Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

eGovernment Benchmark 2022

Riktmärket för e-förvaltning jämför hur regeringar i hela Europa tillhandahåller digitala offentliga tjänster.

visual of Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Public Services

Riktmärket för e-förvaltning utvärderar tillhandahållandet och tillhandahållandet av e-förvaltningstjänster i 35 länder i Europa, de 27 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Medborgare från de deltagande länderna bedömde digitala förvaltningstjänster, besökte och utvärderade över 14,000 webbplatser.

Malta hamnade i topp i e-förvaltning med 96 %, följt av Estland, Luxemburg, Island, Nederländerna, Finland, Danmark, Litauen, Lettland, Norge, Spanien och Portugal. Det genomsnittliga resultatet i EU-länderna var 68 %.

Medan förvaltningarna i hela Europa till stor del tog sig an utmaningen och påskyndade omvandlingen av digitala tjänster mot bakgrund av coronapandemin, innehöll rapporten tre viktiga rekommendationer som syftade till att förbättra tillhandahållandet av e-förvaltning:

 1. Prioritera användarcentrerad utformning för att säkerställa att e-förvaltningstjänster är inkluderande för användare i all deras mångfald, inbegripet användare med dåliga digitala färdigheter eller användare med funktionsnedsättning,
 2. Rationalisera tillhandahållandet av e-förvaltningstjänster så att användarna kan få tillgång till alla tjänster som rör deras livshändelser via gemensamma kontaktpunkter.
 3. Effektivisera interoperabiliteten mellan de olika nivåerna och avdelningarna inom den offentliga förvaltningen för att få en mer sammanhängande och mindre betungande erfarenhet.

De fyra dimensioner som användes för att utvärdera offentliga tjänster online var följande:

 1. Användarcentrum – I vilken utsträckning tillhandahålls tjänster på nätet? Hur mobilvänliga är de? Och vilka stöd- och återkopplingsmekanismer finns på nätet?
 2. Öppenhet – ger offentliga förvaltningar tydlig och öppen information om hur deras tjänster tillhandahålls? Är de öppna när det gäller beslutsfattande och utformning av digitala tjänster, samt om hur människors personuppgifter behandlas?
 3. Nyckelfaktorer – Vilka tekniska hjälpmedel finns för att tillhandahålla e-förvaltningstjänster?
 4. Gränsöverskridande tjänster – Hur lätt kan medborgare från utlandet få tillgång till och använda onlinetjänster? Och vilka stöd- och återkopplingsmekanismer finns på nätet för användare i andra länder?

Tillgång

 1. eGovernment Benchmark 2022 – Insight Report (.pdf)
 2. riktmärke för e-förvaltning 2022 – Bakgrundsrapport (.pdf)
 3. eGovernment Benchmark 2022 – Sammanfattning EN (.pdf)
 4. eGovernment Benchmark 2022 – Sammanfattning FR (.pdf)
 5. riktmärkning för e-förvaltning (2022) faktablad (.pdf)
 6. riktmärkning för e-förvaltning (2022) Metodpapper (.pdf)
 7. eGovernment Benchmark (2022) Källdata (.xlsx)
 8. riktmärkning för e-förvaltning (2022) Icke-poängsatta indikatorer (.xlsx)

Dokument

1. eGovernmentBenchmark 2022 - Insight Report (.pdf)
Hämta 
2. eGovernment Benchmark 2022 - Background Report (.pdf)
Hämta 
3. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary EN (.pdf)
Hämta 
4. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary FR (.pdf)
Hämta 
5. eGovernment Benchmark (2022) Factsheets (.pdf)
Hämta 
6. eGovernment Benchmark (2022) Method Paper (.pdf)
Hämta 
7. eGovernment Benchmark (2022) Source Data (.xlsx)
Hämta 
8. eGovernment Benchmark (2022) Non-scored indicators (.xlsx)
Hämta