Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Li nibqgħu konnessi hija parti vitali minn ħajjitna. Ilkoll kemm aħna nikkondividu x-xewqa li nżommu kuntatt ma’ xulxin, irrispettivament minn kemm ninsabu ’l bogħod minn xulxin. Din ix-xewqa kienet aktar b’saħħitha waqt il-pandemija tal-COVID-19, peress li ħafna minna nżammu ’l bogħod mill-għeżież tagħhom għal żmien twil.

Il-konnettività tippermettilna nilħqu u nikkonnettjaw ma’ oħrajn irrispettivament minn fejn ikunu. Tagħtina għadd kbir ta’ possibilitajiet biex naħdmu bihom: nistgħu naqraw l-aħħar aħbarijiet kull meta u kull fejn irridu, insegwu klassijiet online, nitgħallmu l-ħiliet u infittxu pariri minn professuri u professjonisti irrispettivament minn kemm jinsabu ’l bogħod. U nistgħu nibbrawżjaw is-swieq online biex insibu l-aktar prodotti u servizzi konvenjenti, jew biex noffru l-prodotti tagħna stess lill-klijenti madwar id-dinja.

L-UE ħadet azzjoni f’firxa ta’ oqsma biex ittejjeb il-konnettività. Temmet it-tariffi tar-roaming, filwaqt li tippermettilna nużaw l-abbonamenti tal-mobile waqt il-vjaġġi tagħna madwar l-UE mingħajr ebda ħlas żejjed. L-inizjattiva WiFi4EU iffinanzjat l-istabbiliment ta’ hotspots tal-Wi-Fi bla ħlas fil-komunitajiet lokali.

L-UE tipprovdi wkoll finanzjament, tiżviluppa gwida teknika u tlaqqa’ flimkien esperti biex jappoġġaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi u negozji li jaħdmu biex itejbu l-kopertura tan-network u jintroduċu networks 5G madwar l-Ewropa.

L-enfasi issa hija fuq il-ħolqien ta’ Ewropa b’regoli armonizzati għas-servizzi ta’ konnettività, biex b’hekk inkunu nistgħu ngawdu l-istess benefiċċji irrispettivament minn fejn ninsabu fl-UE. L-azzjoni tal-UE tgħin ukoll biex il-konsumaturi jingħataw aktar għażla, tnaqqas il-kontijiet u tistabbilixxi standard ogħla ta’ servizz.

Azzjonijiet li diġà ttieħdu fil-livell tal-UE jinkludu:

  • l-introduzzjoni tal-kodiċi Ewropew għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, li jistabbilixxi regoli ċari applikabbli madwar l-Ewropa kollha
  • l-appoġġ ta’ networks mingħajr fili bħall-5G permezz tal-programm tal-politika tal-ispettru tar-radju
  • it-tmiem tat-tariffi tar-roaming fl-UE, u limitu tal-prezz fuq il-komunikazzjonijiet fl-UE
  • it-tmexxija ta’ diskussjonijiet globali dwar l-iżvilupp u l-governanza tal-Internet

L-għan ewlieni għall-konnettività fid-Deċennju Diġitali huwa li kull dar Ewropea jkollha aċċess għall-kopertura tal-internet b’veloċità għolja sal-2025 u konnettività tal-gigabits sal-2030.

 

Latest News

EVENT |
WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività veloċi tal-internet f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

WIFI4EU

WiFi4EU

L-inizjattiva WiFi4EU tippromwovi aċċess bla ħlas għall-konnettività tal-Wi-Fi għaċ-ċittadini fi...