Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Autorské práva: Komisia žiada členské štáty, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská Bulharsku, Cypru, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku a Fínsku za to, že neoznámili Komisii transpozičné opatrenia týkajúce sa autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na určité online prenosy (smernica EÚ 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komisia dnes zaslala odôvodnené stanoviská aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Grécku, Francúzsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku, Fínsku a Švédsku za to, že neoznámili Komisii transpozičné opatrenia týkajúce sa autorského práva a s ním súvisiacich práv na digitálnom jednotnom trhu [smernica (EÚ) 2019/790].

Tlačová správa v plnom znení