Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) shrnuje ukazatele digitální výkonnosti Evropy a sleduje pokrok zemí EU.

  graf hlavních zjištění zprávy

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv o indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. DESI každoročně zahrnuje profily zemí, které podporují členské státy při určování oblastí vyžadujících prioritní opatření, jakož i tematické kapitoly, které nabízejí analýzu na evropské úrovni napříč klíčovými digitálními oblastmi, které jsou zásadní pro podporu politických rozhodnutí.

Zprávy DESI 2022 vycházejí především z údajů z roku 2021 a sledují pokrok dosažený v členských státech EU v oblasti digitálních technologií. Během pandemie COVID-19 členské státy pokročily ve svém úsilí o digitalizaci, ale stále se snaží odstranit mezery v digitálních dovednostech, digitální transformaci malých a středních podniků a zavádění pokročilých sítí 5G.

EU dala k dispozici značné zdroje na podporu digitální transformace. 127 miliard EUR je věnováno na reformy související s digitálními technologiemi a investice do národních plánů na podporu oživení a odolnosti. Jedná se o bezprecedentní příležitost k urychlení digitalizace, zvýšení odolnosti Unie a snížení vnějších závislostí prostřednictvím reforem i investic. Členské státy vyčlenily v průměru 26 % svého přídělu z facility na podporu oživení a odolnosti na digitální transformaci nad povinnou prahovou hodnotu 20 %. Členské státy, které se rozhodly investovat více než 30 % svého přídělu z Nástroje pro oživení a odolnost do digitálních technologií, jsou Rakousko, Německo, Lucembursko, Irsko a Litva.

DESI 2022

Graf udávající výkonnost země v systému DESI: Dánsko, Finsko a Nizozemsko mají vedoucí postavení v digitální výkonnosti  

Download Evropská analýza 2022 (.pdf) 

Metodika stahování DESI 2022 (.pdf) 

Zobrazit zprávy o jednotlivých zemích 

Desi Klíčové oblasti

 1. Lidský kapitál
 2. Konektivita
 3. Integrace digitálních technologií
 4. Digitální veřejné služby 

Ženy v digitálním (WiD) srovnávací přehled

Srovnávací přehled WiD je jedním z opatření zavedených s cílem posoudit začlenění žen do digitálních pracovních míst, kariéry a podnikání. Srovnávací přehled hodnotí výkonnost členských států v oblasti používání internetu, dovedností uživatelů internetu, jakož i odborných dovedností a zaměstnanosti na základě 12 ukazatelů.

Stáhněte si profily zemí WiD 2022 (.pdf) 

Metodika stahování WiD 2022 (.pdf) 

Prozkoumejte data

   

  Zpětná vazba

  Vítáme Vaši zpětnou vazbu k indexu digitální ekonomiky a společnosti. 

  Související obsah

  Souvislosti

  Digitální dekáda Evropy

  EU bude usilovat o udržitelnou vizi digitální společnosti zaměřenou na člověka během celého digitálního desetiletí s cílem posílit postavení občanů a podniků.

  Hlubší pohled

  Viz také

  Velvyslanci DigitalEU

  Velvyslanci DigitalEU sdružují novináře, redaktory a influencery, kteří působí v oblasti digitálních a technologických témat.