Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI)

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) od 2014. do 2022. sažeo je pokazatelje uspješnosti Europe u području digitalizacije i pratio napredak država članica EU-a.

  logotip DESI-ja

Europska komisija od 2014. prati digitalni napredak država članica putem izvješća o indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI). Od 2023. i u skladu s programom politike za digitalno desetljeće do 2030. DESI je sada integriran u izvješće o stanju digitalnog desetljeća i upotrebljava se za praćenje napretka u ostvarenju digitalnih ciljeva. 

DESI 2022.

Izvješća o DESI-ju za 2022. uglavnom se temelje na podacima za 2021. i njima se prati napredak koji su države članice EU-a ostvarile u digitalnom sektoru. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 države članice napredovale su u naporima za digitalizaciju, ali i dalje imaju poteškoća u premošćivanju nedostataka u digitalnim vještinama, digitalnoj transformaciji MSP-ova i uvođenju naprednih 5G mreža.

EU je ponudio znatna sredstva za potporu digitalnoj transformaciji. 127 milijardi EUR namijenjeno je digitalnim reformama i ulaganjima u nacionalne planove za oporavak i otpornost. To je dosad nezabilježena prilika za ubrzanje digitalizacije, povećanje otpornosti Unije i smanjenje vanjske ovisnosti o reformama i ulaganjima. Države članice u prosjeku su 26 % dodijeljenih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost namijenile digitalnoj transformaciji, što je iznad obveznog praga od 20 %. Države članice koje su odlučile uložiti više od 30 % svojih dodijeljenih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u digitalizaciju jesu Austrija, Njemačka, Luksemburg, Irska i Litva.

Grafički prikaz uspješnosti zemalja u DESI-ju: Danska, Finska i Nizozemska predvodnice u području digitalnih performansi  

Preuzmite europsku analizu 2022. (.pdf) 

Metodologija preuzimanja DESI 2022 (.pdf) 

Prikaz izvješća po državama članicama 

Pregled stanja žena u digitalnom sektoru (WiD)

Pregled stanja na temelju WiD-a jedna je od mjera uspostavljenih za procjenu uključenosti žena u digitalna radna mjesta, karijere i poduzetništvo. U tablici pokazatelja ocjenjuje se uspješnost država članica u području korištenja interneta, vještina korisnika interneta te specijalističkih vještina i zapošljavanja na temelju 12 pokazatelja.

Preuzmite WiD profile zemalja 2022. (.pdf) 

Preuzimanje metodologije WiD 2022 (.pdf) 

   

  Povezani sadržaj

  Šira slika

  Digitalno desetljeće Europe

  EU nastoji ostvariti antropocentričnu i održivu viziju digitalnog društva tijekom digitalnog desetljeća kako bi osnažio građane i poduzeća.

  Dublji pogled

  Uspješnost zemalja u digitalizaciji

  U izvješćima za pojedine zemlje o digitalnom desetljeću 2023. navodi se kako svaka država članica radi u pogledu glavnih točaka digitalnog desetljeća: Digitalne vještine, digitalne infrastrukture, digitalizacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga.

  Pogledajte i sljedeći sadržaj

  Ambasadori DigitalEU-a

  Ambasadori DigitalEU-a okupljaju novinare, urednike i influencere koji su aktivni u području digitalnih i tehnoloških tema.