Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvantitatiivne

Selleks et vabastada kvanti muunduv jõud, peaks EL välja töötama tugeva tööstusliku baasi, mis tugineb oma kvantuuringute tipptaseme traditsioonile.

© Euroopa Komisjon

Mis on kvant

fix-empty

Lähiaastatel võimaldavad kvanttehnoloogiad teha asju, mida täna lihtsalt ei saa teha. Mis quantum, me võiks olla võimalik vaadata kaugel maa all või mere all ja täita keerulisi arvutuslikke ülesandeid, nagu modelleerimine biomolekulaarsed ja keemilised reaktsioonid, et kõige võimsam superarvutid ei suuda praegu hallata. Quantum aitab meil saata tundlikku teavet ohutult kõikjale ja diagnoosida haigusi kiiremini ja täpsemalt, vaadates rakkude sees. Teisisõnu, quantum lahendab probleeme, mis võtaksid isegi tänapäeva kiireimad arvutid sadu päevi, kui mitte aastaid.

20. sajandi esimesel kvantrevolutsioonil õppisid teadlased mõistma ja rakendama kvantmehaanika omadusi – molekulide, aatomite ja isegi väiksemate osakeste, nagu footonite ja elektronide vastastikmõju. See võimaldas neil luua transistore, lasereid ja mikroprotsessoreid: vundamentaalsed tehnoloogiad arvutitele, telekommunikatsioonile, satelliitnavigatsioonile, nutitelefonidele, kaasaegsele meditsiinilisele diagnostikale ja palju muud.

Nüüd on käimas teine kvantrevolutsioon. Teadlased saavad tuvastada ja manipuleerida üksikuid osakesi ja nende füüsilisi seoseid ja koostoimeid ning luua uusi tehnoloogiaid ja süsteeme, mis kasutavad aluseks oleva kvantmehaanika omadusi. Need arengud on toonud kaasa suuri tehnilisi edusamme paljudes eri valdkondades, sealhulgas kvantandmetöötlus, andurid, simulatsioonid, krüptograafia ja telekommunikatsioon. Tekkimas on terve põlvkond uusi kvanttehnoloogiaid, millel on potentsiaal kaugeleulatuvaks majanduslikuks ja ühiskondlikuks mõjuks. Mõned on juba arengus, samas kui paljud teised töötatakse välja järgnevatel aastakümnetel.

Quantum Technologies lipulaev

Euroopal on pikk kvantuuringute tipptaseme traditsioon. Nüüd on väga oluline välja töötada tugev tööstusbaas, mis tugineb sellele traditsioonile. Ilma kooskõlastatud teadusuuringute ja rahastamise jõupingutusteta Euroopa tasandil võib Euroopa jääda oma ülemaailmsetest konkurentidest maha.

Selle probleemi lahendamiseks käivitati 2018.aastal QuantumTechnologieslipulaev. Tegemist on laiaulatusliku pikaajalise teadusuuringute algatusega, mille eelarve on 1 miljard eurot ja mida rahastab EL ning mis ühendab teadusasutusi, tööstust ja avaliku sektori rahastajaid, kindlustades ja laiendades Euroopa teadusalast juhtpositsiooni ja tipptaset selles valdkonnas.

Kvantarvutus

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC ühisettevõte) osana kavatseb komisjon nüüd ehitada 2023. aastaks tipptasemel kvantarvutid. Need arvutid toimiksid ühisettevõtte superarvutitega ühendatud kiirenditena, moodustades hübriidmasinad, mis ühendavad parimaid kvant- ja klassikalisi andmetöötlustehnoloogiaid.

2022. aasta oktoobris teatas ühisettevõte EuroHPC, et valitakse välja kuus objekti kogu ELis, et majutada esimesi Euroopa kvantarvuteid, mis integreeritakse EuroHPC superarvutitesse. Need äsja omandatud kvantarvutid põhinevad puhtalt tipptasemel Euroopa tehnoloogial ja asuvad Tšehhis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas. Selle kogusumma on 100miljonit eurot, millest 50 % pärineb EList ja 50 % ühisettevõtte EuroHPC 17 osalevast riigist.

See on esimene samm Euroopa kvantinfrastruktuuri kasutuselevõtu suunas, mis muudab ELi liidrid kvantrevolutsioonis. Kvantandmetöötlus on Euroopa teadus- ja tööstuskasutajatele üldiselt mitteärilistel alustel pilve kaudu kättesaadav. Taristu on ette nähtud selleks, et kiirendada uute teadmiste ja lahenduste loomist ülemaailmsetele ühiskondlikele probleemidele. Tänu oma massiivsele arvutusvõimsusele tegeleb see keerukate simulatsiooni- ja optimeerimisprobleemidega, eriti materjalide arendamise, ravimite avastamise, ilmaennustuse, transpordi ja muude tööstuse ja ühiskonna jaoks väga oluliste reaalmaailma probleemidega. ELi ja liikmesriikide vahel luuakse lähiaastatel täiendav sünergia, et võtta veelgi kasutusele maailmatasemel kvantökosüsteem ja saavutada seeläbi meie digikümnendi eesmärk luua 2025.aastaks esimene kvantkiirendusega arvuti.

Euroopa kvantkommunikatsioonitaristu (EuroQCI) algatus

Alates 2019. aasta juunist on kõik 27 ELi liikmesriiki allkirjastanud EuroQCI deklaratsiooni, nõustudes tegema komisjoniga ja Euroopa Kosmoseagentuuri toel koostööd kogu ELi hõlmava kvantkommunikatsioonitaristu (EuroQCI) väljaarendamiseks.

Loe lähemalt EuroQCI kohta.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

Seotud sisu

Üldpilt

Kõrgtasemel andmetöötlus

ELi investeeringud kõrgjõudlusega andmetöötlusse ja andmetöötlustehnoloogiasse võimaldavad Euroopal olla digikümnendil superandmetöötluse esirinnas.

Mine süvitsi

Kvanttehnoloogia lipulaev

Quantum Technologies juhtalgatus on pikaajaline teadusuuringute ja innovatsiooni algatus, mille eesmärk on asetada Euroopa teise kvantrevolutsiooni esirinnas.

Vaata lisaks

Sihtkoht Maa

„Sihtkoht Maa“ (DestinE) – Euroopa Komisjoni kestliku tuleviku juhtalgatus

Elektroonika

Mikro- ja nanoelektroonika viib meid miniatuurse maailma, kus suuri asju hõlbustavad kõige väiksemad ja nutikamad elektroonilised komponendid ja süsteemid.

Fotoonika

Oleme uue fotoonika ajastu äärel ning Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid sellest tehnoloogiast täit kasu.

Kõrgjõudlusega andmetöötlus

Kõrgjõudlusega andmetöötlus viitab väga suure arvutusvõimsusega andmetöötlussüsteemidele, mis suudavad lahendada tohutult keerulisi ja nõudlikke probleeme.