Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI)

L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) jiġbor fil-qosor l-indikaturi dwar il-prestazzjoni diġitali tal-Ewropa u jsegwi l-progress tal-pajjiżi tal-UE.

  graff tas-sejbiet ewlenin tar-rapport

Il-Kummissjoni Ewropea ilha mill-2014 timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tar-rapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI). Kull sena, id-DESI jinkludi profili tal-pajjiżi li jappoġġaw lill-Istati Membri fl-identifikazzjoni ta’ oqsma li jeħtieġu azzjoni ta’ prijorità kif ukoll kapitoli tematiċi li joffru analiżi fil-livell Ewropew f’oqsma diġitali ewlenin, li huma essenzjali biex isostnu d-deċiżjonijiet ta’ politika.

Ir-rapporti DESI 2022 huma bbażati prinċipalment fuq data tal-2021 u jsegwu l-progress li sar fl-Istati Membri tal-UE fil-qasam diġitali. Matul il-pandemija tal-COVID-19, l-Istati Membri kienu qed javvanzaw fl-isforzi tagħhom ta’ diġitalizzazzjoni iżda għadhom ibatu biex jagħlqu l-lakuni fil-ħiliet diġitali, it-trasformazzjoni diġitali tal-SMEs, u l-introduzzjoni ta’ networks 5G avvanzati.

L-UE poġġiet fuq il-mejda riżorsi sinifikanti biex tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali. EUR 127 biljun huma ddedikati għal riformi u investimenti diġitali relatati fil-Pjanijiet nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Din hija opportunità bla preċedent biex titħaffef id-diġitalizzazzjoni, tiżdied ir-reżiljenza tal-Unjoni u jitnaqqsu d-dipendenzi esterni kemm bir-riformi kif ukoll bl-investimenti. L-Istati Membri ddedikaw medja ta’ 26 % tal-allokazzjoni tagħhom tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) għat-trasformazzjoni diġitali,’il fuq mil-livell limitu obbligatorju ta’ 20 %. L-Istati Membri li għażlu li jinvestu aktar minn 30 % tal-allokazzjoni tal-RRF tagħhom għad-diġitali huma l-Awstrija, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, l-Irlanda u l-Litwanja

DESI 2022

Graff li tindika l-prestazzjoni tal-pajjiż fid-DESI: Id-Danimarka, il-Finlandja u n-Netherlands jinsabu fuq quddiem nett fil-prestazzjoni diġitali  

Niżżel Analiżi Ewropea 2022 (.pdf) 

Metodoloġija tat-tniżżil DESI 2022 (.pdf) 

Ara r-rapporti tal-pajjiżi 

Oqsma ewlenin DESI

 1. Kapital uman
 2. Konnettività
 3. Integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali
 4. Servizzi pubbliċi diġitali 

It-Tabella ta’ Valutazzjoni tan-Nisa fil-Qasam Diġitali (WiD)

It-tabella ta’ valutazzjoni tal-WiD hija waħda mill-azzjonijiet stabbiliti biex tiġi vvalutata l-inklużjoni tan-nisa fl-impjiegi diġitali, il-karrieri u l-intraprenditorija. It-tabella ta’ valutazzjoni tivvaluta l-prestazzjoni tal-Istati Membri fl-oqsma tal-użu tal-Internet, il-ħiliet tal-utenti tal-Internet kif ukoll il-ħiliet speċjalizzati u l-impjiegi abbażi ta’ 12-il indikatur.

Niżżel il-Profili tal-Pajjiżi WiD 2022 (.pdf) 

Metodoloġija tat-tniżżil WiD 2022 (.pdf) 

Esplora d-data

   

  Reazzjonijiet ta’ informazzjoni

  Aħna nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali. 

  Kontenut Relatat

  Ħarsa globali

  Id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa

  L-UE se ssegwi viżjoni sostenibbli u ċċentrata fuq il-bniedem għas-soċjetà diġitali matul id-deċennju diġitali biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lin-negozji.

  Ħarsa aktar fil-fond

  Ara Wkoll

  L-Ambaxxaturi Diġitali tal-UE

  L-Ambaxxaturi tal-UE Diġitali jlaqqgħu flimkien ġurnalisti, edituri u influwenzaturi, attivi fil-qasam tas-suġġetti diġitali u teknoloġiċi.