Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) podsumowuje wskaźniki dotyczące wyników cyfrowych Europy i śledzi postępy krajów UE.

  logo ustawy o wolności mediów

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pośrednictwem sprawozdań indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Każdego roku DESI obejmuje profile krajów, które wspierają państwa członkowskie w określaniu obszarów wymagających działań priorytetowych, a także rozdziały tematyczne oferujące analizę na szczeblu europejskim w kluczowych obszarach cyfrowych, co ma zasadnicze znaczenie dla podejmowania decyzji politycznych.

Sprawozdania DESI 2022 opierają się głównie na danych z 2021 r. i śledzą postępy poczynione w państwach członkowskich UE w dziedzinie technologii cyfrowych. Podczas pandemii COVID-19 państwa członkowskie rozwijają wysiłki na rzecz cyfryzacji, ale nadal mają trudności z zlikwidowaniem luk w umiejętnościach cyfrowych, transformacji cyfrowej MŚP i rozwoju zaawansowanych sieci 5G.

UE przedstawiła znaczne zasoby na wsparcie transformacji cyfrowej. 127 mld EUR przeznaczono na reformy i inwestycje związane z technologiami cyfrowymi w ramach krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Jest to bezprecedensowa okazja do przyspieszenia cyfryzacji, zwiększenia odporności Unii i zmniejszenia zależności zewnętrznych zarówno dzięki reformom, jak i inwestycjom. Państwa członkowskie przeznaczały średnio 26 % środków przydzielonych na transformację cyfrową w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przekraczając obowiązkowy próg 20 %. Państwa członkowskie, które zdecydowały się zainwestować ponad 30 % swojego przydziału RRF na rzecz technologii cyfrowych, to Austria, Niemcy, Luksemburg, Irlandia i Litwa.

TYTUŁ ORYGINAŁU: DESI 2022

Wykres wskazujący wyniki kraju w DESI: Dania, Finlandia i Holandia wiodące w dziedzinie wydajności cyfrowej  

Pobierz Analizę Europejską 2022 (.pdf) 

Pobierz metodologię DESI 2022 (.pdf) 

Wyświetlanie raportów krajowych 

Miejsca na pobyt w pobliżu: Desi Key Areas

 1. Kapitał ludzki
 2. Łączność
 3. Integracja technologii cyfrowych
 4. Cyfrowe usługi publiczne 

Kobiety w cyfrowej tablicy wyników (WiD)

Tablica wyników WiD jest jednym z działań podjętych w celu oceny włączenia kobiet do cyfrowych miejsc pracy, kariery i przedsiębiorczości. W tabeli wyników ocenia się wyniki państw członkowskich w dziedzinie korzystania z internetu, umiejętności użytkowników Internetu, a także umiejętności specjalistycznych i zatrudnienia w oparciu o 12 wskaźników.

Pobierz WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Metodyka pobierania WiD 2022 (.pdf) 

Poznaj dane

   

  Informacje zwrotne

  Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa opinie na temat indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. 

  Podobne tematy

  W szerszej perspektywie

  Cyfrowa dekada Europy

  UE będzie realizować zorientowaną na człowieka i zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego w ciągu dekady cyfrowej, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.

  Szczegółowe wyjaśnienia

  Zobacz też

  Ambasadorzy DigitalEU

  Ambasadorzy DigitalEU skupiają dziennikarzy, redaktorów i influencerów, działających w dziedzinie zagadnień cyfrowych i technologicznych.

  Europejskie prawa i zasady cyfrowe

  Deklaracja w sprawie europejskich praw i zasad cyfrowych będzie sprzyjać transformacji cyfrowej ukształtowanej przez europejskie wartości.