Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mapování inovačních klastrů internetu věcí v Evropě

Studie provedená na klastrech internetu věcí (IoT) v Evropě poskytuje hlubší pochopení dynamiky, hnacích sil a faktorů úspěchu v této oblasti.

Světově orientovaný IoT

fix-empty

Studie o mapování inovačních klastrů IoT v Evropě (.pdf) poskytuje komplexní přehled mapování zeměpisných oblastí inovačních klastrů IoT působících v rámci EU a jejich oblastí specializace.

Studie se zaměřuje na klíčové provozní oblasti IoT:

 • inteligentní životní prostředí;
 • inteligentní zemědělství a zajišťování potravin;
 • nositelné prostředky;
 • inteligentní města a inteligentní komunity;
 • inteligentní mobilita;
 • inteligentní životní prostředí a vodní hospodářství;
 • chytrá výroba.

Studie identifikuje 4 základní třídy klastrů:

Koláčový graf čtyř základních tříd struktur: geograficky (9,5 %); institucionalizováno (40,5 %); tematická (36,8 %); virtuální (13,2 %).

 1. Institucionalizované klastry: sdružení subjektů, které usilují o dosažení společného cíle v rámci dohodnuté formální nebo neformální struktury řízení. Formální struktura správy a řízení je předpokladem pro jakékoli politické zásahy týkající se klastru.
 2. Zeměpisné uskupení: klastry v tradičním Marshallově a Porterian konceptu, kde soubory společností, které působí v určité zeměpisné oblasti a případně s jasným odkazem na IoT, nebo IoT startupy v určitém městě. Mohou mít strukturu a správu, nebo ne.
 3. Virtuální clustery: kde různí aktéři, kteří mohou být součástí různých tematických oblastí, spolupracují na akci a na cestě ke společnému cíli, aniž by byli umístěni společně.
 4. Tematické klastry: clustery, které dodávají produkty, technologie nebo služby související s IKT nebo IoT nezávisle na jejich umístění. Agregačním faktorem může být specifická technologie, technologické platformy, aplikační a/nebo open source softwarové projekty.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
EU investuje 13,5 miliardy eur do výzkumu a inovací na období 2023–2024

Komise dnes přijala hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2023–2024 s částkou přibližně 13,5 miliardy eur na podporu výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropě při hledání průlomových řešení environmentálních, energetických, digitálních a geopolitických výzev.

Související obsah

Souvislosti

Politika evropského internetu věcí

EU aktivně spolupracuje s průmyslem, organizacemi a akademickou obcí na využití potenciálu internetu věcí v celé Evropě i mimo ni.

Viz také

Internet věcí příští generace

Budoucí internet věcí a Edge Computing může způsobit revoluci ve způsobu organizace a monitorování výroby a procesů ve strategických hodnotových řetězcích.