Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos

Eiropas Komisija iecēla ekspertu grupu, lai sniegtu konsultācijas par tās mākslīgā intelekta stratēģiju.

    Cilvēka un robotikas roku sasniedz viens otram

Nodevumi

Pirmajā pilnvaru gadā augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos (AI HLEG) strādāja pie diviem galvenajiem rezultātiem:

1. nodevums: Ētikas pamatnostādnes uzticamam mākslīgajam intelektam

Dokumentā ir ierosināta uz cilvēku vērsta pieeja attiecībā uz mākslīgo intelektu un uzskaitītas 7. galvenās prasības, kas AI sistēmām būtu jāizpilda, lai tās būtu uzticamas.

2. nodevums: Politikas un investīciju ieteikumi uzticamam mākslīgajam intelektam

Pamatojoties uz savu pirmo rezultātu, grupa nāca klajā ar 33 ieteikumiem, lai virzītu uzticamu MI uz ilgtspēju, izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanu. Tajā pašā laikā ieteikumi dos iespējas, sniegs labumu un aizsargās Eiropas iedzīvotājus. 

AI ALEG darba rezultāti tika prezentēti pirmajā Eiropas AI asamblejā 2019. gada jūnijā. Pēc pilnsapulces Eiropas Komisija pagarināja grupas pilnvaras vēl uz vienu gadu. Šīs paplašinātās pilnvaras ļāva grupai palielināt savu darbu un izmēģināt Ētikas pamatnostādnes uzticamam mākslīgajam intelektam. AI ALEG pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada jūlijā, iepazīstinot ar vēl diviem rezultātiem:

3. nodevums: Uzticama mākslīgā intelekta (ALTAI) galīgais novērtējuma saraksts  

Praktisks rīks, kas Ētikas pamatnostādnes pārvērš pieejamā un dinamiskā pašnovērtējuma kontrolsarakstā. Kontrolsarakstu var izmantot MI izstrādātāji un ieviesēji, kuri vēlas īstenot galvenās prasības. Šis jaunais saraksts ir pieejams kā prototips tīmekļa rīks un PDF formātā.

Rezultāti Nr. 4: Nozaru apsvērumi par politiku un ieteikumiem ieguldījumu jomā

Dokumentā pētīta grupas iepriekš publicēto ieteikumu iespējamā īstenošana trīs konkrētās piemērošanas jomās: Valsts sektors, veselības aprūpe un ražošana un lietu internets.

AI HLEG un Eiropas AI alianse

MI ALEG vispārējais darbs ir bijis būtisks, lai izstrādātu Komisijas pieeju mākslīgajam intelektam. Uzticamības jēdziens un 7 galvenās prasības, kas ieviestas ar ētikas pamatnostādnēm, virza gaidāmos likumdošanas pasākumus mākslīgā intelekta jomā.

Grupas ieteikumi ir kalpojuši par resursiem politikas veidošanas iniciatīvām, ko īsteno Komisija un tās dalībvalstis. Šo iniciatīvu vidū bija paziņojums “Uzticēšanās veidošana cilvēka Centriskajam mākslīgajam intelektam”, Baltā grāmata par mākslīgo intelektu: Eiropas pieeja izcilībai un uzticībai un atjauninātais koordinētais plāns MI jomā.

AI ALEG ir cieši sadarbojusies ar AI ieinteresēto personu Eiropas kopienu, izmantojot AI aliansi. Eiropas AI alianse ir tiešsaistes forums, kurā vairāk nekā 4000 locekļu pārstāv akadēmiskās aprindas, uzņēmumus un rūpniecību, pilsonisko sabiedrību, ES iedzīvotājus un politikas veidotājus.

Mākslīgā intelekta alianses locekļi sniedza detalizētu atgriezenisko saiti par uzticama mākslīgā intelekta ētikas pamatnostādnēm. Turklāt forumā publicētie materiāli, piemēram, politikas dokumenti, akadēmiskie dokumenti un diskusijas, palīdzēja definēt citus AI ALEG rezultātus.

Pirmajā Eiropas AI alianses asamblejā 500 foruma locekļi tikās tiešraides pasākumā, kas iesaistīja sabiedrību tiešā atgriezeniskā saite uz Eiropas Komisijas politikas veidošanas procesu MI jomā. Lai gan AI ALEG pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada jūlijā, MI alianses kopiena turpināja savu darbību.

2020. gada oktobrī vairāk nekā 1900 dalībnieku tiešsaistē pievienojās otrajai Eiropas AI alianses asamblejai, lai apspriestu galvenos secinājumus, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par Komisijas Balto grāmatu par mākslīgo intelektu un nākotnes perspektīvām, veidojot Eiropas pieeju izcilībai un uzticībai mākslīgajam intelektam.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

Skatīt arī

Eiropas AI alianse

Eiropas MI alianse ir Eiropas Komisijas iniciatīva izveidot atklātu politikas dialogu par mākslīgo intelektu. Kopš MI alianses darbības sākuma 2018. gadā tā ir iesaistījusi aptuveni 6000 ieinteresēto personu, rīkojot regulārus pasākumus, sabiedriskās apspriešanas un tiešsaistes...