Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

© Europos Komisija

5G ryšys Europai: nuo stacionarių ir mobiliųjų iki transporto koridorių ir miestelių

fix-empty

5G suteikia beveik universalų, itin didelį pralaidumą ir mažą latentinį „jungtį“ ne tik atskiriems vartotojams, bet ir prijungtiems objektams. Tikimasi, kad jis bus naudojamas įvairiose srityse ir sektoriuose, įskaitant profesionalius naudojimo būdus. Pavyzdžiui, susietasis automatizuotas judumas, e. sveikata, energijos valdymas, galbūt saugos taikomosios programos ir kt.

5G taip pat bus pagrindinis dirbtinio intelekto sistemų veiksnys, nes jis užtikrins duomenų rinkimą ir analizę realiuoju laiku. Tuo pačiu metu debesis atvers naują dimensiją, nes bus sudarytos sąlygos visoje infrastruktūroje paskirstyti kompiuteriją ir saugyklas, pvz., „edge cloud“ ir mobiliąją tinklo tinklo skaičiavimą,

Europa kuria 5G viziją

Europos Komisija iš anksto nustatė 5G galimybes ir 2013 m. užmezgė viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 5G (5G-VPSP) srityje, kad paspartintų mokslinius tyrimus ir inovacijas 5G technologijų srityje. Europos Komisija šiai veiklai remti skyrė daugiau kaip 700 mln. EUR viešojo finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“.

Kartu su šia veikla pateikiamas tarptautinis planas, kuriuo siekiama užtikrinti visuotinį sutarimą dėl 5G ryšio. ES investicijos į 5G mokslinius tyrimus ir standartus yra būtinos, kad iki 2025 m. būtų palaikomas eismo intensyvumas. ES investicijos taip pat paskatins tinklus ir interneto architektūrą besiformuojančiose srityse, pavyzdžiui, mašinų tarpusavio ryšio (M2M) ir daiktų interneto (IoT). 

2016 m. Komisija priėmė Europai skirtą 5G veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti ankstyvą 5G infrastruktūros diegimą visoje Europoje. Veiksmų plano tikslas – ne vėliau kaip iki 2020 m. pabaigos pradėti teikti 5G ryšio paslaugas visose ES valstybėse narėse. Todėl siūloma sparčiai plėstis, kad iki 2025 m. būtų užtikrinta nepertraukiama 5G ryšio aprėptis miestų teritorijose ir pagrindiniuose transporto keliuose.

Skaitmeninis kompasas: 2021 m. patvirtintame Europos skaitmeninio dešimtmečio kelyje nustatytas papildomas tikslas iki 2030 m. aprėpti visas gyvenamas vietoves su 5G ryšiu.

Siekdama stebėti 5G veiksmų plano ir skaitmeninio dešimtmečio strategijos įgyvendinimo pažangą, Komisija remia Europos 5G observatoriją. Observatorija yra stebėsenos priemonė, apimanti pagrindinius rinkos pokyčius Europoje pasauliniu mastu. Ji taip pat praneša apie parengiamuosius veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės, pavyzdžiui, spektro aukcionus ir nacionalines 5G strategijas.

5G tinklų diegimas labai priklauso nuo prieigos prie radijo spektro, kuris yra belaidžio ryšio technologijų pagrindas. Didėjant prijungtų įrenginių skaičiui ir jų naudojimui, spektro ištekliai ir jų naudojimas turi būti suderinti visoje Europoje, kad būtų galima užtikrinti tarpvalstybinį infrastruktūros sąveikumą. Šiuo pagrindu vartotojams teikiamos įvairios 5G paslaugos, pvz., naujos išmaniųjų telefonų programėlės ir profesionalios paslaugos įvairiems pramonės sektoriams.

Už 5G, link 6G

5G technologijos ir standartai bus tobulinami per ateinančius kelerius metus, kai bus diegiama pažanga. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (R &I) iniciatyvos, susijusios su 6G technologijomis, šiuo metu pradedamos visame pasaulyje, o pirmųjų produktų ir infrastruktūros tikimasi šio dešimtmečio pabaigoje.

6G sistemos perkels mus iš Gigabit į Terabit pajėgumus ir submillisekundės atsako laikus. Taip bus sudarytos sąlygos naujoms programoms, tokioms kaip realaus laiko automatizavimas arba išplėstinis realybės jutimas („Semių internetas“), renkant duomenis fiziniame pasaulyje skaitmeniniam dvyniui.

Europoje pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę pradėtas pirmasis 60 mln. EUR vertės 6G projektų rinkinys. „Hexa-X“ pavyzdinis modelis kuria pirmąją 6G sistemos koncepciją, papildytą 8 projektais, kuriuose tiriamos konkrečios 6G technologijos.

2021 m. vasario mėn. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl strateginės Europos partnerystės pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, kuris įsigaliojo 2021 m. lapkričio 30 d.Į reglamentąįtrauktos 900 mln. EUR viešosios investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas 2021–2027 m. laikotarpiu.

Gruodžio mėn. naujai įsteigta Pažangiųjų tinklų ir paslaugų siekiant 6G bendroji įmonė priėmė pirmąją 2021–2022 m. darbo programą, kuriai skirtas maždaug 240 mln. EUR viešasis finansavimas. 2022 m. kovo 1 d. Barselonoje vykusiame Pasaulio mobiliajame kongrese SNS BĮ surengė savo veiklos pradžios renginį „Kelias į 6G“.

Bendroji įmonė koordinuoja 6G technologijos mokslinių tyrimų veiklą pagal programą „Europos horizontas“, taip pat 5G diegimo iniciatyvas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę Skaitmeninės ir kitos programos.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Junglumas

ES siekia, kad iki 2030 m. Europa taptų žemynu, kurio ryšių infrastruktūra išplėtota labiausiai.

Išsamiau

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.

5G tarpvalstybiniai koridoriai

ES šalys ir pramonė bendradarbiauja, kad pasirengtų plataus masto 5G koridorių diegimui susietajam ir automatizuotam judumui Europos transporto keliuose.

Taip pat žr.

Atviras internetas

ES taisyklėse įtvirtintas atviros interneto prieigos principas: su interneto srautu elgiamasi nediskriminuojant, neblokuojant, neribojant ar nustatant prioritetus.

Junglumo įrankių rinkinys

Ryšio priemonių rinkinyje pateikiamos šviesolaidinių ir 5G tinklų diegimo gairės. Šie tinklai suteiks didelių ekonominių galimybių.

Radijo spektras: belaidžio ryšio pagrindas

Belaidžiu ryšiu viešaisiais arba privačiais tinklais informacijai perduoti naudojamas radijo spektras, t. y. radijo bangų diapazonas. Toks bendravimas gali būti tarp žmonių, žmonių ir mašinų ar sistemų („dalykai“ bendresnio pobūdžio) arba tarp daiktų. Šiomis aplinkybėmis radijo...