Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālie sabiedriskie pakalpojumi un vide

Komisija izmanto digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu sabiedriskos pakalpojumus un attīstītu viedās pilsētas.

    Pilsēta ar iepriekš peldošām ikonām, kas attēlo digitalizāciju, piemēram, wifi simboli

iStock by Getty Images - 1146418702 metamorworks

Viedie sabiedriskie pakalpojumi, kas pazīstami arī kā digitālie sabiedriskie pakalpojumi vai e-pārvalde, attiecas uz tehnoloģiju izmantošanu, lai sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Tie sniedz daudzas iespējas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem: studenti var pieteikties studijām ārzemēs, iedzīvotāji var atvērt bankas kontus tiešsaistē, un darbinieki var iesniegt nodokļus ar klikšķi uz pogas.

ES strādā, lai palīdzētu valsts pārvaldes iestādēm visā Eiropā veikt pārmaiņas digitālajā jomā, lai visi iedzīvotāji varētu izmantot viedo publisko pakalpojumu priekšrocības digitālās desmitgades laikā. Tā koncentrējas uz to, lai samazinātu šķēršļus sabiedriskajiem pakalpojumiem un nodrošinātu to pieejamību pāri robežām. 

Komisijas jau veiktie pasākumi ir šādi:

  • nodrošināt, ka Eiropas platformas var sadarboties un savstarpēji mijiedarboties;
  • liela mēroga e-līdzdalības projektu finansēšana;
  • mudināt sabiedriskos pakalpojumus, uzņēmumus un iedzīvotājus dalīties ar risinājumiem, izmantojot “JoinUp” platformu;
  • elektronisko veselības karšu standartizēšana.
  • Izveidojottikai vienreiz tehnisko sistēmu, kas savieno ES publiskās iestādes, lai tās pēc pilsoņu pieprasījuma varētu apmainīties ar oficiāliem dokumentiem un datiem, tādējādi novēršot nepieciešamību pilsoņiem sniegt informāciju iestādēm, ja citas iestādes rīcībā jau ir šī informācija elektroniskā formātā (tā praksē īsteno principu “tikai vienreiz”).

Viens no digitālo publisko pakalpojumu galvenajiem aspektiem ir drošas digitālās identitātesnodrošināšana. Digitālās identitātes esamība ļauj mums pierādīt, kas mēs vai kāds uzņēmums mums pieder tiešsaistes pakalpojumiem.

ES arī atbalsta viedo pilsētu attīstību visā Eiropā.

Tāpat kā viedie sabiedriskie pakalpojumi, arī viedās pilsētas izmanto tehnoloģijas, lai tās kļūtu efektīvākas. Viņi to dara, izmantojot sensorus datu vākšanai un izmantojot šos datus, lai uzlabotu pilsētas darbību. Piemēram, viedie enerģijas skaitītāji palīdz mums redzēt, vai ēka tiek efektīvi uzsildīta. Tajā pašā laikā savāktie dati par transportu var mums palīdzēt uzlabot ceļu jaudu un samazināt ietekmi uz vidi. 

Viedās pilsētas rada arī tiešus ieguvumus iedzīvotājiem, piemēram, drošākas sabiedriskās telpas un atbalstu sabiedrības novecošanai.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

IST inovāciju iepirkums

Eiropas Komisija atbalsta inovācijas iepirkumu kā instrumentu, lai rastu risinājumus ekonomikas un sabiedrības problēmām.

Viedās pilsētas un kopienas

Eiropas Komisija sadarbojas ar viedām pilsētām un kopienām, lai risinātu vietējās problēmas, sniegtu labākus pakalpojumus iedzīvotājiem un sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Elektroniskie paraksti

Ar e-paraksta direktīvu tika izveidots Eiropas līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem un sertifikācijas pakalpojumiem.

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija (eID) ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu drošu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un veiktu elektroniskos darījumus drošākā veidā.

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC)

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC) atbalsta pētniecības datu pārvaldību un piemērošanu, lai nodrošinātu zinātnieku piekļuvi uz datiem balstītai zinātnei.