Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband – Slovenská republika

Slovensko si stanovilo dlhodobý cieľ poskytnúť všetkým domácnostiam prístup k ultrarýchlemu internetu do roku 2030.

    flag of Slovakia

Zhrnutie rozvoja širokopásmového pripojenia v Slovenskej republike

Do roku 2030 slovenský národný širokopásmový plán počíta s pokrytím všetkých domácností rýchlosťou aspoň 100 Mbps s možnosťou rozšírenia na 1 Gbps, ako aj s pokrytím socio-ekonomických faktorov gigabitovou konektivitou.

Národná stratégia a politika pre širokopásmový prístup

Zodpovedné orgány

Hlavné ciele a opatrenia pre rozvoj širokopásmového pripojenia

Slovenský národný širokopásmový plán schválený v marci 2021 má za cieľ pokryť všetky domácnosti rýchlosťou aspoň 100 Mbps s možnosťou upgradu na 1 Gbps, ako aj pokryť socio-ekonomické faktory (školy, inštitúcie, úrady, dopravné uzly) s rýchlosťami aspoň 1 Gbps do roku 2030. Ciele podľa plánu najlepšie spĺňa podpora výstavby pasívnych sietí z optických vlákien.

Investičná medzera sa odhaduje na 960 miliónov EUR. Náklady budú hradené najmä zo súkromných zdrojov, v prípade potreby aj z verejných zdrojov a európskych fondov (RRF a EŠIF). Plán počíta s podporou operátorov pri budovaní infraštruktúry tam, kde to pre nich doteraz nebolo ekonomicky atraktívne. Dá sa to skombinovať aj s ďalšími stimulmi, ako sú poukážky pre domácnosti na nákup moderných telekomunikačných služieb alebo výzvy pre obce, aby si za podpory štátu vybudovali potrebnú infraštruktúru a následne ju prenajali operátorom.

Strategický dokument Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020-2025 stanovuje víziu a ciele zavedenia 5G.

Údaje o vývoji a technológiách širokopásmových pripojení na Slovensku

Najaktuálnejšie údaje o pokrytí širokopásmovými pripojeniami, predplatnom a prienikoch, o pokrytí rôznymi technológiami širokopásmových pripojení a nákladoch sú uvedené v správach o výsledkoch a v správach o krajine Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Frekvenčné spektrá pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideleniach frekvenčného spektra nájdete v európskom observatóriu 5G.

Vnútroštátne a európske publikácie a tlačové dokumenty

Angličtina

Slovenčina

Kontaktné informácie

BCO Slovakia (národný Širokopásmový kompetenčný úrad): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Adresa: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 20 92 81 60
Webová stránka

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 59 49 41 11
Webová stránka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 32 78 07 00
Webová stránka

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Adresa: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 57 88 11 06
Webová stránka

Aktuality

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was pre-selected for the finals by the jury of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.