Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft een groep deskundigen aangesteld om advies te verstrekken over haar strategie voor kunstmatige intelligentie.

    Menselijke en robothand reikend naar elkaar

Producten

In het eerste jaar van haar mandaat heeft de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie (AI HLEG) gewerkt aan twee belangrijke resultaten:

Te leveren 1: Ethische richtlijnen voor betrouwbare AI

In het document wordt een mensgerichte benadering van AI voorgesteld en worden zeven belangrijke vereisten opgesomd waaraan AI-systemen moeten voldoen om betrouwbaar te zijn.

Resultaat 2: Beleids- en investeringsaanbevelingen voor betrouwbare KI

Voortbouwend op de eerste prestatie heeft de groep 33 aanbevelingen gedaan om betrouwbare KI te begeleiden naar duurzaamheid, groei, concurrentievermogen en inclusie. Tegelijkertijd zullen de aanbevelingen de Europese burgers versterken, ten goede komen en beschermen. 

De resultaten van de werkzaamheden van de AI HLEG werden gepresenteerd tijdens de eerste Europese AI-vergadering in juni 2019. Na de voltallige vergadering verlengde de Europese Commissie het mandaat van de groep met nog een jaar. Dit verlengde mandaat stelde de groep in staat haar werkzaamheden te verhogen en de ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI te testen. Het mandaat van de AI HLEG eindigde in juli 2020 met de presentatie van nog twee resultaten:

Te leveren 3: De definitieve beoordelingslijst voor betrouwbare AI (ALTAI) 

Een praktische tool die de ethische richtlijnen vertaalt in een toegankelijke en dynamische zelfbeoordelingschecklist. De checklist kan worden gebruikt door ontwikkelaars en ontwikkelaars van AI die de belangrijkste vereisten willen implementeren. Deze nieuwe lijst is beschikbaar als een prototype webgebaseerde tool en in PDF-formaat.

Resultaat 4: Sectorale overwegingen over de beleids- en investeringsaanbevelingen

Het document onderzoekt de mogelijke uitvoering van de eerder door de groep gepubliceerde aanbevelingen op drie specifieke toepassingsgebieden: Publieke sector, gezondheidszorg en productie en het internet der dingen.

AI HLEG en de Europese AI Alliance

De algemene werkzaamheden van de AI HLEG stonden centraal in de ontwikkeling van de aanpak van de Commissie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het concept van betrouwbaarheid en de 7 belangrijkste vereisten, ingevoerd door de ethische richtsnoeren, leiden de komende wetgevingsstappen op het gebied van KI.

De aanbevelingen van de groep hebben als middelen gediend voor beleidsinitiatieven van de Commissie en haar lidstaten. Onder die initiatieven was er de mededeling over het opbouwen van vertrouwen in menselijke centrische kunstmatige intelligentie, het Witboek over kunstmatige intelligentie: een Europese aanpak van excellentie en vertrouwen en het geactualiseerde gecoördineerde plan inzake AI.

De AI HLEG heeft nauw samengewerkt met de Europese gemeenschap van AI-belanghebbenden via de AI Alliance. De Europese AI Alliance is een online forum met meer dan 4000 leden die de academische wereld, het bedrijfsleven en de industrie, het maatschappelijk middenveld, EU-burgers en beleidsmakers vertegenwoordigen.

De leden van de AI Alliance gaven gedetailleerde feedback voor de ethische richtlijnen voor betrouwbare AI. Bovendien hielp een reeks materialen zoals beleidsdocumenten, academische papers en discussies die op het forum werden gepubliceerd, de andere resultaten van de AI HLEG te definiëren.

Tijdens de eerste vergadering van de Europese AI-alliantie kwamen 500 leden van het forum bijeen tijdens een live-evenement waarbij de gemeenschap werd betrokken bij een directe feedbackvoorziening over het beleidsvormingsproces van de Europese Commissie inzake AI. Hoewel de AI HLEG haar mandaat in juli 2020 beëindigde, zette de gemeenschap van de AI Alliance haar activiteiten voort.

In oktober 2020 sloten meer dan 1900 deelnemers zich online aan bij de tweede vergadering van de Europese AI Alliance om de belangrijkste bevindingen van de openbare raadpleging over het Witboek van de Commissie over kunstmatige intelligentie en toekomstperspectieven te bespreken bij het opbouwen van een Europese benadering van excellentie en vertrouwen in AI.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie

De EU-aanpak van kunstmatige intelligentie richt zich op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

Zie ook

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI Alliance is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over kunstmatige intelligentie tot stand te brengen. Sinds de lancering in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken door middel van regelmatige evenementen...