Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stakeholder Cybersecurity Certificeringsgroep

De Stakeholder Cybersecurity Certification Group is opgericht om advies te geven over strategische kwesties met betrekking tot cyberbeveiligingscertificering.

Over de groep

De algemene missie van de Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG) is het ondersteunen en faciliteren van de strategische kwesties met betrekking tot het Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering. Op verzoek zal de Groep Enisa adviseren over algemene en strategische aangelegenheden met betrekking tot de taken van Enisa op het gebied van markt-, normalisatie- en cyberbeveiligingscertificering.  

De groep zal de Europese Commissie ook bijstaan bij de voorbereiding van het in artikel 47 van de Cybsercurity Act bedoelde voortschrijdend werkprogramma van de Unie. Zij zal advies uitbrengen over het voortschrijdend werkprogramma van de Unie en in dringende gevallen advies verstrekken aan de Commissie en de Europese Groep voor cyberbeveiligingscertificering (ECCG) over de noodzaak van aanvullende certificeringsregelingen die niet in het voortschrijdend werkprogramma van de Unie zijn opgenomen.

In overeenstemming met de cyberbeveiligingswet zal de Europese Commissie samen met Enisa de vergaderingen van de Stakeholdercertificeringsgroep voor cyberbeveiliging voorzitten. Enisa zal ook het secretariaat van de groep verzorgen. In principe moet de groep drie keer per jaar bijeenkomen. 

De Europese Commissie stelt de agenda’s en notulen van de vergaderingen ter beschikking.

Leden

De KKCG bestaat uit maximaal 50 leden van verschillende organisaties, waaronder onder meer academische instellingen, consumentenorganisaties, conformiteitsbeoordelingsinstanties, standaardontwikkelingsorganisaties, bedrijven en brancheorganisaties en andere lidmaatschapsorganisaties die in Europa actief zijn met belangstelling voor cyberbeveiligingscertificering.

De groep bestaat uit leden die zijn benoemd uit de Europese normalisatieorganisaties, zoals CEN-European Committee for Standardization, Cenelec-European Committee for Electrotechnical Standardization, ETSI — European Telecommunications Standards Institute. Ook betrokken bij de groep zijn internationale normalisatie-instellingen zoals de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), de Europese samenwerking voor Accreditatie (EA) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Toegang tot de volledige lijst van de aangesloten organisaties (.pdf)

Vergaderingen

SCCG-documenten

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Beleid inzake cyberbeveiliging

De Europese Unie werkt op verschillende fronten om cyberweerbaarheid te bevorderen, onze communicatie en gegevens te beschermen en de online samenleving en economie veilig te houden.

Zie ook

22 Cybersecurityprojecten geselecteerd voor 10,9 miljoen euro

Exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale certificeringsinstanties voor cyberbeveiliging (NCCA’s) en nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) voor cyberbeveiliging behoren tot de geselecteerde aanvragers die 11 miljoen EUR aan financiering zullen ontvangen in het kader...

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging

De cyberbeveiligingswet versterkt het Agentschap van de EU voor cyberbeveiliging (Enisa) en stelt een kader voor cyberbeveiligingscertificering voor producten en diensten vast.