Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Suinteresuotųjų šalių kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė

Suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė buvo įsteigta teikti konsultacijas strateginiais kibernetinio saugumo sertifikavimo klausimais.

    Suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje grupės logotipas

Apie grupę

Suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupės (SCCG) bendra misija yra remti strateginius klausimus, susijusius su Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema, ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas. Gavusi prašymą, grupė konsultuos ENISA bendraisiais ir strateginiais klausimais, susijusiais su ENISA užduotimis, susijusiomis su rinka, standartizavimu ir kibernetinio saugumo sertifikavimu.  

Grupė taip pat padės Europos Komisijai rengti tęstinę Sąjungos darbo programą, nurodytą Cybsercurity Act 47 straipsnyje. Ji parengs nuomonę dėl Sąjungos tęstinės darbo programos ir skubiais atvejais teiks konsultacijas Komisijai ir Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo grupei (ECCG) dėl poreikio taikyti papildomas sertifikavimo schemas, neįtrauktas į Sąjungos tęstinę darbo programą.

Pagal Kibernetinio saugumo aktą Europos Komisija kartu su ENISA bendrai pirmininkaus suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupės posėdžiams. ENISA taip pat teiks grupės sekretoriato paslaugas. Iš esmės grupė turėtų posėdžiauti tris kartus per metus. 

Europos Komisija skelbia posėdžių darbotvarkes ir protokolus.

Nariai

SCCG sudaro iki 50 narių iš įvairių organizacijų, įskaitant, inter alia, akademines institucijas, vartotojų organizacijas, atitikties vertinimo įstaigas, standartus rengiančias organizacijas, įmones ir prekybos asociacijas bei kitas Europoje veikiančias narystės organizacijas, suinteresuotas kibernetinio saugumo sertifikavimu.

Grupę sudaro nariai, paskirti iš Europos standartizacijos organizacijų, tokių kaip CEN-Europos standartizacijos komitetas, Cenelec-Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas, ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas. Grupėje taip pat dalyvauja tarptautinės standartizacijos įstaigos, pavyzdžiui, Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC) ir Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), Europos akreditavimo bendradarbiavimas (EA) ir Europos duomenų apsaugos valdyba (EDPB).

Susipažinti su visu organizacijų narių sąrašu (.pdf)

Susitikimai

SCCG dokumentai

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kibernetinio saugumo politika

Europos Sąjunga dirba įvairiose srityse, kad skatintų kibernetinį atsparumą, apsaugotų mūsų komunikaciją ir duomenis ir užtikrintų interneto visuomenės ir ekonomikos saugumą.

Taip pat žr.

ES kibernetinio solidarumo aktas

2023 m. balandžio 18 d. Europos Komisija pasiūlė ES kibernetinio solidarumo aktą, kuriuo siekiama pagerinti pasirengimą kibernetinio saugumo incidentams, jų aptikimą ir reagavimą į juos visoje ES.

Atrinkti 22 Kibernetinio saugumo projektai, kuriems skirta 10,9 mln. EUR

Esminių paslaugų (OES), nacionalinių kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijų (NCCA) ir nacionalinių kompetentingų institucijų kibernetinio saugumo srityje operatoriai yra vieni iš atrinktų pareiškėjų, kuriems bus skirtas 11 mln. EUR finansavimas pagal 2020 m. kvietimą...

ES kibernetinio saugumo aktas

Kibernetinio saugumo aktu stiprinama ES kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) ir nustatoma produktų ir paslaugų kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema.