Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft een groep deskundigen aangewezen om advies te geven over haar strategie voor artificiële intelligentie.

    Menselijke en robotachtige hand reiken naar elkaar

Te leveren producten

Tijdens het eerste jaar van haar mandaat heeft de deskundigengroep op hoog niveau inzake artificiële intelligentie (AI HLEG) gewerkt aan twee belangrijke resultaten:

Te leveren 1: Ethische richtlijnen voor betrouwbare AI

Het document bevat een mensgerichte benadering van AI en bevat een lijst van 7 essentiële vereisten waaraan AI-systemen moeten voldoen om betrouwbaar te zijn.

Te leveren 2: Beleids- en investeringsaanbevelingen voor betrouwbare AI

Voortbouwend op het eerste resultaat heeft de groep 33 aanbevelingen gedaan om betrouwbare AI richting te geven aan duurzaamheid, groei, concurrentievermogen en inclusie. Tegelijkertijd zullen de aanbevelingen de Europese burgers sterker maken, ten goede komen en beschermen. 

De resultaten van de werkzaamheden van de AI HLEG werden gepresenteerd tijdens de eerste Europese AI-vergadering in juni 2019. Na de vergadering heeft de Europese Commissie het mandaat van de groep met nog een jaar verlengd. Dit uitgebreide mandaat stelde de groep in staat haar werkzaamheden uit te breiden en de ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI te testen. Het mandaat van de AI HLEG eindigde in juli 2020 met de presentatie van nog twee resultaten:

Te leveren 3: De definitieve beoordelingslijst voor betrouwbare AI (ALTAI) 

Een praktische tool die de ethische richtlijnen vertaalt naar een toegankelijke en dynamische zelfbeoordelingschecklist. De checklist kan worden gebruikt door ontwikkelaars en exploitanten van AI die de belangrijkste vereisten willen implementeren. Deze nieuwe lijst is beschikbaar als een prototype webgebaseerde tool en in PDF-formaat.

Te leveren 4: Sectorale overwegingen over de beleids- en investeringsaanbevelingen

Het document onderzoekt de mogelijke uitvoering van de eerder door de groep gepubliceerde aanbevelingen op drie specifieke toepassingsgebieden: Publieke sector, gezondheidszorg en productie & het internet der dingen.

AI HLEG en de Europese AI-alliantie

De algemene werkzaamheden van de AI HLEG stonden centraal in de ontwikkeling van de aanpak van de Commissie op het gebied van artificiële intelligentie. Het concept van betrouwbaarheid en de 7 belangrijkste vereisten, geïntroduceerd door de ethische richtsnoeren, zijn de leidraad voor de komende wetgevende stappen op het gebied van AI.

De aanbevelingen van de groep dienden als middelen voor beleidsvormingsinitiatieven van de Commissie en haar lidstaten. Een van die initiatieven was de mededeling over het opbouwen van vertrouwen in menselijke centrale artificiële intelligentie, het Witboek over artificiële intelligentie: een Europese benadering van excellentie en vertrouwen en het geactualiseerde gecoördineerde plan inzake AI.

De AI HLEG heeft nauw samengewerkt met de Europese gemeenschap van AI-belanghebbenden via de AI Alliance. De Europese AI-alliantie is een onlineforum met meer dan 4000 leden die de academische wereld, het bedrijfsleven en het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, EU-burgers en beleidsmakers vertegenwoordigen.

De leden van de AI Alliance boden gedetailleerde feedback voor de Ethics Guidelines for Trustworthy AI. Bovendien hielp een reeks materialen zoals beleidsdocumenten, academische papers en discussies die op het forum werden gepubliceerd, de andere resultaten van de AI HLEG te definiëren.

In de eerste vergadering van de Europese AI-alliantie kwamen 500 leden van het forum bijeen tijdens een live-evenement waarbij de gemeenschap rechtstreeks feedback kreeg over het beleidsvormingsproces van de Europese Commissie inzake AI. Hoewel de AI HLEG haar mandaat in juli 2020 beëindigde, zette de gemeenschap van de AI Alliance haar activiteiten voort.

In oktober 2020 hebben meer dan 1900 deelnemers zich aangesloten bij de tweede vergadering van de Europese AI-alliantie om de belangrijkste bevindingen van de openbare raadpleging over het Witboek van de Commissie over artificiële intelligentie en toekomstperspectieven te bespreken bij het opbouwen van een Europese benadering van uitmuntendheid en vertrouwen in AI.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie investeert 112 miljoen euro in AI en kwantumonderzoek en innovatie

De Europese Commissie heeft oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van Horizon Europa’s digitale, industriële en ruimtevaartwerkprogramma 2023-2024 voor onderzoek en innovatie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en kwantumtechnologieën.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europese aanpak van artificiële intelligentie

De EU-aanpak van artificiële intelligentie is gericht op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

Zie ook

AI-wet

De AI-wet is het allereerste juridische kader voor AI, dat de risico’s van AI aanpakt en Europa een leidende rol geeft wereldwijd.

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan inzake artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI-alliantie is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over artificiële intelligentie op te zetten. Sinds de oprichting in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken via regelmatige evenementen, openbare...