. ENISA zapewni również sekretariat grupy. Zasadniczo grupa powinna spotykać się trzy razy w roku. 

Komisja Europejska udostępnia porządki obrad i protokoły posiedzeń.

Członkowie

SCCG składa się z maksymalnie 50 członków z różnych organizacji, w tym między innymi z instytucji akademickich, organizacji konsumenckich, jednostek oceniających zgodność, organizacji opracowujących normy, przedsiębiorstw i stowarzyszeń branżowych oraz innych organizacji członkowskich działających w Europie, które są zainteresowane certyfikacją cyberbezpieczeństwa.

W skład grupy wchodzą członkowie powołani z europejskich organizacji normalizacyjnych, takich jak CEN- Europejski Komitet Normalizacyjny, Cenelec- Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, ETSI – Europejski Instytut Normalizacyjny Telekomunikacji. W skład Grupy wchodzą również międzynarodowe organy normalizacyjne, takie jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) i Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU), Europejska Współpraca na rzecz Akredytacji (EA) i Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB).

Dostęp do pełnej listy organizacji członkowskich (.pdf)

Spotkania

 

Dokumenty SCCG

Najnowsze wiadomości

DIGIBYTE |
Cyberbezpieczeństwo: UE prowadzi 8. dialog ze Stanami Zjednoczonymi

15–16 grudnia 2022 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zorganizowały ósmy dialog UE-USA na temat cyberbezpieczeństwa w Waszyngtonie. Miało to miejsce w kontekście dramatycznie pogarszającego się stanu cyberzagrożeń ze względu na nielegalną agresję wojskową Rosji na Ukrainę, co uwypukliło potrzebę ściślejszej współpracy transatlantyckiej i koordynacji w celu zapobiegania szkodliwym działaniom w cyberprzestrzeni, wykrywania ich i reagowania na nie, a także uwypukliło potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i odporności infrastruktury krytycznej.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Cyberbezpieczeństwo: UE rozpoczyna pierwszą fazę rozmieszczania europejskiej infrastruktury centrów transgranicznych operacji bezpieczeństwa

Komisja, we współpracy z Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC), ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wyboru podmiotów w państwach członkowskich, które będą gospodarzami i operatorami transgranicznych platform wykrywania cyberzagrożeń, z których każda skupia odpowiednie podmioty publiczne z kilku państw członkowskich, a także podmioty prywatne.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Polityka cyberbezpieczeństwa

Unia Europejska działa na różnych frontach w celu promowania cyberodporności, ochrony naszej komunikacji i danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki online.

Zobacz też

Akt UE w sprawie cyberbezpieczeństwa

Akt w sprawie cyberbezpieczeństwa wzmacnia Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i ustanawia ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług.