Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

wartość odniesienia dla administracji elektronicznej na 2022 r.

Poziom referencyjny administracji elektronicznej porównuje sposób, w jaki rządy w całej Europie świadczą cyfrowe usługi publiczne.

visual of Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Public Services

W ramach poziomu odniesienia dotyczącego administracji elektronicznej ocenia się świadczenie i świadczenie usług administracji elektronicznej w 35 krajach Europy, 27 państwach członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Obywatele z krajów uczestniczących ocenili usługi administracji cyfrowej, odwiedzając i oceniając ponad 14,000 stron internetowych.

Malta znalazła się na pierwszym miejscu w dziedzinie administracji elektronicznej z wynikiem 96 %, a następnie Estonia, Luksemburg, Islandia, Niderlandy, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Norwegia, Hiszpania i Portugalia. Średnie wyniki w państwach UE wynosiły 68 %.

Chociaż administracje w całej Europie w dużej mierze pokonały wyzwania i przyspieszyły transformację usług cyfrowych w obliczu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, w sprawozdaniu sformułowano trzy kluczowe zalecenia mające na celu poprawę świadczenia usług administracji elektronicznej:

 1. Priorytetowo traktować projektowanie ukierunkowane na użytkownika w celu zapewnienia, aby usługi administracji elektronicznej sprzyjały włączeniu użytkowników w całej ich różnorodności, w tym użytkowników o niskich umiejętnościach cyfrowych lub osób z niepełnosprawnościami;
 2. Racjonalizacja świadczenia usług administracji elektronicznej, tak aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich usług związanych z ich życiem za pośrednictwem pojedynczych punktów kompleksowej obsługi.
 3. Usprawnienie interoperacyjności między różnymi szczeblami i departamentami administracji w celu zapewnienia bardziej spójnego i mniej uciążliwego doświadczenia.

Do oceny usług publicznych online wykorzystano cztery wymiary:

 1. Centrum użytkownika – w jakim stopniu usługi świadczone są online? W jaki sposób są one przyjazne dla telefonów komórkowych? Oraz jakie mechanizmy wsparcia i informacji zwrotnej są dostępne online?
 2. Przejrzystość – Czy administracje publiczne udzielają jasnych i jawnych informacji na temat sposobu świadczenia swoich usług? Czy są one przejrzyste w odniesieniu do procesów kształtowania polityki i projektowania usług cyfrowych, a także sposobu przetwarzania danych osobowych obywateli?
 3. Kluczowe czynniki wspomagające – Jakie są technologiczne czynniki umożliwiające świadczenie usług administracji elektronicznej?
 4. Usługi transgraniczne – Jak łatwo obywatele z zagranicy mogą uzyskać dostęp do usług online i z nich korzystać? Oraz jakie mechanizmy wsparcia online i informacji zwrotnej są dostępne dla użytkowników transgranicznych?

Zasoby

 1. eGovernmentBenchmark 2022 – Insight Report (.pdf)
 2. wartość odniesienia dla administracji elektronicznej na 2022 r. – sprawozdanie ogólne (.pdf)
 3. punkt odniesienia dla administracji elektronicznej na 2022 r. – streszczenie EN (.pdf)
 4. wartość odniesienia dla administracji elektronicznej na 2022 r. – streszczenie FR (.pdf)
 5. punkt odniesienia dla administracji elektronicznej (2022 r.) Zestawienia informacyjne (.pdf)
 6. analiza porównawcza administracji elektronicznej (2022 r.) Dokument metodologiczny (.pdf)
 7. wskaźnik referencyjny administracji elektronicznej (2022 r.) Dane źródłowe (.xlsx)
 8. wskaźnik referencyjny administracji elektronicznej (2022 r.) Wskaźniki nieoznaczone (.xlsx)

Pliki do pobrania

1. eGovernmentBenchmark 2022 - Insight Report (.pdf)
Pobierz 
2. eGovernment Benchmark 2022 - Background Report (.pdf)
Pobierz 
3. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary EN (.pdf)
Pobierz 
4. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary FR (.pdf)
Pobierz 
5. eGovernment Benchmark (2022) Factsheets (.pdf)
Pobierz 
6. eGovernment Benchmark (2022) Method Paper (.pdf)
Pobierz 
7. eGovernment Benchmark (2022) Source Data (.xlsx)
Pobierz 
8. eGovernment Benchmark (2022) Non-scored indicators (.xlsx)
Pobierz