Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programul MEDIA Europa creativă

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini cinematografia europeană și alte industrii audiovizuale.

    Banner pentru 30 de ani de la programul MEDIA

Ce este programul MEDIA „Europa creativă”?

Europa creativă este programul UE de sprijinire a sectoarelor culturale și creative. Noua Europă creativă 2021-2027, cu un buget de 2,44 miliarde EUR, va investi în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor sectoarelor culturale și creative. Noutățile sale vor contribui la redresarea acestor sectoare, consolidând eforturile lor de a deveni mai digitale, mai ecologice, mai reziliente și mai incluzive.

Programul este împărțit în trei componente diferite: Mass-media, CULTURĂ și CROSS-SECTORAL.

În 2021, programul MEDIA a sărbătorit 30 de ani de sprijin pentru conținutul audiovizual european și a inițiat un nou program pentru perioada 2021-2027, care sprijină acțiunile sunt împărțite în 4 clustere tematice, în funcție de obiectivele pe care le urmăresc:

  1. conținut: încurajarea colaborării și inovării în crearea și producția de lucrări de înaltă calitate.
  2. afaceri: promovarea inovării întreprinderilor, a competitivității, a scalabilității și a talentelor pentru a consolida industria europeană în raport cu concurenții mondiali.
  3. audiență: consolidarea accesibilității și vizibilității operelor pentru publicul lor potențial, prin canale de distribuție și inițiative de dezvoltare a publicului.
  4. politică: sprijinirea dezbaterilor politice/forurilor de schimb, studiilor și rapoartelor. Promovarea activităților de sensibilizare.

Componenta MEDIA se axează pe:

  • încurajarea cooperării atât la nivelul întregului lanț valoric, cât și la nivelul UE, în vederea extinderii la nivel mondial a întreprinderilor audiovizuale și a conținutului european;
  • cultivarea talentelor, indiferent de locul de proveniență, precum și extinderea participării și colaborării între țări;
  • îmbunătățirea circulației globale, promovarea și distribuția operelor audiovizuale europene, ținând seama de noul mediu digital;
  • sprijinirea implicării și dezvoltării publicului de toate vârstele, în special a publicului tânăr, din întreaga Europă și din afara acesteia.

Mass-media în 2022

În fiecare an, Comisia elaborează un program anual de lucru pentru punerea în aplicare a programului „Europa creativă”. Bugetul pentru programul Europa creativă pentru 2022 este de 385,6 milioane EUR, din care 226,5 milioane EUR vor fi alocate subprogramului MEDIA, o creștere de 31 % față de 2021.

Cu obiectivul de a spori competitivitatea și potențialul economic al sectorului audiovizual și al mass-mediei de știri, MEDIA a fost consolidat prin adăugarea de noi acțiuni în programul său și prin concentrarea pe intensificarea cooperării la nivelul UE, prin sprijinirea coproducțiilor, a rețelelor structurate și a parteneriatelor.

A se vedea programul anual de lucru pentru 2022

Cererile de propuneri MEDIA „Europa creativă” din2022 vor fi publicate aici

De ce?

Revoluția digitală și criza provocată de pandemia de COVID-19 au remodelat sectorul audiovizual. Noi probleme au apărut ca provocări-cheie, cum ar fi protecția proprietății intelectuale, asigurarea accesului la finanțare într-un sector aflat în schimbare rapidă și asigurarea distribuției corespunzătoare a operelor.

Obiectivul programului „Europa creativă” este de a se concentra asupra inițiativelor care pot avea un impact real asupra sectorului din întreaga Europă. Acest impact poate proveni fie din sprijinirea lucrărilor individuale și a inițiativelor care promovează noi competențe în acest sector, fie din inițiative în favoarea cooperării internaționale în acest sector.

În plus, programul promovează eforturile și bunele practici care contribuie la realizarea priorităților-cheie ale Comisiei Europene, cum ar fi Pactul verde, incluziunea și echilibrul de gen.

Într-un moment în care muzeele, cinematografele, siturile de patrimoniu cultural, teatrele încep să se redeschidă, doresc să reiterez sprijinul Comisiei pentru sectoarele culturale și creative. Cu un buget mai mare, Europa creativă va depune eforturi pentru a consolida redresarea sectoarelor, promovând în același timp imensa diversitate și creativitate pe care ni le oferă.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret

Unde pot afla mai multe?

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Aprofundați subiectul

Citiți și

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.