Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strategia blockchain

UE dorește să fie un lider în tehnologia blockchain, devenind un inovator în domeniul blockchain și o casă pentru platforme, aplicații și companii semnificative.

Digital EXPLORERS – Blockchain – ce este în ea pentru tine?

fix-empty

Tehnologia blockchain permite persoanelor și organizațiilor care nu se cunosc sau să aibă încredere reciprocă să convină și să înregistreze permanent informații fără o autoritate terță. Prin crearea de încredere în date în moduri care nu au fost posibile înainte, blockchain are potențialul de a revoluționa modul în care partajăm informații și efectuăm tranzacții online.

Strategia Comisiei Europene este concepută pentru a îndeplini aceste obiective. Acesta dorește să sprijine un „standard de aur” pentru tehnologia blockchain în Europa, care să îmbrățișeze valorile și idealurile europene în cadrul său juridic și de reglementare.

Acest „standard de aur” pentru blockchain include:

 • Sustenabilitatea mediului: Tehnologia blockchain ar trebui să fie durabilă și eficientă din punct de vedere energetic.
 • Protecția datelor: Tehnologia blockchain ar trebui să fie compatibilă cu reglementările europene solide privind protecția datelor și a vieții private și, acolo unde este posibil, să le sprijine.
 • Identitatea digitală: Tehnologia blockchain ar trebui să respecte și să consolideze cadrul în continuă evoluție al identității digitale al Europei. Aceasta include compatibilitatea cu reglementările privind semnătura electronică, cum ar fi eIDAS, și sprijinirea unui cadru de identitate rațional, pragmatic, descentralizat și autosuveran.
 • Securitatea cibernetică: Tehnologia blockchain ar trebui să poată oferi un nivel ridicat de securitate cibernetică.
 • Interoperabilitatea: Blockchain-urile ar trebui să fie interoperabile între ele și cu sistemele moștenite din lumea exterioară.

Elemente ale strategiei blockchain a Comisiei Europene

Comisia Europeană sprijină cu fermitate tehnologia blockchain pe fronturile politice, juridice și de reglementare, precum și în ceea ce privește finanțarea. Cele mai importante părți ale strategiei blockchain includ:

 • Construirea unui blockchain paneuropean al serviciilor publice: Sectorul public european joacă un rol important în blockchain, construindu-și propria infrastructură blockchain. De-a lungul timpului, aceasta va include interoperabilitatea cu platformele din sectorul privat. Parteneriatul european pentru blockchain aduce la viață această viziune. Este un efort comun al tuturor celor 27 de state membre ale UE, Norvegia, Liechtenstein și Comisia Europeană. Producția este infrastructura europeană de servicii blockchain (EBSI), care va intra în producție în 2021.
 • Promovarea securității juridice: Comisia recunoaște importanța securității juridice și a unui regim de reglementare clar în domeniile legate de aplicațiile bazate pe tehnologia blockchain. În prezent, Comisia elaborează un cadru juridic favorabil inovării în domeniul activelor digitale (tokenizare) și al contractelor inteligente, care protejează consumatorii și oferă securitate juridică pentru întreprinderi. Comisia sprijină cu fermitate un cadru paneuropean și speră să evite fragmentarea juridică și normativă. Acesta a lansat recent o propunere de reglementare a criptoactivelor, de actualizare a normelor de combatere a spălării banilor pentru criptoactive și de creare a unui sandbox de reglementare paneuropean pentru soluții blockchain inovatoare. Acest lucru a fost realizat cu scopul de a spori investițiile și de a asigura protecția consumatorilor și a investitorilor.
 • Creșterea finanțării pentru cercetare și inovare: UE oferă finanțare pentru cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiei blockchain prin granturi și sprijinirea investițiilor. Granturile sunt acordate prin intermediul programului Orizont. În perioada 2016-2019, Comisia a acordat granturi în valoare de aproximativ 180 de milioane EUR prin intermediul programului Orizont 2020. Se preconizează un buget semnificativ pentru granturi suplimentare în cadrul programului Orizont de monitorizare, Orizont Europa. Comisia sprijină investițiile în startup-uri și proiecte de tip blockchain prin intermediul noului fond de investiții pentru inteligență artificială (IA) și blockchain, care investește în fonduri cu capital de risc care vizează întreprinderile nou-înființate din domeniul IA și blockchain și întreprinderile aflate în faza incipientă.
 • Promovarea tehnologiei blockchain pentru durabilitate: UE recunoaște potențialul tehnologiei blockchain și sprijină utilizarea tehnologiei blockchain în promovarea dezvoltării economice durabile, abordarea schimbărilor climatice și sprijinirea noului Pact verde european. 
 • Sprijinirea interoperabilității și a standardelor: Comisia crede cu tărie în importanța standardelor în promovarea tehnologiei blockchain. Este implicat în activitatea ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 și IEEE și în ITU-T în ceea ce privește blockchain-ul și caută să se angajeze cu toate organismele relevante la nivel global, cum ar fi INATBA (a se vedea mai jos). 
 • Sprijinirea dezvoltării competențelor blockchain: Există inițiative axate pe dezvoltarea competențelor pentru a asigura disponibilitatea competențelor de nivel înalt necesare. 
  • Programul Europa digitală oferă finanțare strategică pentru a răspunde acestor provocări și sprijină dezvoltarea unei rezerve de talente calificate de experți digitali. Cu un buget total de 580 de milioane EUR pentru competențe digitale pe o perioadă de 7 ani, programul Europa digitală consolidează cooperarea dintre statele membre ale UE și părțile interesate în domeniul competențelor digitale și al locurilor de muncă. La 17 noiembrie 2021, Comisia Europeană a anunțat primul set de cereri de propuneri în cadrul programului Europa digitală.
  • Ca o alianță a competențelor sectoriale finanțată prin programul Erasmus+, CHAISE abordează cererea tot mai mare de competențe blockchain în întreaga Europă. Misiunea de bază a proiectului CHAISE este de a dezvolta o abordare strategică privind dezvoltarea competențelor blockchain pentru Europa, precum și de a oferi soluții de formare adaptate exigențelor viitorului, pentru a aborda deficitul de competențe blockchain și pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare în materie de competențe ale forței de muncă din blockchain.
 • Interacțiunea cu comunitatea: Comisia interacționează cu sectorul privat, cu mediul academic și cu comunitatea blockchain, în principal prin intermediul a două organisme:
  • Asociația Internațională a Aplicațiilor Blockchain de încredere (INATBA), un parteneriat public-privat menit să aducă țările UE împreună cu sectorul privat și cu alte părți interesate, cum ar fi mediul academic, pentru a promova ecosistemul blockchain din Europa. INATBA promovează interoperabilitatea tehnologiilor blockchain și a bunei guvernanțe și acționează ca interlocutor al guvernelor și organismelor internaționale. 
  • Observatorul și Forumul European pentru Blockchain, care este un proiect-pilot finanțat de Parlamentul European. Acesta își propune să pună în comun expertiza pentru a identifica și monitoriza inițiativele și tendințele blockchain la nivel global, pentru a crea o sursă cuprinzătoare și accesibilă publicului de cunoștințe blockchain care să sprijine ecosistemul blockchain din UE.  

Cele mai recente știri

NEWS ARTICLE |
Comisia Europeană primește premiul pentru promovarea cooperării internaționale în materie de politici publice în domeniul tehnologiilor blockchain

La ceremonia de decernare a premiilor și la un eveniment Gala organizat de Asociația internațională pentru aplicații bazate pe tehnologia blockchain (INATBA) la Bruxelles la 31 ianuarie, Comisia Europeană a fost decernată pentru promovarea cooperării internaționale în materie de politici publice în domeniul tehnologiilor blockchain, în calitatea sa de copreședinte al organismului consultativ guvernamental al INATBA.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Tehnologii digitale avansate

UE accelerează dezvoltarea și adoptarea de tehnologii avansate, astfel încât cetățenii și întreprinderile să se poată bucura de întregul potențial al lumii digitale.

Aprofundați subiectul

Standarde blockchain

Comisia Europeană își asumă un rol activ în comunitatea de standarde blockchain, implicând și conlucrând îndeaproape cu toate organismele relevante din întreaga lume.

Parteneriatul european pentru blockchain

Parteneriatul european pentru blockchain (EBP) este o inițiativă de dezvoltare a unei strategii a UE privind tehnologia blockchain și de construire a unei infrastructuri blockchain pentru serviciile publice.

Citiți și