Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-immappjar tar-raggruppamenti tal-innovazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti fl-Ewropa

Studju mwettaq dwar il-clusters tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) fl-Ewropa jipprovdi fehim aktar profond tad-dinamika, il-muturi u l-fatturi ta’ suċċess f’dan il-qasam.

IoT iċċentrat fuq il-bniedem

fix-empty

L- istudju dwar l-immappjar tar-raggruppamenti tal-innovazzjoni tal-IoT fl-Ewropa (.pdf) jagħti ħarsa ġenerali komprensiva lejn iż-żoni ġeografiċi tar-raggruppamenti tal-innovazzjoni tal-IoT li joperaw fl-UE, u l-oqsma ta’ speċjalizzazzjoni tagħhom.

L-istudju jimmira lejn iż-żoni operattivi ewlenin tal-IoT:

 • ambjent ta’ għajxien intelliġenti;
 • il-biedja intelliġenti u s-sigurtà tal-ikel;
 • oġġetti li jintlibsu;
 • bliet intelliġenti u komunitajiet intelliġenti;
 • mobilità intelliġenti;
 • l-ambjent intelliġenti u l-ġestjoni tal-ilma;
 • manifattura intelliġenti.

L-istudju jidentifika 4 klassijiet fundamentali ta’ raggruppamenti:

A pie chart ta ‘l-erba’ klassijiet fundamentali ta ‘strutturi: ġeografika (9.5 %); istituzzjonalizzat (40.5 %); tematika (36.8 %); virtwali (13.2 %).

 1. Raggruppamenti istituzzjonalizzati: assoċjazzjonijiet ta’ atturi li jaħdmu lejn għan komuni fi ħdan struttura ta’ governanza formali jew informali miftiehma. Struttura formali ta’ governanza hija prerekwiżit għal kwalunkwe intervent ta’ politika li jikkonċerna r-raggruppament.
 2. Raggruppamenti ġeografiċi: raggruppamenti fil-kunċett tradizzjonali Marshallian u Porterian, fejn settijiet ta’ kumpaniji li jaġixxu f’ċerta żona ġeografika u possibbilment b’referenza ċara għall-IoT, jew negozji ġodda tal-IoT f’belt partikolari. Jista’ jkollhom struttura u governanza, jew le.
 3. Raggruppamenti virtwali: fejn atturi differenti, li jistgħu jkunu parti minn oqsma tematiċi differenti, jikkollaboraw f’azzjoni u lejn għan komuni mingħajr ma jkunu kolokati.
 4. Raggruppamenti tematiċi: raggruppamenti li jwasslu prodotti, teknoloġiji jew servizzi relatati mal-ICT jew l-IoT indipendentement minn fejn jinsabu. Il-fattur ta’ aggregazzjoni jista’ jkun teknoloġija speċifika, pjattaformi teknoloġiċi, applikazzjonijiet u/jew proġetti ta’ softwer b’sors miftuħ.

L-aħħar aħbarijiet

DIGIBYTE |
L-att Ewropew dwar iċ-Ċipep: Il-Kummissjoni tippubblika gwida dwar il-proċess ta’ applikazzjoni għall-istatus ta’ faċilità ta’ produzzjoni integrata u fonderija miftuħa tal-UE

Il-Kummissjoni ppubblikat abbozz ta’ gwida dwar il-proċess ta’ applikazzjoni għal faċilitajiet “li huma l-ewwel tat-tip tagħhom” biex jintalab l-istatus ta’ faċilità ta’ produzzjoni integrata u/jew fonderija miftuħa tal-UE, taħt it-tieni Pilastru tal-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-Politika tal-Ewropa dwar l-Internet tal-Oġġetti

l-UE tikkoopera b’mod attiv mal-industrija, l-organizzazzjonijiet u l-akkademja biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-Internet tal-Oġġetti madwar l-Ewropa u lil hinn minnha.

Ara Wkoll

Investiment fil-Cloud, ix-Xifer u l-Internet tal-Oġġetti

Il-programm ta’ politika tal-Unjoni Ewropea dwar id-Deċennju Diġitali jistabbilixxi l-għanijiet tagħna għat-trasformazzjoni diġitali, bi 10,000 nodi newtrali għall-klima bħala mira waħda. Dan ifisser li l-cloud, it-tarf u l-Internet tal-Oġġetti għandhom rwol kbir x’jaqdu.