Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mednarodna pobuda za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka

Mednarodna pobuda za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, bo pripomogla k spodbujanju vizije EU o trajnostni in zaupanja vredni umetni inteligenci.

    Logotip za IntouchAI.EU

Kaj je mednarodna pobuda za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka?

Služba Evropske komisije za instrumente zunanje politike (FPI) in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) sta v sodelovanju z evropskimi službami za zunanje delovanje (ESZD) začela obsežen projekt instrumenta zunanje politike za sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri regulativnih in etičnih zadevah ter spodbujanje odgovornega razvoja zaupanja vredne umetne inteligence na svetovni ravni.

Cilj projekta umetne inteligence, osredotočenega na človeka (InTouchAI.eu), je podpreti Evropsko komisijo pri vzpostavitvi okvira za etiko in zaupanje, ki bo omogočil rast umetne inteligence. To je v skladu z vrednotami EU in bi moralo pripraviti temelje za oblikovanje svetovne koalicije na tem področju.

Da bi dosegli ta cilj, so posebni cilji projekta podpora Komisiji pri:

  1. razviti odgovorno vodstvo v svetovnih razpravah o umetni inteligenci;
  2. ustvariti pogoje za uporabo politik ter dobrih praks in standardov, ki zagotavljajo ustrezen etični in pravni okvir za umetno inteligenco;
  3. izboljšati ozaveščenost javnosti o izzivih in priložnostih, povezanih z umetno inteligenco.

Načrtovane aktivnosti

Cilj InTouchAI.eu je z uporabo ukrepov strateške komunikacije in tehnološke diplomacije dopolniti trenutne mednarodne procese. V ta namen bo razvila skupne pobude s ključnimi zainteresiranimi partnerji in podobno mislečimi državami.

Projekt naj bi izkoristil obstoječe večstranske in dvostranske pobude v okviru mednarodnih forumov, kot sta G20 in G7. Zlasti bo prispeval k dejavnostim Komisije v okviru nedavno vzpostavljene platforme umetne inteligence za globalno politiko. To platformo so vzpostavile ključne mednarodne organizacije in ustrezne institucije, dejavne na področju spodbujanja umetne inteligence, osredotočene na človeka, na svetovni ravni.

Projekt InTouchAI.eu bo v fazi izvajanja izvajal naslednje dejavnosti:

  1. Dialog in skupne pobude s podobno mislečimi partnerji: namenjen podpori političnega dialoga in dejavnosti izmenjave znanja za ciljne zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, ter spodbujanju zbliževanja regulativnih pristopov in spodbujanju ozaveščenosti o političnih pobudah EU.
  2. Ozaveščanje javnosti in tehnološka diplomacija: da bivodili politiko ter obveščanje javnosti in tehnološko diplomacijo, povečali prepoznavnost dejavnosti EU in vodilni položaj za spodbujanje ustanovitve svetovne koalicije za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka.
  3. Raziskave, zbiranje obveščevalnih podatkov in spremljanje razvoja umetne inteligence: pregledati napredek pobud na področju umetne inteligence na svetovni ravni ter olajšati izmenjavo znanja, povečati ozaveščenost ter spodbujati razumevanje in sprejemanje skupnega pristopa k odgovorni in zaupanja vredni umetni inteligenci.

Spodbujanje vizije EU o trajnostni in zaupanja vredni umetni inteligenci v svetu

Evropska unija pričakuje, da bo umetna inteligenca znatno izboljšala življenje državljanov ter prinesla velike koristi za družbo in gospodarstvo. Glavna vizija, ki je značilna za pristop EU, je ustvarjanje umetne inteligence, osredotočene na človeka,ki zagotavlja delovanje umetne inteligence za ljudi in varuje temeljne pravice. Pristop EU k umetni inteligenci vključuje tudi podpiranje tehnoloških in industrijskih zmogljivosti EU ter uvajanje umetne inteligence v celotnem gospodarstvu ter pripravo na socialno-ekonomske spremembe.

Evropska komisija in države članice si v okviru usklajenega načrta EU za umetno inteligenco iz leta 2021 prizadevajo za spodbujanje vizije EU za trajnostno in zaupanja vredno umetno inteligenco v svetu. Komisija bo sodelovala v mednarodnih, večstranskih in dvostranskih razpravah za oblikovanje močne koalicije držav, ki si delijo željo po regulativnih zaščitnih ukrepih in demokratičnem upravljanju umetne inteligence.

Kontakt

Projektna skupina InTouchAI.eu: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, vodja ekipe InTouchAI.eu in ključna strokovnjakinja za mednarodne odnose in strateško komuniciranje: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Ključni strokovnjak za etiko umetne inteligence: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Pogodba o storitvah 2020/418 042, ki jo je izvedel konzorcij pod vodstvom svetovalne skupine GFA s CARSA, DFKI in PwC za Službo Evropske komisije za instrumente zunanje politike (FPI) in GD CONNECT. Za izražena stališča se v nobenem primeru ne sme šteti, da izražajo uradno stališče Evropske unije.

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci je osredotočen na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je povečati raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Glej tudi

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Zavezništvo za umetno inteligenco je od svoje ustanovitve leta 2018 prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno...

Povezane politike

Mednarodni odnosi

Evropska unija sodeluje z državami po svetu in mednarodnimi organizacijami, da bi tehnologija...