Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.

    operator de cameră cu cameră foto

© image by ponsulak - Getty/iStock

Forumul European al Filmului (EFF) a fost propus de Comisie în Comunicarea sa din 2014 privind filmul european în era digitală. Scopul FEP este de a dezvolta o agendă strategică de politică, deschizând noi perspective asupra provocărilor și oportunităților generate de transformarea digitală.

Există diverse inițiative și norme ale UE pentru industria cinematografică care fac obiectul legislației privind drepturile de autor, al Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, al dreptului concurenței și al programului „Europa creativă”. Între timp, finanțarea publică și o serie de aspecte de reglementare sunt, în esență, reglementate de statele membre. Statele membre oferă de 30 de ori mai multe fonduri publice decât UE pentru sectorul audiovizual.

Dialogul Forumului cinematografic european cu părțile interesate și statele membre oferă oportunități de consolidare a cooperării între acțiunile publice și permite schimbul de expertiză și de bune practici. Acest dialog este continuat de Comisia Europeană în diferite locuri, în special în timpul festivalurilor de film și pe piețele de televiziune, unde sunt utilizate diferite formate, cum ar fi conferințe, mese rotunde și ateliere.

Procesul implică o mare varietate de actori, inclusiv autoritățile statelor membre, Parlamentul European, Observatorul European al Audiovizualului, EFAD. Aceasta implică, de asemenea, organizații naționale și europene care sprijină industria filmului, a televiziunii și a jocurilor.

Scopul nostru este ca, prin concluziile evenimentelor menționate mai sus, Forumul să faciliteze adaptările concrete ale sistemelor de finanțare europene și să ofere recomandări clare pentru statele membre și industriile audiovizuale, adăugând astfel valoarea viitoarei revizuiri a subprogramului MEDIA al programului Europa creativă.

Care sunt problemele abordate de Forumul Filmului European?

  • Finanțare și sprijin public:  FEP este un loc în care se discută utilizarea finanțării cinematografice moderne, cum ar fi investițiile private de către terți sau finanțarea participativă, care se dezvoltă cu ajutorul tehnologiei digitale, precum șisprijinul public la nivel național, local și la nivelul UE.
  • Filme și audiențe europene: forumurile încurajează, de asemenea, găsirea unor practici inovatoare de diseminare și promovare pentru a ajuta lucrările să ajungă la un public mai larg.
  • Promovarea talentului și a creativității: FEP este un loc în care talentele, competențele și creativitatea sunt abordate prin identificarea nevoilor din sectorul AV aflat în evoluție și prin sprijinirea perfecționării competențelor profesioniștilor.
  • Tranzițiadigitală: Digitalizarea și impactul acesteia asupra societății reprezintă o parte esențială a programului MEDIA și este abordată în cadrul mai multor evenimente, evaluând provocările și oportunitățile pentru noile modele de afaceri și tehnologii audiovizuale și discutând modalitățile de a oferi noi soluții favorabile utilizatorilor și industriei pentru promovarea operelor audiovizuale europene.
  • Schimbare socială: Forumul abordează aspecte orizontale, cum ar fi ecologizarea și diversitatea.

Edițiile Forumului Filmului European

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Aprofundați subiectul

Citiți și

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

Programul „Europa creativă” MEDIA

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini industria cinematografică europeană și alte industrii audiovizuale.