Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kartläggning av sakernas internet innovationskluster i Europa

En studie utförd på Internet of Things (IoT) kluster i Europa ger en djupare förståelse för dynamik, drivkrafter och framgångsfaktorer på detta område.

Ett människocentrerat IoT

fix-empty

Studien om kartläggning av IoT-innovationskluster i Europa (.pdf) ger en omfattande översikt över de geografiska områdena för IoT-innovationskluster som är verksamma inom EU och deras specialområden.

Studien riktar sig till de viktigaste verksamhetsområden inom IoT:

 • smart livsmiljö;
 • smart jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning.
 • wearables;
 • smarta städer och smarta samhällen.
 • smart mobilitet;
 • smart miljö och vattenförvaltning.
 • smart tillverkning.

Studien identifierar fyra grundläggande klasser av kluster:

Ett cirkeldiagram över de fyra grundläggande klasserna av strukturer: geografiskt (9,5 %) institutionaliserad (40,5 %) tematiska (36,8 %) virtuellt (13,2 %).

 1. Institutionaliserade kluster: sammanslutningar av aktörer som arbetar mot ett gemensamt mål inom en överenskommen formell eller informell styrningsstruktur. En formell styrningsstruktur är en förutsättning för alla politiska åtgärder som rör klustret.
 2. Geografiska kluster: kluster i det traditionella Marshall- och Porterian-konceptet, där uppsättningar av företag som verkar i ett visst geografiskt område och eventuellt med en tydlig hänvisning till IoT, eller IoT-start-ups i en viss stad. De kan ha en struktur och styrning, eller inte.
 3. Virtuella kluster: där olika aktörer, som kan vara en del av olika tematiska områden, samarbetar i en åtgärd och mot ett gemensamt mål utan att vara samlokaliserade.
 4. Tematiska kluster: kluster som levererar produkter, tekniker eller tjänster med anknytning till IKT eller sakernas internet oberoende av var de befinner sig. Aggregeringsfaktorn kan vara en specifik teknik, tekniska plattformar, applikations- och/eller programvaruprojekt med öppen källkod.

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Europeiska halvledarakten: Kommissionen offentliggör vägledning om ansökningsförfarandet för status som integrerad produktionsanläggning och EU-anläggning för uppdragstillverkning

Kommissionen har offentliggjort ett utkast till vägledning om ansökningsförfarandet för anläggningar av ”första slag” för att begära status som integrerad produktionsanläggning och/eller EU-anläggning för uppdragstillverkning, inom ramen för den andra pelaren i förordningen om halvledare.

Läs mer

Översikt

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med näringslivet, organisationerna och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.

Se också

Investera i moln, kant och sakernas internet

I EU:s politiska program för det digitala decenniet fastställs våra mål för den digitala omvandlingen, med 10,000 klimatneutrala kantnoder som ett mål. Detta innebär att moln, edge och Internet of Things har en stor roll att spela.

Nästa generations Internet of Things

Framtidens Internet of Things och Edge Computing kan revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor.