Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kartiranje inovacijskih grozdov za internet stvari v Evropi

Študija o grozdih interneta stvari (IoT) v Evropi zagotavlja boljše razumevanje dinamike, gonil in dejavnikov uspeha na tem področju.

Na človeka osredotočeno IoT

fix-empty

Študija o kartiranju inovacijskih grozdov interneta stvari v Evropi (.pdf) zagotavlja celovit pregled geografskih območij inovacijskih grozdov za internet stvari, ki delujejo v EU, in njihovih področij specializacije.

Študija je namenjena ključnim področjem delovanja interneta stvari:

 • pametno bivalno okolje;
 • pametno kmetovanje in zanesljiva preskrba s hrano;
 • nosljivi izdelki;
 • pametna mesta in pametne skupnosti;
 • pametna mobilnost;
 • pametno okolje in gospodarjenje z vodami;
 • pametna proizvodnja.

V študiji so opredeljeni štirje temeljni razredi grozdov:

Tortna karta štirih temeljnih razredov struktur: geografsko območje (9,5 %); institucionalizirana (40,5 %); tematsko (36,8 %); virtualno (13,2 %).

 1. Institucionalizirani grozdi: združenja akterjev, ki si prizadevajo za skupni cilj v okviru dogovorjene formalne ali neformalne strukture upravljanja. Formalna struktura upravljanja je predpogoj za vsak poseg politike v zvezi s sklopom.
 2. Geografski grozdi: grozdi v tradicionalnem Marshallovem in porterijskem konceptu, kjer skupine podjetij, ki delujejo na določenem geografskem območju in po možnosti z jasnim sklicevanjem na internet stvari ali zagonska podjetja interneta stvari v določenem mestu. Imajo lahko strukturo in upravljanje ali pa tudi ne.
 3. Virtualni grozdi: kadar različni akterji, ki so lahko del različnih tematskih področij, sodelujejo v akciji in k skupnemu cilju, ne da bi bili skupaj nameščeni.
 4. Tematski sklopi: grozdi, ki zagotavljajo proizvode, tehnologije ali storitve, povezane z IKT ali internetom stvari, neodvisno od njihove lokacije. Faktor združevanja je lahko posebna tehnologija, tehnološke platforme, aplikacijski in/ali odprtokodni programski projekti.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropska politika interneta stvari

EU dejavno sodeluje z industrijo, organizacijami in akademskimi krogi, da bi sprostila potencial interneta stvari po vsej Evropi in zunaj nje.

Glej tudi

Vlaganje v oblak, rob in internet stvari

Program politike Evropske unije za digitalno desetletje določa naše cilje za digitalno preobrazbo, pri čemer je en cilj 10,000 podnebno nevtralnih robnih vozlišč. To pomeni, da imajo oblak, rob in internet stvari pomembno vlogo.

Naslednja generacija interneta stvari

Prihodnji internet stvari in računalništvo robov lahko korenito spremenita organizacijo in spremljanje proizvodnje in procesov v strateških vrednostnih verigah.

Varne rešitve za internet stvari

Komisija si prizadeva zagotoviti trdnejše in odpornejše varnostne okvire za naprave interneta stvari in omrežja, katerih del so.