Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indeks digitalnog gospodarstva i društva (DESI)

Indeks digitalnog gospodarstva i društva (DESI) sažima pokazatelje uspješnosti Europe u području digitalizacije i prati napredak država članica EU-a.

  grafikon glavnih nalaza izvješća

Europska komisija prati digitalni napredak država članica s pomoću izvješća o indeksu digitalnog gospodarstva i društva (DESI) od 2014. DESI svake godine uključuje profile zemalja kojima se državama članicama pruža potpora u utvrđivanju područja u kojima je potrebno prioritetno djelovanje, kao i tematska poglavlja u kojima se nudi analiza na europskoj razini u ključnim digitalnim područjima, što je ključno za podupiranje političkih odluka.

Izvješća DESI-ja za 2022. uglavnom se temelje na podacima za 2021. i prati napredak ostvaren u državama članicama EU-a u području digitalizacije. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 države članice napredovale su u svojim nastojanjima u području digitalizacije, ali i dalje se bore za uklanjanje nedostataka u digitalnim vještinama, digitalnoj transformaciji MSP-ova i uvođenju naprednih 5G mreža.

EU je stavio na raspolaganje znatna sredstva za potporu digitalnoj transformaciji. 127 milijardi EUR namijenjeno je reformama povezanima s digitalizacijom i ulaganjima u nacionalne planove za oporavak i otpornost. To je dosad nezabilježena prilika za ubrzavanje digitalizacije, povećanje otpornosti Unije i smanjenje ovisnosti o vanjskim pitanjima s reformama i ulaganjima. Države članice u prosjeku su namijenile 26 % svojih dodijeljenih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost digitalnoj transformaciji, iznad obveznog praga od 20 %. Države članice koje su odlučile uložiti više od 30 % svojih dodijeljenih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u digitalno gospodarstvo su Austrija, Njemačka, Luksemburg, Irska i Litva

DESI 2022

Grafikon koji prikazuje uspješnost zemalja u DESI-ju: Danska, Finska i Nizozemska predvodnici u digitalnim performansama  

Europska analiza 2022. (.pdf) 

Preuzimanje metodologije DESI 2022 (.pdf) 

Pregledajte izvješća po zemljama 

Desi ključna područja

 1. Ljudski kapital
 2. Povezivanje
 3. Integracija digitalne tehnologije
 4. Digitalne javne usluge 

Pregled stanja žena u digitalnom svijetu (WiD)

Pregled uspješnosti WiD-a jedna je od mjera poduzetih za procjenu uključenosti žena u digitalna radna mjesta, karijere i poduzetništvo. U tablici pokazatelja ocjenjuje se uspješnost država članica u području upotrebe interneta, vještina korisnika interneta te specijalističkih vještina i zapošljavanja na temelju 12 pokazatelja.

Preuzmite profile zemalja WiD-a 2022 (.pdf) 

Preuzimanje metodologije WiD 2022 (.pdf) 

Istražite podatke

   

  Povratne informacije

  Pozdravljamo vaše povratne informacije o indeksu digitalnog gospodarstva i društva. 

  Povezani sadržaj

  Šira slika

  Digitalno desetljeće Europe

  EU će slijediti antropocentričnu i održivu viziju digitalnog društva tijekom digitalnog desetljeća kako bi se osnažili građani i poduzeća.

  Dublji pogled

  Pogledajte i sljedeći sadržaj

  Ambasadori DigitalEU-a

  Ambasadori DigitalEU-a okupljaju novinare, urednike i influencere koji su aktivni u području digitalnih i tehnoloških tema.