Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Tekijänoikeus: Komissio kehottaa jäsenvaltioita saattamaan EU:n tekijänoikeussäännöt kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on päättänyt lähettää perustellut lausunnot Bulgarialle, Kyprokselle, Kreikalle, Irlannille, Latvialle, Puolalle, Portugalille, Slovenialle, Slovakialle ja Suomelle, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle tiettyihin verkkolähetyksiin sovellettavista tekijänoikeuden ja lähioikeuksien täytäntöönpanotoimenpiteistä (direktiivi 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot myös Belgialle, Bulgarialle, Kyprokselle, Tanskalle, Kreikalle, Ranskalle, Latvialle, Puolalle, Portugalille, Slovenialle, Slovakialle, Suomelle ja Ruotsille, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä digitaalisilla sisämarkkinoilla(direktiivi (EU) 2019/790).

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan