Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programul „Europa creativă” MEDIA

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini industria cinematografică europeană și alte industrii audiovizuale.

    Banner pentru 30 de ani de program MEDIA

Ce este programul „Europa creativă” MEDIA?

Europa creativă este programul UE de sprijinire a sectoarelor culturale și creative. Noua Europă creativă 2021-2027, cu un buget de 2,44 miliarde EUR, va investi în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor sectoarelor culturale și creative. Noutățile sale vor contribui la redresarea acestor sectoare, consolidându-le eforturile de a deveni mai digitale, mai ecologice, mai reziliente și mai favorabile incluziunii.

Programul este împărțit în trei componente diferite: Mass-media, CULTURĂ și CROSS-SECTORAL.

În 2021, programul MEDIA a sărbătorit 30 de ani de sprijin pentru conținutul audiovizual european și a inițiat un nou program pentru perioada 2021-2027, în care acțiunile de sprijin sunt împărțite în 4 clustere tematice, în conformitate cu obiectivele pe care le urmăresc:

  1. conținut: încurajarea colaborării și inovării în crearea și producerea de lucrări de înaltă calitate.
  2. întreprinderi: promovarea inovării în afaceri, a competitivității, a scalabilității și a talentelor pentru a consolida industria europeană în raport cu concurenții mondiali.
  3. audiență: consolidarea accesibilității și vizibilității lucrărilor pentru publicul lor potențial, prin canale de distribuție și inițiative de dezvoltare a publicului.
  4. politică: sprijinirea dezbaterilor politice/forurilor de schimb, a studiilor și a rapoartelor. Promovarea activităților de sensibilizare.

 

Componenta MEDIA se axează pe:

  • încurajarea cooperării atât de-a lungul lanțului valoric, cât și la nivelul UE, în vederea extinderii la nivel mondial a întreprinderilor audiovizuale și a conținutului european;
  • cultivarea talentelor, indiferent de proveniența lor, și extinderea participării și a colaborării între țări;
  • consolidarea circulației globale, a promovării și a distribuției operelor audiovizuale europene, ținând seama de noul mediu digital;
  • sprijinirea implicării și dezvoltării publicului de toate vârstele, în special a publicului tânăr, din întreaga Europă și din afara acesteia.

 

Programul „Europa creativă” MEDIA

 

Unde pot afla mai multe?

Puteți contacta birourile „Europa creativă” din țara dumneavoastră națională

Ultimele știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Aprofundați subiectul

Citiți și

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.