Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci se osredotoča na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je okrepiti raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

    Digitalni možgani

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Način pristopa k umetni inteligenci (AI) bo opredelil svet, ki ga živimo v prihodnosti. Da bi pomagali zgraditi odporno Evropo za digitalno desetletje, bi morali imeti ljudje in podjetja možnost, da uživajo prednosti umetne inteligence, hkrati pa se počutijo varne in zaščitene.

Cilj evropske strategije za umetno inteligenco je narediti EU vrhunsko vozlišče za umetno inteligenco ter zagotoviti, da bo umetna inteligenca osredotočena na človeka in zaupanja vredna. Tak cilj pomeni evropski pristop k odličnosti in zaupanju s konkretnimi pravili in ukrepi.

Komisija je aprila 2021 predstavila sveženj o umetni inteligenci, ki vključuje:

Evropski pristop k odličnosti na področju umetne inteligence

Spodbujanje odličnosti na področju umetne inteligence bo okrepilo potencial Evrope za konkurenčnost na svetovni ravni.

EU bo to dosegla z:

  1. omogočanje razvoja in uporabe umetne inteligence v EU;
  2. da bi EU postala kraj, kjer umetna inteligenca uspeva od laboratorija do trga;
  3. zagotavljanje, da umetna inteligenca deluje za ljudi in je v družbi dobra sila;
  4. vzpostavitev strateškega vodstva v sektorjih z velikim vplivom.

Komisija in države članice so se dogovorile, da bodo okrepile odličnost na področju umetne inteligence s skupnimi močmi na področju politike in naložb. V pregledu usklajenega načrta za umetno inteligenco iz leta 2021 je predstavljena vizija za pospešitev, ukrepanje in uskladitev prednostnih nalog s sedanjim evropskim in svetovnim okoljem umetne inteligence ter uresničevanje strategije za umetno inteligenco.

Povečanje sredstev in usklajevanje naložb sta ključna elementa odličnosti umetne inteligence. Komisija namerava v okviru programov Obzorje Evropain Digitalna Evropa letno vložiti 1 milijardo evrov v umetno inteligenco. Mobiliziral bo dodatne naložbe zasebnega sektorja in držav članic, da bi v digitalnem desetletju dosegli letni obseg naložb v višini 20 milijard EUR.

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost je za digitalno tehnologijo na voljo 134 milijard evrov. To bo prelomnica, ki bo Evropi omogočila, da okrepi svoje ambicije in postane vodilna v svetu pri razvoju vrhunske in zaupanja vredne umetne inteligence.

Dostop do visokokakovostnih podatkov je bistven dejavnik pri izgradnji visokozmogljivih, robustnih umetnointeligenčnih sistemov. Pobude, kot so strategija EU za kibernetsko varnost, akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih ter akt o upravljanju podatkov, zagotavljajo ustrezno infrastrukturo za izgradnjo takih sistemov.

Evropski pristop k zaupanju v umetno inteligenco

Gradnja zaupanja vredne umetne inteligence bo ustvarila varno in inovacijam prijazno okolje za uporabnike, razvijalce in uvajalce.

Komisija je predlagala tri medsebojno povezane pravne pobude, ki bodo prispevale k izgradnji zaupanja vredne umetne inteligence:

  1. Evropski pravni okvir za umetno inteligenco za obravnavanje temeljnih pravic in varnostnih tveganj, značilnih za umetnointeligenčne sisteme;
  2. okvir civilne odgovornosti – prilagoditev pravil o odgovornosti digitalni dobi in umetni inteligenci;
  3. revizija sektorske varnostne zakonodaje (npr. uredba o strojih, direktiva o splošni varnosti proizvodov).

Evropski predlog pravnega okvira o umetni inteligenci

Komisija namerava tveganja, ki jih povzročajo posebne uporabe umetne inteligence, obravnavati s sklopom dopolnilnih, sorazmernih in prožnih pravil. Ta pravila bodo Evropi zagotovila tudi vodilno vlogo pri določanju svetovnega zlatega standarda.

Ta okvir razvijalcem umetne inteligence, uvajalcem in uporabnikom zagotavlja jasnost, ki jo potrebujejo, saj posreduje le v tistih primerih, ki jih obstoječa nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU ne zajemata. Pravni okvir za umetno inteligenco predlaga jasen, lahko razumljiv pristop, ki temelji na štirih različnih ravneh tveganja: nesprejemljivo tveganje, visoko tveganje, omejeno tveganje in minimalno tveganje.

Pomembni mejniki

  1.  

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Umetna inteligenca

Cilj EU je zasnovati zaupanja vredno umetno inteligenco, pri kateri je človek na prvem mestu.

Podrobnejše informacije

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Od ustanovitve leta 2018 je zavezništvo za umetno inteligenco prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000...

Glej tudi

Jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije odpirajo vrata v bolj povezano, inovativno in dostopno Evropo.

Sorodne vsebine