Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Ophavsret: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU's ophavsretsregler i national ret

Kommissionen har besluttet at sende begrundede udtalelser til Bulgarien, Cypern, Grækenland, Irland, Letland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland for ikke at have givet Kommissionen meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner (EU-direktiv 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Kommissionen har i dag besluttet at sende begrundede udtalelser til Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Letland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Sverige for ikke at have meddelt Kommissionen deres foranstaltninger til gennemførelse af ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked(direktiv (EU) 2019/790).

Læs hele pressemeddelelsen