Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco

Evropska komisija je imenovala skupino strokovnjakov za svetovanje v zvezi z njeno strategijo za umetno inteligenco.

    Človeška in robotska roka, ki segata drug za drugega

Izdelki, ki jih je mogoče doseči

V prvem letu svojega mandata je strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco (AI HLEG) obravnavala dva glavna cilja:

Rezultat 1: Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco

V dokumentu je predstavljen pristop k umetni inteligenci, osredotočen na človeka, in seznam 7 ključnih zahtev, ki bi jih morali izpolnjevati sistemi umetne inteligence, da bi bili zanesljivi.

Končni rezultat 2: Priporočila o politiki in naložbah za zaupanja vredno umetno inteligenco

Skupina je na podlagi svojega prvega rezultata predložila 33 priporočil za usmerjanje zaupanja vredne umetne inteligence k trajnosti, rasti, konkurenčnosti in vključevanju. Hkrati bodo priporočila okrepila vlogo, koristila in zaščitila evropske državljane. 

Rezultati dela skupine na visoki ravni za umetno inteligenco so bili junija 2019 predstavljeni na prvi evropski skupščini za umetno inteligenco. Po skupščini je Evropska komisija mandat skupine podaljšala še za eno leto. Ta podaljšan mandat je skupini omogočil, da poveča svoje delo in pilotira etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Mandat skupine na visoki ravni za umetno inteligenco se je končal julija 2020 s predstavitvijo dveh dodatnih rezultatov:

Končni rezultat 3: Seznam za končno oceno zaupanja vredne umetne inteligence (ALTAI) 

Praktično orodje, ki smernice za etiko prevede v dostopen in dinamičen kontrolni seznam za samoocenjevanje. Kontrolni seznam lahko uporabljajo razvijalci in uvajalci umetne inteligence, ki želijo izvajati ključne zahteve. Ta novi seznam je na voljo kot prototip spletnega orodja in v obliki PDF.

Končni rezultat 4: Sektorski premisleki o priporočilih za politiko in naložbe

Dokument preučuje možno izvajanje priporočil, ki jih je predhodno objavila skupina, na treh posebnih področjih uporabe: Javni sektor, zdravstvo, proizvodnja in internet stvari.

Skupina na visoki ravni za umetno inteligenco in evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Splošno delo skupine na visoki ravni za umetno inteligenco je bilo osrednjega pomena za razvoj pristopa Komisije k umetni inteligenci. Koncept zaupanja in sedem ključnih zahtev, uvedenih z etičnimi smernicami, usmerjata prihodnje zakonodajne korake na področju umetne inteligence.

Priporočila skupine so služila kot vir za pobude Komisije in njenih držav članic pri oblikovanju politik. Med temi pobudami je bilo sporočilo o krepitvi zaupanja v umetno inteligenco, ki temelji na človeškem središču, bela knjiga o umetni inteligenci: Evropski pristop k odličnosti in zaupanju ter posodobljen usklajeni načrt o umetni inteligenci.

Skupina na visoki ravni za umetno inteligenco je prek zavezništva za umetno inteligenco tesno sodelovala z evropsko skupnostjo deležnikov na področju umetne inteligence. Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco je spletni forum z več kot 4000 člani, ki zastopajo akademske kroge, podjetja in industrijo, civilno družbo, državljane EU in oblikovalce politik.

Člani zavezništva za umetno inteligenco so ponudili podrobne povratne informacije za etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Poleg tega je sklop gradiv, kot so dokumenti o politiki, akademski dokumenti in razprave, objavljeni na forumu, pomagal opredeliti druge rezultate skupine na visoki ravni za umetno inteligenco.

Na prvi skupščini Evropske zveze za umetno inteligenco se je 500 članov foruma sestalo na dogodku v živo, ki je skupnost povezal z neposrednimi povratnimi informacijami o procesu oblikovanja politik Evropske komisije o umetni inteligenci. Čeprav je skupina na visoki ravni za umetno inteligenco julija 2020 končala svoj mandat, je skupnost zavezništva za umetno inteligenco nadaljevala svojo dejavnost.

Oktobra 2020 se je več kot 1900 udeležencev na spletu pridružilo drugi skupščini Evropske zveze za umetno inteligenco, da bi razpravljali o glavnih ugotovitvah javnega posvetovanja o beli knjigi Komisije o umetni inteligenci in prihodnjih perspektivah pri oblikovanju evropskega pristopa odličnosti in zaupanja v umetno inteligenco.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci je osredotočen na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je povečati raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Glej tudi

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Zavezništvo za umetno inteligenco je od svoje ustanovitve leta 2018 prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno...