Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

benchmark for e-forvaltning 2022

Benchmarket for e-forvaltning sammenligner, hvordan regeringer i hele Europa leverer digitale offentlige tjenester.

visual of Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Public Services

Benchmarket for e-forvaltning evaluerer levering og levering af e-forvaltningstjenester i 35 lande i hele Europa, de 27 EU-medlemsstater og Island, Norge, Schweiz, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet. Borgere fra de deltagende lande vurderede digitale forvaltningstjenester, besøgte og evaluerede over 14,000 websteder.

Malta blev det højest placerede land inden for e-forvaltning med en score på 96 % efterfulgt af Estland, Luxembourg, Island, Nederlandene, Finland, Danmark, Litauen, Letland, Norge, Spanien og Portugal. De gennemsnitlige resultater i EU-landene var 68 %.

Mens myndighederne i hele Europa i vid udstrækning tog udfordringen op og fremskyndede omstillingen af digitale tjenester i lyset af coronaviruspandemien, indeholdt rapporten tre centrale anbefalinger, der havde til formål at forbedre e-forvaltningsydelsen:

 1. Prioritere brugercentreret design for at sikre, at e-forvaltningstjenester er inkluderende for brugere i al deres mangfoldighed, herunder brugere med ringe digitale færdigheder eller brugere med handicap
 2. Rationalisere leveringen af e-forvaltningstjenester, så brugerne kan få adgang til alle tjenester i forbindelse med deres livshændelse via kvikskranker.
 3. Strømline interoperabiliteten mellem de forskellige forvaltningsniveauer og -afdelinger for at give en mere sammenhængende og mindre besværlig erfaring.

De fire dimensioner, der blev anvendt til at evaluere offentlige onlinetjenester, var:

 1. Brugercentricitet — I hvilket omfang leveres tjenester online? Hvor mobile er de? Og hvilke onlinestøtte- og feedbackmekanismer findes der?
 2. Gennemsigtighed — Finder de offentlige myndigheder klare og åbne oplysninger om, hvordan deres tjenester leveres? Er de gennemsigtige med hensyn til politikudformning og udformning af digitale tjenester samt den måde, hvorpå folks personoplysninger behandles?
 3. Centrale formidlere — Hvilke teknologiske katalysatorer findes der for levering af e-forvaltningstjenester?
 4. Grænseoverskridende tjenester — Hvor let kan borgere fra udlandet få adgang til og bruge onlinetjenesterne? Og hvilke onlinestøtte- og feedbackmekanismer findes der for grænseoverskridende brugere?

Beløb

 1. eGovernmentBenchmark 2022 — Insight Report (.pdf)
 2. benchmark 2022 for e-forvaltning — Baggrundsrapport (.pdf)
 3. benchmark 2022 for e-forvaltning — Resumé EN (.pdf)
 4. benchmark 2022 for e-forvaltning — Resumé af FR (.pdf)
 5. benchmark for e-forvaltning (2022) Faktablade (.pdf)
 6. benchmark for e-forvaltning (2022) Metopapir (.pdf)
 7. benchmark for e-forvaltning (2022) Kildedata (.xlsx)
 8. benchmark for e-forvaltning (2022) Ikke-scorede indikatorer (.xlsx)

Downloadede filer

1. eGovernmentBenchmark 2022 - Insight Report (.pdf)
Download 
2. eGovernment Benchmark 2022 - Background Report (.pdf)
Download 
3. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary EN (.pdf)
Download 
4. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary FR (.pdf)
Download 
5. eGovernment Benchmark (2022) Factsheets (.pdf)
Download 
6. eGovernment Benchmark (2022) Method Paper (.pdf)
Download 
7. eGovernment Benchmark (2022) Source Data (.xlsx)
Download 
8. eGovernment Benchmark (2022) Non-scored indicators (.xlsx)
Download