Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

V letech 2014 až 2022 shrnoval index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazatele týkající se digitální výkonnosti Evropy a sledoval pokrok zemí EU.

  logo DESI

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. 

DESI 2022

Zprávy DESI 2022 vycházejí především z údajů z roku 2021 a sledují pokrok dosažený v členských státech EU v digitální oblasti. Během pandemie COVID-19 členské státy pokročily ve svém úsilí o digitalizaci, ale stále se snaží odstranit mezery v digitálních dovednostech, digitální transformaci malých a středních podniků a zavádění pokročilých sítí 5G.

EU předložila značné zdroje na podporu digitální transformace. 127 miliard EUR je vyčleněno na reformy a investice související s digitálními technologiemi v rámci národních plánů na podporu oživení a odolnosti. Jedná se o bezprecedentní příležitost k urychlení digitalizace, zvýšení odolnosti Unie a snížení vnější závislosti na reformách i investicích. Členské státy vyčlenily na digitální transformaci v průměru 26 % přidělených prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, což je nad povinnou 20 % prahovou hodnotu. Členské státy, které se rozhodly investovat více než 30 % svých prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost do digitální oblasti, jsou Rakousko, Německo, Lucembursko, Irsko a Litva.

Graf uvádějící výkonnost země v DESI: Dánsko, Finsko a Nizozemsko vedou v oblasti digitálního výkonu  

Stáhnout Evropská analýza 2022 (.pdf) 

Stáhnout metodiku DESI 2022 (.pdf) 

Zobrazit zprávy o jednotlivých zemích 

Ženy v digitálním (WiD) srovnávacím přehledu

Srovnávací přehled WiD je jedním z opatření zavedených k posouzení začlenění žen do digitálních pracovních míst, kariéry a podnikání. Srovnávací přehled hodnotí výkonnost členských států v oblasti využívání internetu, dovedností uživatelů internetu, jakož i odborných dovedností a zaměstnanosti na základě 12 ukazatelů.

Stáhněte si WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Stáhnout metodiku WiD 2022 (.pdf) 

   

  Související obsah

  Souvislosti

  Digitální dekáda Evropy

  EU sleduje udržitelnou vizi digitální společnosti zaměřenou na člověka v průběhu celého digitálního desetiletí s cílem posílit postavení občanů a podniků.

  Hlubší pohled

  Výsledky zemí v oblasti digitalizace

  Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

  Viz také

  Velvyslanci DigitalEU

  Velvyslanci DigitalEU sdružují novináře, redaktory a influencery, kteří působí v oblasti digitálních a technologických témat.