Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

    Robot trese človeško roko

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Usklajeni načrt o umetni inteligenci odraža zavezo Evrope, da bo v svetu prevzela vodilno vlogo na področju zaupanja vredne umetne inteligence. Zadnja posodobitev načrta je bila objavljena leta 2021 ter je tesno usklajena z digitalnimi in zelenimi prednostnimi nalogami Komisije ter odzivom Evrope na pandemijo COVID-19.

Usklajeni načrt je bil prvotno objavljen leta 2018kot skupna zaveza Komisije, držav članic EU, Norveške in Švice, da bi čim bolj povečale potencial Evrope za konkurenčnost na svetovni ravni. Kot prvi korak k takšni zavezi so bili v prvotnem načrtu opredeljeni ukrepi in instrumenti financiranja za uvajanje in razvoj umetne inteligence v vseh sektorjih. Hkrati so bile države članice pozvane, naj razvijejo svoje nacionalne strategije.

Cilj usklajenega načrta iz leta 2021 je spremeniti strategijo v ukrepanje s spodbujanjem:

  • pospešiti naložbe v tehnologije umetne inteligence za spodbujanje odpornega gospodarskega in socialnega okrevanja s pomočjo uvajanja novih digitalnih rešitev
  • akto strategijah in programih umetne inteligence s popolnim in pravočasnim izvajanjem, da se zagotovi, da bo EU v celoti izkoristila prednosti, ki jih bodo prvi prevzeli.
  • uskladitev politike umetne inteligence za odpravo razdrobljenosti in reševanje svetovnih izzivov

Da bi to dosegli, posodobljeni načrt določa štiri ključne sklope ciljev politike, podprte s konkretnimi ukrepi ter navedbo morebitnega mehanizma financiranja in časovnega razporeda za:

  1. določitev omogočitvenih pogojev za razvoj in uvajanje umetne inteligence v EU
  2. naj EU postane kraj, kjer odličnost uspeva od laboratorija do trga
  3. zagotoviti, da tehnologije umetne inteligence delujejo za ljudi
  4. krepitev strateškega vodilnega položaja v sektorjih z velikim učinkom

Modri krog z besedilom, ki opisuje načrt usklajevanja za umetno inteligenco

 

Naložbe

Komisijaje predlagala, da EU v umetno inteligenco vlaga vsaj 1 milijardo EUR letno iz programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa. Financiranje umetne inteligence na ravni EU bi moralo pritegniti in združiti naložbe za spodbujanje sodelovanja med državami članicami in povečanje učinka s skupnimi močmi.

Mehanizem za okrevanje in odpornost je priložnost brez primere za posodobitev umetne inteligence in naložbe v njo. S tem lahko EU postane vodilna v svetu pri razvoju in uvajanju na človeka osredotočenih, zanesljivih, varnih in trajnostnih tehnologij umetne inteligence.

Ozadje

Države članice in Komisija so tesno sodelovale in se redno sestajale, da bi pripravile glavne ukrepe, predlagane v usklajenem načrtu za leto 2018. Napredovali so na vseh področjih načrta, vključno s predlogom strategije za podatke, podporo malim in srednjim podjetjem terustvarjanjem pogojev za odličnost pri raziskavah in razvoju ter uvajanju umetne inteligence v Evropi.

Na splošno sta prvi dve leti izvajanja potrdili, da so skupni ukrepi in strukturirano sodelovanje med državami članicami in Komisijo ključni za svetovno konkurenčnost in vodilno vlogo EU pri razvoju in uvajanju umetne inteligence. Večina držav članic je sprejela nacionalne strategije za umetno inteligenco in jih začela izvajati. Naložbe v umetno inteligenco so se povečale in EU je lahko mobilizirala kritične vire za podporo tem procesom.

Usklajeni načrt iz leta 2021 poziva države članice, naj po potrebi pregledajo in posodobijo nacionalne strategije za umetno inteligenco. Nekatere države članice so že posodobile svoje začetne strategije.

Spodnja preglednica prikazuje, kako je 23 od 27 držav EU ter Norveška in Švica napredovalo pri izvajanju svojih nacionalnih strategij. Pričakuje se, da bodo kmalu objavljene tudi preostale nacionalne strategije.

 

Država

Status strategije

Datum

Povezani dokumenti

Avstrija

Objavljeno

Avgust 2021

Priloga k strategiji

Belgija

V teku

ŠE NI POTRJENO

Strateško poročilo

Bolgarija

Objavljeno

December 2020

Strategija digitalne transformacije

Hrvaška

V teku

ŠE NI POTRJENO

 

Ciper

Objavljeno

Januar 2020

Poročilo o konkurenčnosti

Češka republika

Objavljeno

Maj 2019

 

Danska

Objavljeno

Marec 2019

Strategija za digitalno rast

Estonija

Objavljeno

Julij 2019

Poročilo projektne skupine

Finska

Objavljeno

Oktober 2017

Vmesno poročilo

Francija

Objavljeno

Marec 2018

Posodobitev strategije

Nemčija

Objavljeno

November 2018

Posodobitev strategije

Podatkovna strategija

Grčija

V teku

ŠE NI POTRJENO

Predhodna strategija

Madžarska

Objavljeno

September 2020

 

Irska

Objavljeno

Julij 2021

Strategija odprtih podatkov

Italija

Objavljeno

September 2020

Posodobitev strategije

Akcijski načrt za odprto vlado

Latvija

Objavljeno

Februar 2020

 

Litva

Objavljeno

Marec 2019

 

Luksemburg

Objavljeno

Maj 2019

 

Malta

Objavljeno

Oktober 2019

Časovni načrt za leto 2025

Etični okvir

Nizozemska

Objavljeno

Oktober 2019

Program Ained

Norveška

Objavljeno

Januar 2020

Naš novi digitalni svet

Podatki kot Resourse

Poljska

Objavljeno

December 2020

Vodič po odprtih podatkih

Portugalska

Objavljeno

Junij 2019

Strategija za napredno računalništvo

Romunija

V teku

ŠE NI POTRJENO

Osnutek nacionalne strategije

Slovaška

Objavljeno

Julij 2019

Akcijski načrt za digitalno preobrazbo

Državni R &D programi

Slovenija

Objavljeno

Maj 2021

 

Španija

Objavljeno

December 2020

Digitalna agenda

Načrt digitalnih znanj in spretnosti

Švedska

Objavljeno

Maj 2018

 

Švica

Objavljeno

December 2019

Umetna inteligenca v izobraževanju

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropski pristop k umetni inteligenci

Pristop EU k umetni inteligenci se osredotoča na odličnost in zaupanje, njegov cilj pa je okrepiti raziskovalne in industrijske zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in temeljnih pravic.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska zveza za umetno inteligenco je pobuda Evropske komisije za vzpostavitev odprtega političnega dialoga o umetni inteligenci. Od ustanovitve leta 2018 je zavezništvo za umetno inteligenco prek rednih dogodkov, javnih posvetovanj in spletnih forumov vključilo približno 6000...