Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) tehtiin vuosina 2014–2022 yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurattiin EU-maiden edistymistä.

    DESIn logo

Euroopan komissio on seurannut jäsenvaltioiden digitaalista edistymistä digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) raporttien avulla vuodesta 2014. Vuodesta 2023 alkaen ja vuoteen 2030 ulottuvan digitaalista vuosikymmentä koskevan toimintapoliittisen ohjelman mukaisesti DESI-indeksi on nyt sisällytetty digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevaan kertomukseen, ja sitä käytetään seuraamaan edistymistä digitaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

DESI 2022

DESI 2022 -raportit perustuvat pääasiassa vuoden 2021 tietoihin, ja niissä seurataan edistymistä EU:n jäsenvaltioissa digitaalialalla. Jäsenvaltiot ovat covid-19-pandemian aikana edistyneet digitalisaatiopyrkimyksissään, mutta niillä on edelleen vaikeuksia kuroa umpeen digitaalisen osaamisen puutteita, pk-yritysten digitalisaatiota ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönottoa.

EU on esittänyt merkittäviä resursseja digitalisaation tukemiseksi. Kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin osoitetaan 127 miljardia euroa digitaalisiin uudistuksiin ja investointeihin. Tämä on ennennäkemätön tilaisuus nopeuttaa digitalisaatiota, parantaa unionin selviytymiskykyä ja vähentää ulkoisia riippuvuuksia sekä uudistusten että investointien avulla. Jäsenvaltiot käyttivät keskimäärin 26 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahoistaan digitaaliseen muutokseen, mikä ylittää pakollisen 20 prosentin kynnysarvon. Jäsenvaltiot, jotka päättivät investoida yli 30 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahoistaan digitaalialaan, ovat Itävalta, Saksa, Luxemburg, Irlanti ja Liettua.

Kaavio, joka osoittaa maan suorituskyvyn DESI-indeksinä: Tanska, Suomi ja Alankomaat johtavassa digitaalisessa suorituskyvyssä
 

Lataa eurooppalainen analyysi 2022 (.pdf) 

Lataa menetelmä DESI 2022 (.pdf) 

Maaraporttien tarkasteleminen 

Naiset digitaalisessa (WiD) tulostaulussa

WiD-tulostaulu on yksi toimista, joilla arvioidaan naisten osallistumista digitaalisiin työpaikkoihin, urakehitykseen ja yrittäjyyteen. Tulostaulussa arvioidaan jäsenvaltioiden tuloksia internetin käytön, internetin käyttäjätaitojen sekä erityisosaamisen ja työllisyyden aloilla 12 indikaattorin perusteella.

Lataa WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Lataa menetelmä WiD 2022 (.pdf) 

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan digitaalinen vuosikymmen

EU tavoittelee digitaalista yhteiskuntaa koskevaa ihmiskeskeistä ja kestävää visiota koko digitaalisen vuosikymmenen ajan kansalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Syventävää tietoa

Maiden suoriutuminen digitoinnista

Vuoden 2023 digitaalista vuosikymmentä koskevissa maaraporteissa esitetään, miten kukin jäsenvaltio toimii digitaalisen vuosikymmenen pääkohtien osalta: Digitaaliset taidot, digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitalisointi ja julkisten palvelujen digitalisointi.

Katso myös

DigitalEU-lähettiläät

DigitalEU Ambassadors -lähettiläät kokoavat yhteen toimittajia, toimittajia ja vaikuttajia, jotka toimivat aktiivisesti digitaali- ja ampeeriteknologian alalla.