Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aukšto lygio ekspertų grupė dirbtinio intelekto klausimais

Europos Komisija paskyrė ekspertų grupę, kuri konsultuos dirbtinio intelekto strategijos klausimais.

    Žmogaus ir robotų ranka, siekianti vienas kito

Rezultatai

Pirmaisiais savo kadencijos metais aukšto lygio ekspertų grupė dirbtinio intelekto klausimais dirbo prie dviejų pagrindinių rezultatų:

Galima pasiekti 1: Patikimo dirbtinio intelekto etikos gairės

Dokumente pateikiamas į žmogų orientuotas požiūris į dirbtinį intelektą ir išvardijami 7 pagrindiniai reikalavimai, kuriuos DI sistemos turėtų atitikti, kad būtų patikimos.

Pasiekiamas 2 variantas: Patikimo dirbtinio intelekto politikos ir investicijų rekomendacijos

Remdamasi pirmuoju pasiektu rezultatu, grupė pateikė 33 rekomendacijas, kaip patikimai dirbtinį intelektą orientuoti į tvarumą, augimą, konkurencingumą ir įtrauktį. Be to, rekomendacijos suteiks galių, bus naudingos ir apsaugos Europos piliečius. 

Aukšto lygio DI ekspertų grupės darbo rezultatai buvo pristatyti 2019 m. birželio mėn. vykusioje pirmojoje Europos dirbtinio intelekto asamblėjoje. Po asamblėjos Europos Komisija pratęsė grupės įgaliojimus dar vieneriems metams. Šie išplėsti įgaliojimai leido grupei padidinti savo darbą ir išbandyti patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires. Dirbtinio intelekto aukšto lygio ekspertų grupės įgaliojimai baigėsi 2020 m. liepos mėn., kai buvo pristatyti dar du rezultatai:

Pasiekiamas 3: Galutinis patikimo dirbtinio intelekto vertinimo sąrašas (ALTAI) 

Praktinė priemonė, kuria etikos gairės paverčiamos prieinamu ir dinamišku įsivertinimo kontroliniu sąrašu. Kontrolinį sąrašą gali naudoti DI kūrėjai ir diegėjai, kurie nori įgyvendinti pagrindinius reikalavimus. Šis naujas sąrašas pateikiamas kaip internetinio įrankio prototipas ir PDF formatu.

Galima pasiekti 4: Sektorių svarstymai dėl politikos ir investavimo rekomendacijų

Dokumente nagrinėjamas galimas anksčiau grupės paskelbtų rekomendacijų įgyvendinimas trijose konkrečiose taikymo srityse: Viešasis sektorius, sveikatos priežiūra ir gamyba bei daiktų internetas.

Aukšto lygio DI grupė ir Europos dirbtinio intelekto aljansas

Bendras DI aukšto lygio ekspertų grupės darbas buvo labai svarbus plėtojant Komisijos požiūrį į dirbtinį intelektą. Būsimuose dirbtinio intelekto teisėkūros etapuose vadovaujamasi patikimumo koncepcija ir Etikos gairėse nustatytais 7 pagrindiniais reikalavimais.

Šios grupės rekomendacijos buvo naudojamos kaip ištekliai politikos formavimo iniciatyvoms, kurių ėmėsi Komisija ir jos valstybės narės. Tarp šių iniciatyvų buvo Komunikatas „Pasitikėjimo žmogaus centro dirbtiniu intelektu didinimas“,Baltoji knyga dėl dirbtinio intelekto: Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą ir atnaujintas suderintas dirbtinio intelekto planas.

Dirbtinio intelekto aukšto lygio grupė glaudžiai bendradarbiavo su Europos DI suinteresuotųjų subjektų bendruomene per DI aljansą. Europos dirbtinio intelekto aljansas yra internetinis forumas, kuriame daugiau kaip 4000 narių atstovauja akademinei bendruomenei, verslui ir pramonei, pilietinei visuomenei, ES piliečiams ir politikos formuotojams.

Dirbtinio intelekto aljanso nariai pateikė išsamius atsiliepimus dėl patikimo dirbtinio intelekto etikos gairių. Be to, forume paskelbta medžiaga, kaip antai politikos dokumentai, akademiniai dokumentai ir diskusijos, padėjo apibrėžti kitus aukšto lygio ekspertų grupės DI klausimais rezultatus.

Pirmojoje Europos dirbtinio intelekto aljanso asamblėjoje 500 forumo narių susirinko į tiesioginį renginį, kuriame bendruomenė buvo įtraukta į tiesioginę grįžtamąją informaciją apie Europos Komisijos politikos formavimo procesą dirbtinio intelekto srityje. Nors DI aukšto lygio grupė baigė savo įgaliojimus 2020 m. liepos mėn., DI aljanso bendruomenė tęsė savo veiklą.

2020 m. spalio mėn. daugiau kaip 1 900 dalyvių prisijungė prie antrosios Europos dirbtinio intelekto aljanso asamblėjos, kad aptartų pagrindines viešųjų konsultacijų dėl Komisijos baltosios knygos dėl dirbtinio intelekto ir ateities perspektyvų kuriant Europos kompetencijos ir pasitikėjimo dirbtiniu intelektu metodą išvadas.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
2023–2024 m. ES į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuos 13,5 mlrd. EUR

Komisija priėmė pagrindinę programos „Europos horizontas“ 2023–2024 m. darbo programą, pagal kurią apie 13,5 mlrd. EUR skirta padėti tyrėjams ir novatoriams Europoje ieškoti proveržio sprendimų sprendžiant aplinkos, energetikos, skaitmeninius ir geopolitinius uždavinius.

Related Content

Big Picture

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

See Also

Suderintas dirbtinio intelekto planas

Suderintu dirbtinio intelekto planu siekiama paspartinti investicijas į dirbtinį intelektą, imtis veiksmų dėl dirbtinio intelekto strategijų ir programų ir suderinti DI politiką, kad būtų išvengta susiskaidymo Europoje.

Europos dirbtinio intelekto aljansas

Europos dirbtinio intelekto aljansas yra Europos Komisijos iniciatyva užmegzti atvirą politinį dialogą dirbtinio intelekto klausimais. Nuo savo veiklos pradžios 2018 m. DI aljansas reguliariai rengė renginius, viešas konsultacijas ir internetinius forumus, kuriuose dalyvavo apie...