Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco

Evropska komisija je imenovala skupino strokovnjakov za svetovanje o svoji strategiji za umetno inteligenco.

    Človeška in robotska roka, ki se dotikata drug drugega

Končni rezultati

V prvem letu svojega mandata je strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco (AI HLEG) obravnavala dva glavna cilja:

Končni rezultat 1: Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco

V dokumentu je predstavljen pristop k umetni inteligenci, osredotočen na človeka, in seznam 7 ključnih zahtev, ki bi jih morali izpolnjevati umetnointeligenčni sistemi, da bi bili zaupanja vredni.

Končni rezultat 2: Politična in naložbena priporočila za zaupanja vredno umetno inteligenco

Skupina je na podlagi svojih prvih rezultatov predstavila 33 priporočil za usmerjanje zaupanja vredne umetne inteligence k trajnosti, rasti, konkurenčnosti in vključevanju. Hkrati bodo priporočila opolnomočila, koristila in zaščitila evropske državljane. 

Rezultati dela skupine na visoki ravni za umetno inteligenco so bili predstavljeni na prvi evropski skupščini za umetno inteligenco junija 2019. Po skupščini je Evropska komisija podaljšala mandat skupine še za eno leto. Ta razširjeni mandat je skupini omogočil, da je povečala svoje delo in izvedla pilotne etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Mandat skupine na visoki ravni za umetno inteligenco se je iztekel julija 2020 s predstavitvijo dveh rezultatov:

Končni rezultat 3: Končni ocenjevalni seznam za zaupanja vredno umetno inteligenco (ALTAI) 

Praktično orodje, s katerim se etične smernice pretvorijo v dostopen in dinamičen kontrolni seznam za samoocenjevanje. Kontrolni seznam lahko uporabljajo razvijalci in uvajalci umetne inteligence, ki želijo izvajati ključne zahteve. Ta novi seznam je na voljo kot prototip spletnega orodja in v formatu PDF.

Končni rezultat 4: Sektorski razmisleki o priporočilih za politiko in naložbe

V dokumentu je preučeno morebitno izvajanje priporočil, ki jih je predhodno objavila skupina, na treh posebnih področjih uporabe: Javni sektor, zdravstvo in proizvodnja ter internet stvari.

Skupina na visoki ravni za umetno inteligenco in Evropska zveza za umetno inteligenco

Splošno delo skupine na visoki ravni za umetno inteligenco je bilo osrednjega pomena za razvoj pristopa Komisije k umetni inteligenci. Koncept zaupanja in sedem ključnih zahtev, uvedenih s smernicami za etiko, usmerjata prihodnje zakonodajne korake na področju umetne inteligence.

Priporočila skupine so služila kot vir za pobude Komisije in njenih držav članic za oblikovanje politik. Med temi pobudami je bilo sporočilo „Krepitev zaupanja v človeško stoletno umetno inteligenco“, Bela knjiga o umetni inteligenci: Evropski pristop k odličnosti in zaupanju ter posodobljeni usklajeni načrt za umetno inteligenco.

Skupina na visoki ravni za umetno inteligenco je prek zavezništva za umetno inteligenco tesno sodelovala z evropsko skupnostjo deležnikov na področju umetne inteligence. Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco je spletni forum z več kot 4000 člani, ki zastopajo akademske kroge, podjetja in industrijo, civilno družbo, državljane EU in oblikovalce politik.

Člani zavezništva za umetno inteligenco so ponudili podrobne povratne informacije o etičnih smernicah za zaupanja vredno umetno inteligenco. Poleg tega je sklop gradiv, kot so politični dokumenti, akademski dokumenti in razprave, objavljene na forumu, pomagal opredeliti druge rezultate skupine na visoki ravni za umetno inteligenco.

Na prvi skupščini evropskega zavezništva za umetno inteligenco se je 500 članov foruma sestalo na dogodku v živo, ki je skupnost vključil v neposredno zagotavljanje povratnih informacij o postopku oblikovanja politike Evropske komisije o umetni inteligenci. Čeprav je skupina na visoki ravni za umetno inteligenco julija 2020 prenehala svoj mandat, je skupnost zavezništva za umetno inteligenco nadaljevala svoje dejavnosti.

Oktobra 2020 se je več kot 1900 udeležencev prek spleta pridružilo drugi skupščini evropskega zavezništva za umetno inteligenco, da bi razpravljali o glavnih ugotovitvah javnega posvetovanja o beli knjigi Komisije o umetni inteligenci in prihodnjih perspektivah pri oblikovanju evropskega pristopa odličnosti in zaupanja v umetno inteligenco.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Evropska platforma za slikanje raka: prvi prototip vseevropske digitalne infrastrukture deluje

Evropska pobuda za slikanje raka je danes dosegla prvi pomemben mejnik v svojem časovnem načrtu za vzpostavitev evropske združene infrastrukture za podatke o slikah raka, ki bo izvajalcem zdravstvenega varstva, raziskovalnim inštitutom in inovatorjem pomagala čim bolje izkoristiti inovativne podatkovno vodene rešitve za zdravljenje in oskrbo raka.

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci se osredotoča na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je okrepiti raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Glej tudi

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Od ustanovitve leta 2018 je zavezništvo za umetno inteligenco prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000...