Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci se osredotoča na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je okrepiti raziskovalne in industrijske zmogljivosti ter hkrati zagotoviti varnost in temeljne pravice.

Način, kako bomo pristopili k umetni inteligenci (AI), bo določil svet, v katerem živimo v prihodnosti. Da bi pomagali zgraditi odporno Evropo za digitalno desetletje, bi morali imeti ljudje in podjetja možnost, da izkoristijo prednosti umetne inteligence, hkrati pa se počutijo varne in zaščitene.

Cilj evropske strategije za umetno inteligenco je, da bi EU postala svetovno vozlišče za umetno inteligenco ter da bi bila umetna inteligenca osredotočena na človeka in vredna zaupanja. Tak cilj se odraža v evropskem pristopu k odličnosti in zaupanju s konkretnimi pravili in ukrepi.

Komisija je aprila 2021 predstavila sveženj o umetni inteligenci, ki vključuje:

Komisija je januarja 2024 začela izvajatiinovacijski sveženj zaumetno inteligenco, da bi podprla zagonska podjetja ter mala in srednja podjetjana področju umetne inteligence. Sveženj vključuje več ukrepov za podporo evropskim zagonskim podjetjem in MSP pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence, ki spoštuje vrednote in pravila EU.

Eden ključnih elementov tega svežnja je sporočilo o spodbujanju zagonskih podjetij in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence, ki določa strateški naložbeni okvir za zaupanja vredno umetno inteligenco, da bi Unija lahko izkoristila svoja sredstva, zlasti svojo vodilno svetovno superračunalniško infrastrukturo, in spodbujala inovativen evropski ekosistem umetne inteligence.

Glavna prelomna pobuda iz sporočila je „GenAI4EU“, da bi spodbudili uvajanje generativne umetne inteligence v ključnih strateških industrijskih ekosistemih Unije in razvoj velikih odprtih inovacijskih ekosistemov, ki bodo spodbujali sodelovanje med zagonskimi podjetji na področju umetne inteligence in uvajalci umetne inteligence v industriji in javnem sektorju.

Evropski pristop k odličnosti na področju umetne inteligence

Spodbujanje odličnosti na področju umetne inteligence bo okrepilo potencial Evrope za konkurenčnost na svetovni ravni.

EU bo to dosegla z:

  1. omogočanje razvoja in uvajanja umetne inteligence v EU
  2. postati kraj, kjer umetna inteligenca uspeva od laboratorija do trga
  3. zagotavljanje, da umetna inteligenca deluje za ljudi in je gonilna sila dobrega v družbi
  4. krepitev strateškega vodstva v sektorjih z velikim vplivom

Komisija in države članice so se dogovorile, da bodo okrepile odličnost na področju umetne inteligence s skupnimi močmi na področju politike in naložb. V pregledu usklajenega načrta za umetno inteligenco iz leta 2021 je predstavljena vizija za pospešitev, ukrepanje in uskladitev prednostnih nalog s sedanjim evropskim in svetovnim področjem umetne inteligence ter izvajanje strategije za umetno inteligenco.

Optimizacija virov in usklajevanje naložb sta ključna elementa odličnosti umetne inteligence. Tako programObzorje Evropakot programza digitalnoEvropobosta v umetno inteligenco vložila milijardo evrov na leto. Komisija bo mobilizirala tudi dodatne naložbe iz zasebnega sektorja in držav članic, da bi v digitalnem desetletju dosegla letni obseg naložb v višini 20 milijard evrov. 

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost je za digitalno področje na voljo 134 milijard evrov. To bo prelomnica, ki bo Evropi omogočila, da okrepi svoje ambicije in postane vodilna v svetu pri razvoju vrhunske in zaupanja vredne umetne inteligence.

Dostop do visokokakovostnih podatkov je bistven dejavnik pri izgradnji visokozmogljivih in robustnih umetnointeligenčnih sistemov. Pobude, kot so strategija EU za kibernetsko varnost, akt o podatkihin akt o upravljanju podatkov,  zagotavljajo pravo infrastrukturo za izgradnjo takih sistemov. 

Evropski pristop k zaupanju v umetno inteligenco

Vzpostavitev zaupanja vredne umetne inteligence bo ustvarila varno in inovacijam prijazno okolje za uporabnike, razvijalce in uvajalce.

Komisija je predlagala tri medsebojno povezane pravne pobude, ki bodo prispevale k izgradnji zaupanja vredne umetne inteligence:

  1. evropski pravni okvir za umetno inteligenco, ki spoštuje temeljne pravice in obravnava varnostna tveganja, značilna za umetnointeligenčne sisteme;
  2. okvir civilne odgovornosti – prilagoditev pravil o odgovornosti digitalni dobi in umetni inteligenci;
  3. revizija sektorske varnostne zakonodaje (npr. uredbe o strojih, direktive o splošni varnosti proizvodov).

Evropski pravni okvir za umetno inteligenco

Komisija namerava tveganja, ki jih povzročajo posebne uporabe umetne inteligence, obravnavati s sklopom dopolnilnih, sorazmernih in prožnih pravil. Ta pravila Evropi zagotavljajo tudi vodilno vlogo pri določanju svetovnega zlatega standarda.

Ta okvir razvijalcem, uvajalcem in uporabnikom umetne inteligence zagotavlja jasnost, ki jo potrebujejo, saj posreduje le v primerih, ki jih obstoječa nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU ne zajemata. Akt o umetni inteligenci ima jasen in lahko razumljiv pristop, ki temelji na štirih različnih ravneh tveganja: minimalno tveganje, visoko tveganje, nesprejemljivo tveganje in posebno tveganje za preglednost. Uvaja tudi namenska pravila za modele umetne inteligence za splošne namene.

Pomembni mejniki

  1.  

Zadnje novice

Povezane vsebine

Širša slika

Umetna inteligenca

EU si prizadeva za izgradnjo zaupanja vredne umetne inteligence, ki postavlja ljudi na prvo mesto.

Podrobnejše informacije

Akt o umetni inteligenci

Akt o umetni inteligenci je prvi pravni okvir za umetno inteligenco, ki obravnava tveganja umetne inteligence in postavlja Evropo v vodilno vlogo na svetovni ravni.

Usklajeni načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, izvajati strategije in programe za umetno inteligenco ter uskladiti politiko na področju umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Od ustanovitve leta 2018 je zavezništvo za umetno inteligenco prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000...

Glej tudi

Tovarne umetne inteligence

Tovarne umetne inteligence izkoriščajo superračunalniško zmogljivost Skupnega podjetja EuroHPC za razvoj zaupanja vrednih vrhunskih generativnih modelov umetne inteligence.

Evropski urad za umetno inteligenco

Evropski urad za umetno inteligenco bo središče strokovnega znanja na področju umetne inteligence po vsej EU. Imela bo ključno vlogo pri izvajanju akta o umetni inteligenci, zlasti za splošno uporabo umetne inteligence, spodbujala bo razvoj in uporabo zaupanja vredne umetne...

Jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije odpirajo vrata v bolj povezano, inovativno in dostopno Evropo.

Sorodne vsebine