Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė

Suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupė buvo įsteigta teikti konsultacijas strateginiais kibernetinio saugumo sertifikavimo klausimais.

    Suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje grupės logotipas

Apie grupę

Bendra suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupės (SCCG) misija – remti ir palengvinti strateginius klausimus, susijusius su Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema. Gavusi prašymą, grupė konsultuos ENISA bendraisiais ir strateginiais klausimais, susijusiais su ENISA užduotimis, susijusiomis su rinkos, standartizavimo ir kibernetinio saugumo sertifikavimu.  

Grupė taip pat padės Europos Komisijai rengti Sąjungos tęstinę darbo programą, nurodytą Cybsercurity akto 47 straipsnyje. Ji pateiks nuomonę dėl Sąjungos tęstinės darbo programos ir skubiais atvejais konsultuos Komisiją ir Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo grupę (ECCG) dėl papildomų sertifikavimo schemų, neįtrauktų į Sąjungos tęstinę darbo programą, poreikio.

Pagal Kibernetinio saugumo aktą Europos Komisija kartu su ENISA pirmininkaus suinteresuotųjų subjektų kibernetinio saugumo sertifikavimo grupės posėdžiams. ENISA taip pat teiks grupės sekretoriato paslaugas. Iš esmės grupė turėtų posėdžiauti tris kartus per metus. 

Europos Komisija skelbia posėdžių darbotvarkes ir protokolus.

Nariai

SCCG sudaro ne daugiau kaip 50 narių iš įvairių organizacijų, įskaitant, inter alia, akademines institucijas, vartotojų organizacijas, atitikties vertinimo įstaigas, standartus kuriančias organizacijas, įmones ir prekybos asociacijas bei kitas Europoje veikiančias narystės organizacijas, suinteresuotas kibernetinio saugumo sertifikavimu.

Grupę sudaro nariai, paskirti iš Europos standartizacijos organizacijų, tokių kaip CEN – Europos standartizacijos komitetas, CENELEC – Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas, ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas. Grupėje taip pat dalyvauja tarptautinės standartizacijos įstaigos, pavyzdžiui, Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC) ir Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), Europos akreditacijos organizacija (EA) ir Europos duomenų apsaugos valdyba (EDPB).

Susipažinkite su visu organizacijų narių sąrašu (.pdf)

Susitikimai

SCCG dokumentai

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kibernetinio saugumo politika

Europos Sąjunga dirba įvairiose srityse, kad skatintų kibernetinį atsparumą, apsaugotų mūsų komunikaciją ir duomenis ir užtikrintų interneto visuomenės ir ekonomikos saugumą.

Taip pat žr.

ES kibernetinio solidarumo aktas

ES kibernetinio solidarumo aktu visoje ES pagerės pasirengimas kibernetinio saugumo incidentams, jų aptikimas ir reagavimas į juos.

Atrinkti 22 Kibernetinio saugumo projektai, kuriems skirta 10,9 mln. EUR

Esminių paslaugų (OES), nacionalinių kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijų (NCCA) ir nacionalinių kompetentingų institucijų kibernetinio saugumo srityje operatoriai yra vieni iš atrinktų pareiškėjų, kuriems bus skirtas 11 mln. EUR finansavimas pagal 2020 m. kvietimą...

ES kibernetinio saugumo aktas

Kibernetinio saugumo aktu stiprinama ES kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) ir nustatoma produktų ir paslaugų kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema.