Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos

Eiropas Komisija ir iecēlusi ekspertu grupu, kas sniedz konsultācijas par tās mākslīgā intelekta stratēģiju.

    Cilvēka un robotu roka sasniedz viens otru

Nodevumi

Pirmajā pilnvaru gadā augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos (AI HLEG) strādāja pie diviem galvenajiem uzdevumiem:

Nodevums Nr. 1: Ētikas pamatnostādnes uzticamam mākslīgajam intelektam

Dokumentā ir ierosināta antropocentriska pieeja mākslīgajam intelektam un uzskaitītas 7 galvenās prasības, kurām MI sistēmām būtu jāatbilst, lai tās būtu uzticamas.

Nodevums Nr. 2: Politikas un investīciju ieteikumi uzticamam mākslīgajam intelektam

Pamatojoties uz savu pirmo rezultātu, grupa nāca klajā ar 33 ieteikumiem, lai virzītu uzticamu mākslīgo intelektu uz ilgtspēju, izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanu. Tajā pašā laikā ieteikumi dos iespējas, gūs labumu un aizsargās Eiropas pilsoņus. 

MI ALEG darba rezultāti tika prezentēti pirmajā Eiropas mākslīgā intelekta asamblejā 2019. gada jūnijā. Pēc Asamblejas Eiropas Komisija pagarināja grupas pilnvaras vēl uz gadu. Šīs paplašinātās pilnvaras ļāva grupai paplašināt savu darbu un izmēģināt ētikas pamatnostādnes uzticamam mākslīgajam intelektam. AI HLEG pilnvaras beidzās 2020. gada jūlijā, iepazīstinot ar vēl diviem rezultātiem:

Nodevums Nr. 3: Uzticama mākslīgā intelekta (ALTAI) novērtējuma galīgais saraksts  

Praktisks rīks, kas pārvērš ētikas pamatnostādnes pieejamā un dinamiskā pašnovērtējuma kontrolsarakstā. Kontrolsarakstu var izmantot MI izstrādātāji un ieviesēji, kuri vēlas īstenot galvenās prasības. Šis jaunais saraksts ir pieejams kā tīmekļa prototipa rīks un PDF formātā.

Nodevums Nr. 4: Nozaru apsvērumi par politikas un investīciju ieteikumiem

Dokumentā pētīta grupas iepriekš publicēto ieteikumu iespējamā īstenošana trīs konkrētās piemērošanas jomās: Publiskais sektors, veselības aprūpe, ražošana un lietiskais internets.

AI ALEG un Eiropas mākslīgā intelekta alianse

AI HLEG vispārējais darbs ir bijis galvenais elements, lai izstrādātu Komisijas pieeju mākslīgajam intelektam. Uzticamības jēdziens un septiņas galvenās prasības, kas ieviestas ar ētikas pamatnostādnēm, virza turpmākos likumdošanas pasākumus mākslīgā intelekta jomā.

Grupas ieteikumi ir kalpojuši par resursiem Komisijas un tās dalībvalstu īstenotajām politikas veidošanas iniciatīvām. Starp šīm iniciatīvām bija Paziņojums “Cilvēkcentrālā mākslīgā intelekta uzticēšanās veidošana”, Baltā grāmata par mākslīgo intelektu: Eiropas pieeja izcilībai un uzticībai un atjauninātais koordinētais MI plāns.

AI ALEG ir cieši sadarbojusies ar MI ieinteresēto personu Eiropas kopienu, izmantojot AI aliansi. Eiropas MI alianse ir tiešsaistes forums, kurā darbojas vairāk nekā 4000 locekļu, kas pārstāv akadēmiskās aprindas, uzņēmumus un rūpniecību, pilsonisko sabiedrību, ES iedzīvotājus un politikas veidotājus.

MI alianses locekļi sniedza detalizētu atgriezenisko saiti par uzticama mākslīgā intelekta ētikas pamatnostādnēm. Turklāt forumā publicētie materiāli, piemēram, politikas dokumenti, akadēmiskie dokumenti un diskusijas, palīdzēja definēt citus AI HLEG rezultātus.

Pirmajā Eiropas mākslīgā intelekta alianses asamblejā 500 foruma dalībnieki tikās tiešraides pasākumā, kurā kopienu iesaistīja tiešā atgriezeniskās saites nodrošināšanā par Eiropas Komisijas politikas veidošanas procesu mākslīgā intelekta jomā. Lai gan AI HLEG pilnvaras beidzās 2020. gada jūlijā, AI alianses kopiena turpināja savu darbību.

2020. gada oktobrī vairāk nekā 1900 dalībnieki tiešsaistē pievienojās otrajai Eiropas MI alianses asamblejai, lai apspriestu galvenos secinājumus, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par Komisijas Balto grāmatu par mākslīgo intelektu un nākotnes perspektīvām, veidojot Eiropas pieeju par izcilību un uzticēšanos mākslīgajam intelektam.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas pieeja mākslīgajam intelektam

ES pieeja mākslīgā intelekta centriem attiecībā uz izcilību un uzticēšanos, kuras mērķis ir palielināt pētniecības un rūpnieciskās spējas, vienlaikus nodrošinot drošību un pamattiesības.

Skatīt arī

MI akts

MI akts ir pirmais tiesiskais regulējums mākslīgā intelekta jomā, kas pievēršas MI riskiem un liek Eiropai uzņemties vadošo lomu pasaulē.

Koordinēts mākslīgā intelekta plāns

Koordinētā mākslīgā intelekta plāna mērķis ir paātrināt investīcijas MI, īstenot mākslīgā intelekta stratēģijas un programmas un saskaņot mākslīgā intelekta politiku, lai novērstu sadrumstalotību Eiropā.

Eiropas mākslīgā intelekta alianse

Eiropas MI alianse ir Eiropas Komisijas iniciatīva izveidot atklātu politikas dialogu par mākslīgo intelektu. Kopš MI alianses izveides 2018. gadā tā ir iesaistījusi aptuveni 6000 ieinteresēto personu regulāru pasākumu, sabiedriskās apspriešanas un tiešsaistes forumu apmaiņas...