Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci je osredotočen na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je povečati raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

    Digitalni možgani

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Način pristopa k umetni inteligenci (AI) bo opredelil svet, ki ga živimo v prihodnosti. Za pomoč pri izgradnji odporne Evrope za digitalno desetletje bi morali imeti ljudje in podjetja možnost, da izkoristijo prednosti umetne inteligence, hkrati pa se počutijo varne in zaščitene.

Cilj evropske strategije za umetno inteligenco je, da bi EU postala svetovno središče za umetno inteligenco ter zagotovila, da je umetna inteligenca osredotočena na človeka in vredna zaupanja. Tak cilj se odraža v evropskem pristopu k odličnosti in zaupanju s konkretnimi pravili in ukrepi.

Komisija je aprila 2021 predstavila sveženj o umetni inteligenci, ki vključuje:

Evropski pristop k odličnosti na področju umetne inteligence

Spodbujanje odličnosti na področju umetne inteligence bo okrepilo potencial Evrope za konkurenčnost na svetovni ravni.

EU bo to dosegla z:

  1. omogočanje razvoja in uvajanja umetne inteligence v EU;
  2. da EU postane kraj, kjer umetna inteligenca uspeva od laboratorija do trga;
  3. zagotavljanje, da umetna inteligenca deluje za ljudi in je sila za dobro v družbi;
  4. krepitev strateškega vodstva v sektorjih z velikim učinkom.

Komisija in države članice so se dogovorile, da bodo povečale odličnost na področju umetne inteligence s skupnimi močmi na področju politike in naložb. V pregledu usklajenega načrta za umetno inteligenco iz leta 2021 je predstavljena vizija za pospešitev, ukrepanje in uskladitev prednostnih nalog s sedanjim evropskim in svetovnim okoljem na področju umetne inteligence ter za izvajanje strategije za umetno inteligenco.

Maksimiranje virov in usklajevanje naložb je ključna sestavina odličnosti umetne inteligence. Komisija namerava v okviru programov Obzorje Evropain za digitalno Evropo vložiti 1 milijardo EUR letno v umetno inteligenco. Mobiliziral bo dodatne naložbe zasebnega sektorja in držav članic, da bi v digitalnem desetletju dosegel letni obseg naložb v višini 20 milijard EUR.

Mehanizem za okrevanje in odpornost daje na voljo 134 milijard EUR za digitalno tehnologijo. To bo prelomnica, ki bo Evropi omogočila, da okrepi svoje ambicije in postane vodilna v svetu pri razvoju vrhunske in zaupanja vredne umetne inteligence.

Dostop do visokokakovostnih podatkov je bistven dejavnik pri izgradnji visoko zmogljivih, robustnih umetnointeligenčnih sistemov. Pobude, kot so strategija EU za kibernetsko varnost, akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih ter akt o upravljanju podatkov, zagotavljajo ustrezno infrastrukturo za izgradnjo takih sistemov.

Evropski pristop k zaupanju v umetno inteligenco

Izgradnja zaupanja vredne umetne inteligence bo ustvarila varno in inovacijam prijazno okolje za uporabnike, razvijalce in uvajalce.

Komisija je predlagala tri medsebojno povezane pravne pobude, ki bodo prispevale k izgradnji zaupanja vredne umetne inteligence:

  1. Evropski pravni okvir za umetno inteligenco za obravnavanje temeljnih pravic in varnostnih tveganj, značilnih za sisteme umetne inteligence;
  2. okvir civilne odgovornosti – prilagoditev pravil o odgovornosti digitalni dobi in umetni inteligenci;
  3. revizija sektorske varnostne zakonodaje (npr. uredba o strojih, direktiva o splošni varnosti proizvodov).

Evropski predlog za pravni okvir o umetni inteligenci

Komisija si prizadeva obravnavati tveganja, ki jih povzročajo posebne uporabe umetne inteligence, s sklopom dopolnilnih, sorazmernih in prožnih pravil. Ta pravila bodo Evropi zagotovila tudi vodilno vlogo pri določanju svetovnega zlatega standarda.

Ta okvir razvijalcem umetne inteligence, uvajalcem in uporabnikom zagotavlja jasnost, ki jo potrebujejo, saj posreduje le v tistih primerih, ki jih obstoječa nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU ne zajemata. Pravni okvir za umetno inteligenco predlaga jasen, lahko razumljiv pristop, ki temelji na štirih različnih ravneh tveganja: nesprejemljivo tveganje, visoko tveganje, omejeno tveganje in minimalno tveganje.

Pomembni mejniki

  1.  

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Umetna inteligenca

Cilj EU je zasnovati zaupanja vredno umetno inteligenco, pri kateri je človek na prvem mestu.

Podrobnejše informacije

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Zavezništvo za umetno inteligenco je od svoje ustanovitve leta 2018 prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno...

Glej tudi

Jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije, znane tudi kot procesiranje naravnega jezika (NLP), omogočajo, da je evropsko digitalno desetletje dostopno vsakemu od nas.

Povezane vsebine