Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De index van de digitale economie en samenleving (DESI)

De index voor digitale economie en samenleving (DESI) vat indicatoren samen over de digitale prestaties van Europa en volgt de vooruitgang van de EU-landen.

  logo voor de wet op de mediavrijheid

De Europese Commissie houdt de digitale vooruitgang van de lidstaten sinds 2014 in de gaten via de verslagen van de index voor digitale economie en samenleving (DESI). Elk jaar bevat DESI landenprofielen die de lidstaten ondersteunen bij het identificeren van gebieden waarvoor prioritaire maatregelen nodig zijn, alsook thematische hoofdstukken met een analyse op Europees niveau op alle belangrijke digitale gebieden, die essentieel zijn voor de ondersteuning van beleidsbeslissingen.

De DESI 2022-verslagen zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens over 2021 en volgen de vooruitgang die in de EU-lidstaten op digitaal gebied is geboekt. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben de lidstaten vooruitgang geboekt in hun digitaliseringsinspanningen, maar nog steeds moeite om de lacunes in digitale vaardigheden, de digitale transformatie van kmo’s en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken te dichten.

De EU heeft aanzienlijke middelen ter beschikking gesteld om de digitale transformatie te ondersteunen. 127 miljard euro is bestemd voor digitale hervormingen en investeringen in de nationale plannen voor herstel en veerkracht. Dit is een ongekende kans om de digitalisering te versnellen, de veerkracht van de Unie te vergroten en externe afhankelijkheid te verminderen met zowel hervormingen als investeringen. De lidstaten hebben gemiddeld 26 % van hun toewijzing van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) besteed aan de digitale transformatie, boven de verplichte drempel van 20 %. Lidstaten die ervoor hebben gekozen om meer dan 30 % van hun RRF-toewijzing voor digitaal te investeren, zijn Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en Litouwen

DESI 2022

Grafiek met vermelding van de prestaties van het land in DESI: Denemarken, Finland en Nederland leiden in digitale prestaties  

Download Europese Analyse 2022 (.pdf) 

Download methodologie DESI 2022 (.pdf) 

Bekijk landrapporten 

Desi Belangrijkste Gebieden

 1. Menselijk kapitaal
 2. Connectiviteit
 3. Integratie van digitale technologie
 4. Digitale overheidsdiensten 

Vrouwen in digitaal (WiD) Scorebord

Het WiD-scorebord is een van de acties die zijn genomen om de inclusie van vrouwen in digitale banen, carrières en ondernemerschap te beoordelen. Het scorebord beoordeelt de prestaties van de lidstaten op het gebied van internetgebruik, vaardigheden van internetgebruikers en gespecialiseerde vaardigheden en werkgelegenheid op basis van 12 indicatoren.

Download WiD Land Profielen 2022 (.pdf) 

Download methodologie WiD 2022 (.pdf) 

Ontdek de data

   

  Terugkoppeling

  We verwelkomen uw feedback op de Digital Economy and Society Index. 

  Gerelateerde inhoud

  Grote afbeelding

  Het digitale decennium van Europa

  De EU zal gedurende het hele digitale decennium een op de mens gerichte, duurzame visie voor de digitale samenleving nastreven om burgers en bedrijven mondiger te maken.

  Zoek verder

  Zie ook

  Ambassadeurs van DigitalEU

  De DigitalEU Ambassadors brengt journalisten, redacteuren en influencers samen die actief zijn op het gebied van digitale en technische onderwerpen.