Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar medlemsländer att till fullo införliva EU:s upphovsrättslagstiftning i nationell lagstiftning

Kommissionen har beslutat att sända motiverade yttranden till Bulgarien, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien och Finland eftersom de inte har underrättat kommissionen om införlivandeåtgärder avseende upphovsrätt och närstående rättigheter som är tillämpliga på vissa onlinesändningar (EU-direktiv 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

Kommissionen har idag även sänt motiverade yttranden till Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Grekland, Frankrike, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige eftersom dessa länder inte underrättat kommissionen om sina genomförandeåtgärder för att införliva bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden(EU:s direktiv (EU) 2019/790).

Fullständigt pressmeddelande