Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Група за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни

Групата на заинтересованите страни по сертифицирането на киберсигурността беше създадена, за да предоставя съвети по стратегически въпроси, свързани със сертифицирането на киберсигурността.

    Лого на Групата за сътрудничество в областта на киберсигурността на заинтересованите страни

За групата

Общата мисия на Групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни (SCCG) е да подкрепя и улеснява стратегическите въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността. При поискване групата ще консултира ENISA по общи и стратегически въпроси, свързани със задачите на ENISA, свързани с пазара, стандартизацията и сертифицирането на киберсигурността.  

Групата също така ще подпомага Европейската комисия при изготвянето на текущата работна програма на Съюза, посочена в член 47 от Закона за киберсигурността. Тя ще изготви становище относно текущата работна програма на Съюза и в спешни случаи ще предостави съвети на Комисията и на Европейската група за сертифициране на киберсигурността (ECCG) относно необходимостта от допълнителни схеми за сертифициране, които не са включени в текущата работна програма на Съюза.

В съответствие с Акта за киберсигурността Европейската комисия, заедно с ENISA, ще председателства съвместно заседанията на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността. ENISA ще осигурява и секретариата на групата. По принцип групата трябва да заседава три пъти годишно. 

Европейската комисия предоставя дневния ред и протоколите от заседанията.

Членове

SCCG се състои от до 50 членове от различни организации, включително, наред с другото, академични институции, потребителски организации, органи за оценка на съответствието, развиващи стандарти организации, дружества и търговски асоциации и други членуващи в Европа организации с интерес към сертифицирането на киберсигурността.

Групата включва членове, назначени от европейските организации за стандартизация, като например Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI). В групата участват и международни органи по стандартизация като Международната организация по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Европейското сътрудничество за акредитация (EA) и Европейския комитет по защита на данните (EDPB).

Достъп до пълния списък на членуващите организации (.pdf)

Срещи

Документи на SCCG

Последни новини

DIGIBYTE |
Cybersecurity: EU holds 8th dialogue with the United States

On 15 and 16 December 2022, the European Union and United States held the eighth EU-U.S. Cyber Dialogue in Washington, DC. This took place in the context of a dramatically deteriorated cyber threat environment due to Russia’s illegal military aggression against Ukraine, which has underlined the need for enhanced transatlantic cooperation and coordination to prevent, detect and respond to malicious cyber activities and highlighted the need to ensure that critical infrastructure is secure and resilient.

PRESS RELEASE |
Съвместно изявление на председателя Фон дер Лайен и президента Йун относно цифровото партньорство между ЕС и Република Корея

Приветстваме стартирането на ново партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Република Корея. В един все по-нестабилен свят необходимостта да се работи с партньори, които споделят демократични ценности, е по-важна от всякога за справяне с общите предизвикателства.

PRESS RELEASE |
Cybersecurity: EU launches first phase of deployment of the European infrastructure of cross-border security operations centres

The Commission, in coordination with the European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), is launching a call for expression of interest to select entities in Member States which will host and operate cross-border cyber threat detection platforms, each bringing together relevant public entities from several Member States, as well as private entities.

Related Content

Big Picture

Политики за киберсигурност

The European Union works on various fronts to promote cyber resilience, safeguarding our communication and data and keeping online society and economy secure.

See Also

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по...

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.