Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Autorská práva: Komise vyzývá členské státy, aby ve vnitrostátním právu plně provedly pravidla EU v oblasti autorského práva

Komise se rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Bulharsku, Kypru, Řecku, Irsku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku a Finsku kvůli tomu, že Komisi neoznámily prováděcí opatření týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících, která se vztahují na některá online vysílání (směrnice EU 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komise dnes rovněž zaslala odůvodněná stanoviska Belgii, Bulharsku, Kypru, Dánsku, Řecku, Francii, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku, Finsku a Švédsku, neboť Komisi neoznámily prováděcí opatření týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu(směrnice (EU) 2019/790).

Kompletní tisková zpráva