Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stakeholder Cybersecurity Certificeringsgroep

De Stakeholder Cybersecurity Certification Group is opgericht om advies te geven over strategische kwesties met betrekking tot cyberbeveiligingscertificering.

    Logo van de Stakeholdersamenwerkingsgroep inzake cyberbeveiliging

Over de groep

De algemene missie van de Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG) is het ondersteunen en faciliteren van de strategische kwesties met betrekking tot het Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering. Op verzoek zal de Groep Enisa adviseren over algemene en strategische aangelegenheden met betrekking tot de taken van Enisa op het gebied van markt-, normalisatie- en cyberbeveiligingscertificering.  

De groep zal de Europese Commissie ook bijstaan bij de voorbereiding van het voortschrijdende werkprogramma van de Unie als bedoeld in artikel 47 van de Cybsercurity Act. Zij zal een advies uitbrengen over het voortschrijdende werkprogramma van de Unie en in dringende gevallen advies verstrekken aan de Commissie en de Europese Groep voor cyberbeveiligingscertificering (ECCG) over de noodzaak van aanvullende certificeringsregelingen die niet in het voortschrijdende werkprogramma van de Unie zijn opgenomen.

In overeenstemming met de cyberbeveiligingswet zal de Europese Commissie samen met Enisa de vergaderingen van de Stakeholder Cybersecurity Certification Group gezamenlijk voorzitten. Enisa zal ook het secretariaat van de groep verzorgen. In principe moet de groep drie keer per jaar bijeenkomen. 

De Europese Commissie stelt vergaderagenda’s en notulen ter beschikking.

Leden

De SCCG bestaat uit maximaal 50 leden uit verschillende organisaties, waaronder onder meer academische instellingen, consumentenorganisaties, conformiteitsbeoordelingsinstanties, organisaties die standaard ontwikkelen, bedrijven en handelsverenigingen en andere ledenorganisaties die actief zijn in Europa met een interesse in cyberbeveiligingscertificering.

De groep omvat leden die zijn benoemd uit de Europese normalisatieorganisaties, zoals CEN-Europees Comité voor normalisatie, Cenelec- Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie, ETSI- European Telecommunications Standards Institute. Ook bij de groep zijn internationale normalisatie-instanties betrokken, zoals de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de International Telecommunication Union (ITU), de Europese samenwerking voor accreditatie (EA) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Toegang tot de volledige lijst van de aangesloten organisaties (.pdf)

Vergaderen

 

SCCG-documenten

Laatste nieuws

DIGIBYTE |
Cyberbeveiliging: EU voert 8e dialoog met de Verenigde Staten

Op 15 en 16 december 2022 hielden de Europese Unie en de Verenigde Staten de achtste cyberdialoog tussen de EU en de VS in Washington DC. Dit gebeurde in de context van een dramatisch verslechterde cyberdreigingsomgeving als gevolg van de illegale militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, waarin de noodzaak werd onderstreept van versterkte trans-Atlantische samenwerking en coördinatie om kwaadwillige cyberactiviteiten te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, en waarin werd benadrukt dat kritieke infrastructuur veilig en veerkrachtig moet zijn.

PRESS RELEASE |
Cyberbeveiliging: EU start eerste fase van de uitrol van Europese infrastructuur voor grensoverschrijdende veiligheidsoperaties

De Commissie lanceert, in samenwerking met het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging (ECCC), een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om entiteiten in de lidstaten te selecteren die grensoverschrijdende platforms voor de opsporing van cyberdreigingen zullen organiseren en exploiteren, waarbij alle relevante overheidsinstanties uit verschillende lidstaten en particuliere entiteiten worden samengebracht.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Beleid op het gebied van cyberbeveiliging

De Europese Unie werkt op verschillende fronten om cyberweerbaarheid te bevorderen, onze communicatie en gegevens te beschermen en de onlinemaatschappij en economie veilig te houden.

Zie ook

22 Cybersecurityprojecten geselecteerd voor 10,9 miljoen euro

Exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale certificeringsinstanties voor cyberbeveiliging (NCCA’s) en nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) voor cyberbeveiliging behoren tot de geselecteerde aanvragers die 11 miljoen EUR aan financiering zullen ontvangen in het kader...

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging

De cyberbeveiligingswet versterkt het Agentschap van de EU voor cyberbeveiliging (Enisa) en stelt een kader voor cyberbeveiligingscertificering voor producten en diensten vast.