Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konnettività

l-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

    Netwerk ta’ simboli interkonnessi ‘l fuq mill-belt

©GettyImages - metamorworks

X’inhi l-konnettività?

Il-konnettività tinkludi netwerks diġitali, minn strutturi mobbli u fissi għall-internet, inklużi kejbils u satelliti. Madankollu, lil hinn mill-aspetti teknoloġiċi tagħha, il-konnettività tinkorpora dimensjoni umana profonda. Dan jippermettilna li nilħqu lill-oħrajn irrispettivament minn fejn ikunu fid-dinja. Hija tpoġġi għadd ta ‘possibilitajiet fil-pala ta’ idejn tagħna: nistgħu taqra l-aħħar aħbarijiet kull meta u kull fejn insibu konvenjenti, isegwu klassijiet online, jitgħallmu ħiliet, u jfittxu parir minn professuri u professjonisti irrispettivament minn kemm’il bogħod huma. Nistgħu wkoll jibbrawżjaw swieq online biex isibu l-prodotti l-aktar konvenjenti u servizzi jew joffru prodotti tagħna stess lill-klijenti madwar id-dinja.

Mill-istandards għan-netwerks: Il-bini ta’ UE konnessa

Il-politiki tal-UE dwar il-konnettività għandhom l-għan li jarmonizzaw ir-regolamenti dwar il-konnettività biex irawmu s-servizzi madwar l-UE u jespandu n-netwerks. Dawn l-objettivi jirriżultaw mill-għanijiet ta’ konnettività tad-Deċennju Diġitali: l-unitajiet domestiċi Ewropej għandu jkollhom aċċess għal kopertura tal-internet b’veloċità għolja sal-2025 u l-konnettività tal-gigabits sal-2030.

L-UE tistinka biex timplimenta regoli standardizzati għas-servizzi ta’ konnettività, trawwem ambjent regolatorju li jinċentiva l-investiment fis-swieq tat-telekomunikazzjoni u jiżgura benefiċċji konsistenti fit-territorji kollha tal-UE. Dawn kollha fl-aħħar mill-aħħar se jirriżultaw f’żieda fl-għażla tal-konsumatur, fl-istandards tas-servizzi u fl-affordabbiltà. Dawn l-objettivi ġew segwiti permezz ta’ diversi mezzi, inklużi:

Fi Frar 2024, il-Kummissjoni ppubblikat il- White Paper “Kif nistgħu nikkontrollaw il-ħtiġijiet tal-infrastruttura diġitali tal-Ewropa?”. Il-White Paper tippreżenta l-isfidi u l-opportunitajiet li l-Ewropa qed tiffaċċja bħalissa fit-tnedija ta’ netwerks futuri ta’ konnettività, u tissuġġerixxi xenarji potenzjali għal azzjoni biex jissaħħu l-kapaċitajiet u s-sigurtà ekonomika tal-UE fil-partijiet kritiċi kollha tal-continuum tal-informatika.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet interessati kollha, inklużi ċ-ċittadini, in-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u l-akkademja, biex jinvolvu ruħhom mal-Kummissjoni u jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar il-White Paper. Is-sottomissjonijiet għall- konsultazzjoni pubblika, li hija miftuħa sat-30 ta’ Ġunju 2024, se jgħinu lill-Kummissjoni tfassal azzjonijiet ta’ politika futuri.

L- Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits jindirizza l-ħtieġa għal konnettività aktar rapida u affidabbli madwar l-UE. Hija tfittex li tħaffef it-tnedija ta’ netwerks avvanzati tal-Gigabits billi tissimplifika l-proċessi regolatorji u tnaqqas il-piżijiet amministrattivi għall-introduzzjoni tan-netwerk. l-att jiffoka fuq is-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-permessi, it-titjib tal-koordinazzjoni bejn l-operaturi tan-netwerk, u l-iżgurar li l-bini l-ġdid ikun mgħammar b’konnettività tal-fibra.

L-UE tappoġġa wkoll l-espansjoni u l-implimentazzjoni tan -netwerks 5G billi tipprovdi finanzjament, tiżviluppa gwida teknika, u trawwem kollaborazzjoni fost l-esperti. B’dawn l-isforzi konġunti, l-UE tistinka biex tagħti s-setgħa lill-amministrazzjonijiet pubbliċi u lin-negozji, tiffaċilita l-isforzi tagħhom biex javvanzaw il-konnettività u tħaddan il-potenzjal trasformattiv tat-teknoloġija tal-5G.

L- Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti (SNS JU) tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp tas-6G. Fil-bidu tal-2024, il-SNS JU bdiet 27 proġett f’diversi oqsma tat-teknoloġija 6G. Dawn jinkludu l-arkitettura tas-sistema, il-komunikazzjoni mingħajr fili, l-infrastruttura, is-servizzi affidabbli, is-sigurtà intelliġenti, u l-impatti fuq is-soċjetà. Barra minn hekk, l-UE tippromwovi l-kollaborazzjoni mal-Istati Uniti dwar it-teknoloġiji kruċjali tas-6G, b’mod partikolari dawk li jintegraw l-Intelliġenza Artifiċjali (IA), biex jissaħħu l-kapaċitajiet tan-network.

Azzjonijiet oħra tal-UE fil-passat jinkludu t-tmiem tat-tariffi tar-roaming, li jippermettu l-użu ta’ abbonamenti mobbli madwar l-UE mingħajr spejjeż żejda. L - inizjattiva WiFi4EU ffinanzjat ukoll l-installazzjoni ta’ hotspots tal-WiFi bla ħlas fil-komunitajiet lokali.

l-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

POLICY AND LEGISLATION |
l-avvanz tas-6G: Viżjoni għal Kollaborat Transatlantiku

Permezz tal-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija (TTC), l-Istati Uniti u l-UE għandhom opportunità unika biex irawmu l-kollaborazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiżguraw li l-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġija 6G jallinjaw ma’ prinċipji u valuri kondiviżi.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività veloċi tal-internet f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

WIFI4EU

WiFi4EU

L-inizjattiva WiFi4EU tippromwovi aċċess bla ħlas għall-konnettività tal-Wi-Fi għaċ-ċittadini fi...