Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met een doel van gigabit breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten in het overheidsprogramma van Luxemburg.

  vlag van Luxemburg

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Luxemburg

Breedbanddekking bereikt al bijna 100 % en Luxemburg behoort tot de Europese leiders op het gebied van breedbanddekking en -penetratie. De Luxemburgse ultrasnelle breedbandstrategie 2021-2025 is gericht op hoogwaardige connectiviteit voor iedereen. Er is een 5G-taakgroep en -strategie opgericht om Luxemburg in de voorhoede van 5G-connectiviteit te houden.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

Belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van breedband

De Luxemburgse ultrasnelle breedbandstrategie 2021-2025 is gericht op het bereiken van hoogwaardige connectiviteit voor iedereen. Doelstelling 3 van de strategie is het versnellen van de uitrol van toekomstbestendige infrastructuur, met inachtneming van de technologische neutraliteit, om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften van alle huishoudens, ongeacht hun geografische locatie. Uiteindelijk zal de migratie van alle huishoudens naar schaalbare toekomstbestendige technologieën de energie-efficiëntie van netwerken optimaliseren door het oude vaste netwerk geleidelijk los te koppelen.

Om de digitale kloof te voorkomen, benadrukt de strategie het belang van een betaalbare high-speed internetverbinding voor iedereen, gedefinieerd als een minimale download-internetverbinding van 100 Mbps en een uploadservice van 20 Mbps. Om deze dienstverlening aan de meest kansarme huishoudens te bieden, zullen gerichte maatregelen worden beoordeeld en uitgevoerd.

De ambitie van de strategie is ervoor te zorgen dat elke wooneenheid toegang heeft tot ten minste één VHCN (Very High Capacity Network) netwerk, gedefinieerd als 1 Gbps download en 200 Mbps upload in een vast netwerk. De strategie geeft prioriteit aan huishoudens in afgelegen gebieden die niet zijn verbonden door een VHCN-netwerk. Het verbinden van woningen op afstand en op het platteland is duur en overheidssteun kan worden overwogen voor gevallen waarin particuliere exploitanten geen plannen hebben om netwerken uit te breiden.

Er is een 5G-taakgroep opgericht om Luxemburg in de voorhoede van connectiviteit te houden. 5G werd gelanceerd door Post Luxembourg, Orange en Proximus in 2020. Luxemburg heeft een 5G- strategie opgesteld.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

 • Het plan voor herstel en veerkracht van Luxemburg omvat geen investeringen in connectiviteit, aangezien het beleid erop gericht is ervoor te zorgen dat particuliere investeringen toereikend zijn om de doelstellingen voor 2025 te verwezenlijken. Het is de bedoeling de situatie rond 2022 opnieuw te beoordelen.
 • De Checkmynet.lu tool meet de prestaties en kwaliteit van internettoegangsdiensten voor eindgebruikers en is gratis. Als een consument vindt dat de gemeten bandbreedte lager is dan de gemeten bandbreedte, kan hij contact opnemen met zijn aanbieder; als zij geen antwoord ontvangen of het antwoord onbevredigend is, kan de consument kosteloos gebruik maken van de bemiddelingsdienst van ILR.
 • Breedband in kaart brengen: de overheid heeft een Broadband service mapping tool ontwikkeld die het niveau van breedbanddekking voor elke gemeente in Luxemburg laat zien. De kaart is gebaseerd op gegevens van vaste netwerkexploitanten (Docsis, VDSL en Fibre).
 • Een ander belangrijk instrument dat door de overheid is ontwikkeld, is het National Road Works Register. Dit register bevat alle aanvragen voor weg- en wegvergunningen, die door bedrijven zijn ingediend. Het bevat ook informatie over openbare infrastructuurwerken die door gemeenten en overheden worden gepland voor telecommunicatie-, gas-, elektriciteits- en waternetwerken, enz.
 • Andere maatregelen:
  • Invoering van een verplichting tot het verstrekken van opvanginfrastructuur voor glasvezel (gemeenten zijn verzocht om de opvanginfrastructuur verplicht te stellen);
  • Invoering van een verplichting om hogesnelheidsbreedbandklare in-house bekabeling in nieuwe woningen te bieden (passende interne bekabeling is verplicht voor alle nieuw gebouwde gebouwen en reeds bestaande meerwoningen in geval van ingrijpende renovatiewerkzaamheden, waarvoor na 31 december 2016 aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend);
  • Toegang van alternatieve exploitanten tot het netwerk van de gevestigde exploitant.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Luxemburg

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en -kosten, zie de scorebordrapporten en de landenverslagen van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumtoewijzingen voor draadloze breedband

Raadpleeg de Europese 5G-waarnemingspost voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Nationale publicaties en persdocumenten

Contact informatie

BCO Luxemburg (national Broadband Competence Office): Ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Media, Connectiviteit en Digitaal Beleid

Adres: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg Contact via e-mail Telefoon: + 352 247 86717 Website

Ministerie van Economische Zaken (Ministère de l’Économie)

Adres: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Contact via e-mail Telefoon: + 352 2478 4137 Website

Institut Luxembourgeois de Régulation (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Adres: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxemburg Contact via e-mail Telefoon: + 352 28228 228 Website

Laatste nieuws

Groen licht voor IRIS²: satellietbreedband voor landelijke en afgelegen gebieden

De Raad van de EU heeft op 7 maart 2023 de IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) aangenomen en heeft de laatste groen licht gegeven voor een nieuwe satellietconstellatie van de EU.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 aangenomen nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie op een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als hogesnelheidsbreedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-implementatie behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

De doelstellingen van Slovenië inzake breedband zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Het Roemeense breedbandplan is gericht op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als eerste stap in de richting van de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen van de EU.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital is gericht op de ontwikkeling van een digitale infrastructuur die burgers in staat stelt te profiteren van de nieuwe kansen die technologieën bieden.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Litouwen

Litouwen wil tegen 2027 100 Mbps leveren aan plattelandsgebieden en de Gigabit-doelstellingen voor de samenleving voor 2025 ondersteunen.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot snelle breedband.

Breedband in Hongarije

Met het ontwerp van de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die onder gigabitnetwerken vallen, te bereiken.

Breedband in Griekenland

De Griekse digitale transformatie Bijbel 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de Gigabit Society 2025-doelstellingen.

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op mededinging gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor gebieden met een onderbenutting en advies aan lokale gemeenten over de wijze waarop breedbandnetwerken kunnen worden...

Breedband in Estland

Estland heeft in het hele land basisbreedbanddekking ingesteld. In de Estse digitale agenda worden ambitieuze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven die gericht zijn op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering streeft ernaar van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Broadband - België

De Belgische strategie op het gebied van breedband is bestanddeel van de bredere beleidsstrategie “Digital Belgium”. Het doel van het nationale plan voor vast en mobiel breedband is het wegwerken van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn...

Breedband in Oostenrijk

De Oostenrijkse breedbandstrategie richt zich op het landelijke aanbod van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.