Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stratégia blockchainu

EÚ chce byť lídrom v technológii blockchainu, stať sa inovátorom v oblasti blockchainu a domovom významných platforiem, aplikácií a spoločností.

Digital EXPLORERS – Blockchain – čo je v ňom pre vás?

fix-empty

Technológia blockchain umožňuje ľuďom a organizáciám, ktoré sa nemusia navzájom poznať alebo dôverovať, aby sa spoločne dohodli a trvale zaznamenávali informácie bez autority tretej strany. Vytvorením dôvery v údaje spôsobmi, ktoré predtým neboli možné, má blockchain potenciál zmeniť spôsob, akým zdieľame informácie a vykonávame transakcie online.

Stratégia Európskej komisie je navrhnutá tak, aby tieto ciele spĺňala. Chce podporiť „zlatú normu“ pre technológiu blockchainu v Európe, ktorá vo svojom právnom a regulačnom rámci zahŕňa európske hodnoty a ideály.

Tento „zlatý štandard“ pre blockchain zahŕňa:

 • Environmentálna udržateľnosť: Technológia blockchainu by mala byť udržateľná a energeticky efektívna.
 • Ochrana údajov: Technológia blockchainu by mala byť kompatibilná so silnými európskymi predpismi o ochrane údajov a súkromia, a ak je to možné, mala by ich podporovať.
 • Digitálna identita: Technológia blockchainu by mala rešpektovať a posilňovať vyvíjajúci sa rámec digitálnej identity Európy. To zahŕňa zlučiteľnosť s nariadeniami o elektronickom podpise, ako je eIDAS, a podporu rozumného, pragmatického decentralizovaného a zvrchovaného rámca identity.
 • Kybernetická bezpečnosť: Technológia blockchainu by mala byť schopná zabezpečiť vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti.
 • Interoperabilita: Blockchain by mal byť interoperabilný medzi sebou a s pôvodnými systémami vo vonkajšom svete.

Prvky stratégie Európskej komisie v oblasti blockchainu

Európska komisia dôrazne podporuje blockchain v oblasti politiky, právnej, regulačnej a finančnej politiky. Medzi najvýznamnejšie časti jeho blockchain stratégie patrí:

 • Budovanie celoeurópskeho blockchainu verejných služieb: Európsky verejný sektor zohráva priekopnícku úlohu v blockchaine tým, že buduje vlastnú blockchain infraštruktúru. Postupom času to bude zahŕňať interoperabilitu s platformami súkromného sektora. Európske partnerstvo pre blockchain prináša túto víziu do života. Ide o spoločné úsilie všetkých 27 krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska a Európskej komisie. Výstupom je európska infraštruktúra služieb blockchainu (EBSI), ktorá sa začne vyrábať v roku 2021.
 • Podpora právnej istoty: Komisia uznáva význam právnej istoty a jasného regulačného režimu v oblastiach súvisiacich s aplikáciami založenými na blockchaine. V súčasnosti vyvíja právny rámec na podporu inovácií v oblasti digitálnych aktív (tokenizácie) a inteligentných zmlúv, ktorý chráni spotrebiteľov a poskytuje podnikom právnu istotu. Komisia dôrazne podporuje celoeurópsky rámec a dúfa, že sa vyhne právnej a regulačnej fragmentácii. Nedávno vydala návrh na reguláciu kryptoaktív, aktualizáciu pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí pre kryptoaktíva a vytvorenie celoeurópskeho regulačného sandboxu pre inovatívne riešenia blockchainu. To sa uskutočnilo s cieľom zvýšiť investície a zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a investorov.
 • Zvýšenie financovania výskumu a inovácií: EÚ poskytuje finančné prostriedky na výskum a inovácie v oblasti blockchainu prostredníctvom grantov a podpory investícií. Granty sa poskytujú prostredníctvom programu Horizont. Od roku 2016 do roku 2019 Komisia poskytla približne 180 miliónov EUR vo forme grantov v rámci programu Horizont 2020. V nadväzujúcom programe Horizont Európa sa očakáva značný rozpočet na ďalšie granty. Komisia podporuje investície do startupov a projektov blockchainu prostredníctvom nového investičného fondu pre umelú inteligenciu (AI) a blockchain, ktorý investuje do fondov rizikového kapitálu zameraných na startupy v oblasti umelej inteligencie a blockchainu a začínajúce podniky.
 • Podpora blockchainu v záujme udržateľnosti: EÚ uznáva potenciál blockchainu a podporuje využívanie technológie blockchainu pri podpore udržateľného hospodárskeho rozvoja, riešení zmeny klímy a podpore Európskej zelenej novej dohody. 
 • Podpora interoperability a noriem: Komisia je pevne presvedčená o význame noriem pri podpore technológie blockchain. Podieľa sa na práci ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 a IEEE a ITU-T, pokiaľ ide o blockchain, a snaží sa spolupracovať so všetkými relevantnými orgánmi na celom svete, ako je INATBA (pozri nižšie). 
 • Podpora rozvoja blockchain zručností: Existujú iniciatívy zamerané na rozvoj zručností s cieľom zabezpečiť dostupnosť potrebných zručností na vysokej úrovni. 
  • Program Digitálna Európa poskytuje strategické financovanie na riešenie týchto výziev a podporuje rozvoj skupiny kvalifikovaných talentov z digitálnych odborníkov. Program Digitálna Európa s celkovým rozpočtom 580 miliónov EUR na digitálne zručnosti počas 7 rokov posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest. Európska komisia 17. novembra 2021 oznámila prvý súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa.
  • CHAISE ako aliancia pre sektorové zručnosti financovaná z programu Erasmus+ rieši rastúci dopyt po zručnostiach v oblasti blockchainu v celej Európe. Hlavným poslaním projektu CHAISE je rozvíjať strategický prístup k rozvoju zručností v oblasti blockchainu pre Európu, ako aj poskytovať nadčasové riešenia odbornej prípravy s cieľom riešiť nedostatok zručností v oblasti blockchainu a reagovať na súčasné a budúce potreby pracovnej sily európskeho blockchainu v oblasti zručností.
 • Interakcia s komunitou: Komisia spolupracuje so súkromným sektorom, akademickou obcou a komunitou blockchainu najmä prostredníctvom dvoch orgánov:
  • Medzinárodné združenie dôveryhodných aplikácií blockchainu (INATBA), verejno-súkromné partnerstvo, ktorého cieľom je spojiť krajiny EÚ so súkromným sektorom a ďalšími zainteresovanými stranami, ako je akademická obec, s cieľom podporiť ekosystém blockchainu v Európe. INATBA podporuje interoperabilitu technológií blockchainu a dobrú správu vecí verejných a pôsobí ako partner vlád a medzinárodných orgánov. 
  • Európske stredisko a fórum pre monitorovanie blockchainu, ktoré je pilotným projektom financovaným Európskym parlamentom. Jeho cieľom je zhromaždiť odborné znalosti na identifikáciu a monitorovanie iniciatív a trendov v oblasti blockchainu na celom svete s cieľom vytvoriť komplexný, verejne dostupný zdroj poznatkov o blockchaine, ktorý podporuje ekosystém blockchainu v rámci EÚ.
    

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Pokročilé digitálne technológie

EÚ urýchľuje vývoj a zavádzanie pokročilých technológií, aby občania a podniky mohli naplno využívať potenciál digitálneho sveta.

Hlbší pohľad

Normy blockchainu

Európska komisia zohráva aktívnu úlohu v komunite noriem blockchainu a úzko spolupracuje so všetkými príslušnými orgánmi na celom svete.

Európske partnerstvo pre blockchain

Európske partnerstvo pre blockchain (EBP) je iniciatíva na rozvoj stratégie EÚ v oblasti blockchainu a na vybudovanie blockchainovej infraštruktúry pre verejné služby.

Pozri aj